Analysis of conceptual metaphors of love in selected Disney and disney Pixar films in English and their translation into Polish

master
dc.abstract.enThe topic of this work is the analysis of conceptual metaphors of love in Disney and Disney Pixar films and their translation into Polish. The aim of this work is the extraction of a metaphor from the source text, its description according to Lakoff and Johnson's theory, pinpointing its counterpart or the lack of it in the target text, its description, comparison of both and matching the translation technique applied in the particular case with the ones listed by Peter Newmark. In Chapter 1 the evolution of understanding of metaphors throughout time has been presented. Aristotle's views on metaphor have been conjured up in order to understand the beginnings of the theory of metaphor, however the main scope of comparison is the 20th century. Additional attention has been paid to the groundbreaking theories of Lakoff and Johnson and their further development by Kövecses. In Chapter 2 the aims of the metaphor, together with the elements constituting it, for example source and target domains, frame, mapping, entailments have been listed, as well as the relationship between metaphor and metonymy. Next, the sources constituting the creation of metaphor in the cognitive theory have been presented. The factors influencing the shape of the metaphor were also taken into consideration, together with the introduction of Newmark's classification for the translation techniques of metaphors. In Chapters 3-7 the results of the analyses of particular texts in the source and the target have been shown, as well as their juxtaposition and comparison. Where applicable, the discussion concerning the differences in the shape of the metaphor has been presented, including also the solutions suggested by the author of this work.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest analiza metafor strukturalnych miłości w filmach Disneya i Disneya Pixara i ich tłumaczeń na język polski. Celem pracy jest wyodrębnienie metafory miłości ze struktury tekstu, opisanie jej zgodnie z teorią Lakoffa i Johnsona, a następnie znalezienie jej odpowiednika w tekście docelowym lub braku w tekście polskim, opisanie, porównanie i dopasowanie techniki tłumaczeniowej do technik wyłożonych przez Petera Newmarka.W rozdziale 1 opisana została ewolucja postrzegania metafory na tle historycznym. Przywołane zostały poglądy Arystotelesa w celu zrozumienia początków teorii metafory, jednakże głównym okresem porównawczym był wiek XX. Szczególna uwaga została poświęcona rewolucyjnym teoriom Lakoffa i Johnsona, a także ich rozwinięcie przez Kövecsesa. W rozdziale 2 omówiono cele jakie metafora pełni w tekście, a także wymieniono elementy składowe metafor, takie jak domena źródłowa i docelowa, rama, mapowanie, powiązania, a także krótko scharakteryzowano relację metafory i metonimii. Następnie przybliżono źródła z których wywodzi się podstawy metafory w ujęciu kognitywnym. Rozważone zostały też czynniki wpływające na kształt metafory, a także wprowadzona została klasyfikacja Newmarka dotycząca tłumaczenia metafor.W rozdziałach 3-7 przedstawione zostały wyniki analizy poszczególnych tekstów, ich zestawienie i porównanie. W przypadkach tego wymagających przedstawione zostały rozważania na temat różnic w kształcie metafory i rozwiązania sugerowane przez autora niniejszej pracy.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorTyupa, Sergiypl
dc.contributor.authorDudzik, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerPiotrowska, Maria - 185616 pl
dc.contributor.reviewerTyupa, Sergiypl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:14:18Z
dc.date.available2020-07-27T10:14:18Z
dc.date.submitted2017-09-12pl
dc.fieldofstudyprzekład i komunikacja międzykulturowapl
dc.identifier.apddiploma-117689-143478pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222856
dc.languageengpl
dc.subject.enMetaphor, conceptual metaphor, love, translation, Disney, filmspl
dc.subject.plMetafora, metafora pojęciowa, miłość, tłumaczenie, Disney, filmypl
dc.titleAnalysis of conceptual metaphors of love in selected Disney and disney Pixar films in English and their translation into Polishpl
