Bezpośrednie stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy polskie

master
dc.abstract.enThe subject of this thesis is the issue of direct application of the European Union’s law by Polish courts. The author has described both legal and international aspects as well as constitutional ones. It is imperative to mention that the growing role of the European Union has much influence on the shape of national legal systems. For each member state, being part of the EU creates problems of constitutional nature, which are based on determining the relations between national and EU law. The deciding role in the process of establishing a correct limitation between the two elements of a multi-centric legal order has fallen into the hands of the judicial authorities. Not only common and administrative courts, but also the Constitutional Court is seen as an institutional guarantee of the primacy of the EU law and the guardian of the constitutionally declared openness of the Polish legal system towards the union’s legislation.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest zagadnienie bezpośredniego stosowania prawa Unii Europejskiej przez sądy polskie. W pracy zostały przedstawione zarówno aspekty prawnomiędzynarodowe, jak i konstytucyjne. Znamiennym jest, iż wzrastająca rola Unii Europejskiej wywiera znaczący wpływ na kształt krajowych porządków prawnych. Przynależność do UE dla każdego z państw członkowskich rodzi problem konstytucyjny polegający na określeniu relacji zachodzącej między prawem krajowym a prawem unijnym. Decydująca rola w procesie ustalania właściwej limitacji pomiędzy dwoma elementami multicentrycznego porządku prawnego przypadła organom wymiaru sprawiedliwości. Nie tylko sądy powszechne, administracyjne, ale również Trybunał Konstytucyjny jawią się jako instytucjonalna gwarancja prymatu prawa UE oraz strażnik zadekretowanej konstytucyjnie otwartości polskiego systemu prawnego na prawodawstwo unijne.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMikuli, Piotr - 130615 pl
dc.contributor.authorFox Wieloch, Nataliepl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKuca, Grzegorz - 129623 pl
dc.contributor.reviewerMikuli, Piotr - 130615 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:49:25Z
dc.date.available2020-07-27T04:49:25Z
dc.date.submitted2017-04-20pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-112295-159199pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217922
dc.languagepolpl
dc.subject.endirect application of the European Union’s law, national legal system, European Union, judicial application of the lawpl
dc.subject.plbezpośrednie stosowanie prawa Unii Europejskiej, krajowy porządek prawny, Unia Europejska, sądowe stosowanie prawapl
dc.titleBezpośrednie stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy polskiepl
dc.title.alternativeDirect application of the European Union’s law by Polish courtspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is the issue of direct application of the European Union’s law by Polish courts. The author has described both legal and international aspects as well as constitutional ones. It is imperative to mention that the growing role of the European Union has much influence on the shape of national legal systems. For each member state, being part of the EU creates problems of constitutional nature, which are based on determining the relations between national and EU law. The deciding role in the process of establishing a correct limitation between the two elements of a multi-centric legal order has fallen into the hands of the judicial authorities. Not only common and administrative courts, but also the Constitutional Court is seen as an institutional guarantee of the primacy of the EU law and the guardian of the constitutionally declared openness of the Polish legal system towards the union’s legislation.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest zagadnienie bezpośredniego stosowania prawa Unii Europejskiej przez sądy polskie. W pracy zostały przedstawione zarówno aspekty prawnomiędzynarodowe, jak i konstytucyjne. Znamiennym jest, iż wzrastająca rola Unii Europejskiej wywiera znaczący wpływ na kształt krajowych porządków prawnych. Przynależność do UE dla każdego z państw członkowskich rodzi problem konstytucyjny polegający na określeniu relacji zachodzącej między prawem krajowym a prawem unijnym. Decydująca rola w procesie ustalania właściwej limitacji pomiędzy dwoma elementami multicentrycznego porządku prawnego przypadła organom wymiaru sprawiedliwości. Nie tylko sądy powszechne, administracyjne, ale również Trybunał Konstytucyjny jawią się jako instytucjonalna gwarancja prymatu prawa UE oraz strażnik zadekretowanej konstytucyjnie otwartości polskiego systemu prawnego na prawodawstwo unijne.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mikuli, Piotr - 130615
dc.contributor.authorpl
Fox Wieloch, Natalie
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kuca, Grzegorz - 129623
dc.contributor.reviewerpl
Mikuli, Piotr - 130615
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:49:25Z
dc.date.available
2020-07-27T04:49:25Z
dc.date.submittedpl
2017-04-20
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-112295-159199
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217922
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
direct application of the European Union’s law, national legal system, European Union, judicial application of the law
dc.subject.plpl
bezpośrednie stosowanie prawa Unii Europejskiej, krajowy porządek prawny, Unia Europejska, sądowe stosowanie prawa
dc.titlepl
Bezpośrednie stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy polskie
dc.title.alternativepl
Direct application of the European Union’s law by Polish courts
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wroclaw
3
Chicago
1
Dublin
1
Gdansk
1
Puławy
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available