Erich Fromm jako myśliciel polityczny

master
dc.abstract.enPresent Master’s thesis applies to writings of Erich Fromm – one of the most seminal intellectual of the 20th century. The thesis puts forward problems, which the author found most interesting from the perspective of political science. Individual parts of this writing describe problems of human nature, theory of temper, as well as aggression and destruction of individuals. Fromm’s conception of a healthy society and a “new” man living within it , criticism of a 20th century’s capitalism and Communism as systems preventing individuals from developing their own egos have been widely describe.Problem of escaping freedom mechanism, and also a way of implementation it in a democracy has been described separately. This work presents Erich Fromm as a socially and politically concerned thinker, full of anthropological optimism which opposes all forms of subordination of a human being.pl
dc.abstract.otherPraca magisterska dotyczy twórczości Ericha Fromma, jednego z najbardziej wpływowych intelektualistów XX wieku. Praca przedstawia problemy, które zostały uznane przez autora za najciekawsze z perspektywy studiów politologicznych. Poszczególne części pracy poświęcone zostały zagadnieniom natury ludzkiej, teorii charakteru, jak również problematyce agresji i destrukcyjności jednostek. Obszernie omówiono Frommowską koncepcję zdrowego społeczeństwa i żyjącego w nim „nowego“ człowieka, poprzedzoną krytyką kapitalizmu drugiej połowy XX wieku oraz komunizmu, jako systemów, które uniemożliwiają jednostkom dokonywać rozwoju własnego „ja“. Osobno przedstawiono także problem mechanizmów ucieczki od wolności, a także sposobów jej realizowania w demokracji. Praca ukazuje Ericha Fromma jako myśliciela zaangażowanego społecznie i politycznie, pełnego antropologicznego optymizmu, który sprzeciwia się wszelkim formom podporządkowywania człowieka.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzlachta, Bogdan - 132239 pl
dc.contributor.authorZielińska, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerSzlachta, Bogdan - 132239 pl
dc.contributor.reviewerBernacki, Włodzimierz - 127288 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:50:00Z
dc.date.available2020-07-20T17:50:00Z
dc.date.submitted2011-10-11pl
dc.fieldofstudypolitologiapl
dc.identifier.apddiploma-60782-68257pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174371
dc.subject.enErich Fromm, temper, destruction, society, freedompl
dc.subject.otherErich Fromm, charakter, destrukcyjność, społeczeństwo, wolnośćpl
dc.titleErich Fromm jako myśliciel politycznypl
dc.title.alternativeErich Fromm as a political thinkerpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Present Master’s thesis applies to writings of Erich Fromm – one of the most seminal intellectual of the 20th century. The thesis puts forward problems, which the author found most interesting from the perspective of political science. Individual parts of this writing describe problems of human nature, theory of temper, as well as aggression and destruction of individuals. Fromm’s conception of a healthy society and a “new” man living within it , criticism of a 20th century’s capitalism and Communism as systems preventing individuals from developing their own egos have been widely describe.Problem of escaping freedom mechanism, and also a way of implementation it in a democracy has been described separately. This work presents Erich Fromm as a socially and politically concerned thinker, full of anthropological optimism which opposes all forms of subordination of a human being.
dc.abstract.otherpl
Praca magisterska dotyczy twórczości Ericha Fromma, jednego z najbardziej wpływowych intelektualistów XX wieku. Praca przedstawia problemy, które zostały uznane przez autora za najciekawsze z perspektywy studiów politologicznych. Poszczególne części pracy poświęcone zostały zagadnieniom natury ludzkiej, teorii charakteru, jak również problematyce agresji i destrukcyjności jednostek. Obszernie omówiono Frommowską koncepcję zdrowego społeczeństwa i żyjącego w nim „nowego“ człowieka, poprzedzoną krytyką kapitalizmu drugiej połowy XX wieku oraz komunizmu, jako systemów, które uniemożliwiają jednostkom dokonywać rozwoju własnego „ja“. Osobno przedstawiono także problem mechanizmów ucieczki od wolności, a także sposobów jej realizowania w demokracji. Praca ukazuje Ericha Fromma jako myśliciela zaangażowanego społecznie i politycznie, pełnego antropologicznego optymizmu, który sprzeciwia się wszelkim formom podporządkowywania człowieka.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szlachta, Bogdan - 132239
dc.contributor.authorpl
Zielińska, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Szlachta, Bogdan - 132239
dc.contributor.reviewerpl
Bernacki, Włodzimierz - 127288
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:50:00Z
dc.date.available
2020-07-20T17:50:00Z
dc.date.submittedpl
2011-10-11
dc.fieldofstudypl
politologia
dc.identifier.apdpl
diploma-60782-68257
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174371
dc.subject.enpl
Erich Fromm, temper, destruction, society, freedom
dc.subject.otherpl
Erich Fromm, charakter, destrukcyjność, społeczeństwo, wolność
dc.titlepl
Erich Fromm jako myśliciel polityczny
dc.title.alternativepl
Erich Fromm as a political thinker
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Poznan
7
Warsaw
6
Batu Pahat
4
Krakow
3
Wroclaw
2
Brzeziny
1
Dublin
1
Katowice
1
Ruda Śląska
1

No access

No Thumbnail Available