dc.title.alternativeAnaliza metafor pojęciowych miłości w wybranych filmach Disneya i Disneya Pixara w języku angielskim i ich tłumaczeń na język polskipl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this work is the analysis of conceptual metaphors of love in Disney and Disney Pixar films and their translation into Polish. The aim of this work is the extraction of a metaphor from the source text, its description according to Lakoff and Johnson's theory, pinpointing its counterpart or the lack of it in the target text, its description, comparison of both and matching the translation technique applied in the particular case with the ones listed by Peter Newmark. In Chapter 1 the evolution of understanding of metaphors throughout time has been presented. Aristotle's views on metaphor have been conjured up in order to understand the beginnings of the theory of metaphor, however the main scope of comparison is the 20th century. Additional attention has been paid to the groundbreaking theories of Lakoff and Johnson and their further development by Kövecses. In Chapter 2 the aims of the metaphor, together with the elements constituting it, for example source and target domains, frame, mapping, entailments have been listed, as well as the relationship between metaphor and metonymy. Next, the sources constituting the creation of metaphor in the cognitive theory have been presented. The factors influencing the shape of the metaphor were also taken into consideration, together with the introduction of Newmark's classification for the translation techniques of metaphors. In Chapters 3-7 the results of the analyses of particular texts in the source and the target have been shown, as well as their juxtaposition and comparison. Where applicable, the discussion concerning the differences in the shape of the metaphor has been presented, including also the solutions suggested by the author of this work.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest analiza metafor strukturalnych miłości w filmach Disneya i Disneya Pixara i ich tłumaczeń na język polski. Celem pracy jest wyodrębnienie metafory miłości ze struktury tekstu, opisanie jej zgodnie z teorią Lakoffa i Johnsona, a następnie znalezienie jej odpowiednika w tekście docelowym lub braku w tekście polskim, opisanie, porównanie i dopasowanie techniki tłumaczeniowej do technik wyłożonych przez Petera Newmarka.W rozdziale 1 opisana została ewolucja postrzegania metafory na tle historycznym. Przywołane zostały poglądy Arystotelesa w celu zrozumienia początków teorii metafory, jednakże głównym okresem porównawczym był wiek XX. Szczególna uwaga została poświęcona rewolucyjnym teoriom Lakoffa i Johnsona, a także ich rozwinięcie przez Kövecsesa. W rozdziale 2 omówiono cele jakie metafora pełni w tekście, a także wymieniono elementy składowe metafor, takie jak domena źródłowa i docelowa, rama, mapowanie, powiązania, a także krótko scharakteryzowano relację metafory i metonimii. Następnie przybliżono źródła z których wywodzi się podstawy metafory w ujęciu kognitywnym. Rozważone zostały też czynniki wpływające na kształt metafory, a także wprowadzona została klasyfikacja Newmarka dotycząca tłumaczenia metafor.W rozdziałach 3-7 przedstawione zostały wyniki analizy poszczególnych tekstów, ich zestawienie i porównanie. W przypadkach tego wymagających przedstawione zostały rozważania na temat różnic w kształcie metafory i rozwiązania sugerowane przez autora niniejszej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Tyupa, Sergiy
dc.contributor.authorpl
Dudzik, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Piotrowska, Maria - 185616
dc.contributor.reviewerpl
Tyupa, Sergiy
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:14:18Z
dc.date.available
2020-07-27T10:14:18Z
dc.date.submittedpl
2017-09-12
dc.fieldofstudypl
przekład i komunikacja międzykulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-117689-143478
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222856
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Metaphor, conceptual metaphor, love, translation, Disney, films
dc.subject.plpl
Metafora, metafora pojęciowa, miłość, tłumaczenie, Disney, filmy
dc.titlepl
Analysis of conceptual metaphors of love in selected Disney and disney Pixar films in English and their translation into Polish
dc.title.alternativepl
Analiza metafor pojęciowych miłości w wybranych filmach Disneya i Disneya Pixara w języku angielskim i ich tłumaczeń na język polski
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Plymouth
6
Poznan
5
Krakow
4
Warsaw
3
Wroclaw
2
Włocławek
2
Bangkok
1
Dublin
1
Gdansk
1
Gmina Połaniec
1

No access

No Thumbnail Available