Społeczno-kulturowe uwarunkowania egzystencji kobiet niepełnosprawnych w krajach arabskich i w Indiach

2014
journal article
article
dc.abstract.enThe identity of a woman is determined by her role and performance in a society. These roles result from her cultural context, which determines the notion of femininity. Each culture defines the group of physical, psychical and personality features associated with femininity a little differently. In the context of disabled women, cultures explain the notion of disability differently. Disability is observed as an unfavourable condition, which results from an impaired organism or an acquired or congenital dysfunction of the organism and leads to a notable limitation or impossibility to fulfill the social roles connected to gender, age, and/or other social factors or cultural determinants. In Arab countries and India, disabilities make it difficult for women to perform the social functions of their gender in their cultures. This is the result of nearly complete submission of women to the men. Additionally, the religious traditions further depreciate disabled women in their personal, occupational, social and cultural circles.pl
dc.abstract.plTożsamość kobiety jest determinowana oczekiwaniem odnoszącym się do ról, które w społeczeństwie będzie ona pełnić. Role te wynikają z kontekstu, w jakim w określonych kulturach osadzone jest pojmowanie kobiecości oraz wynikające z niej zadania, przez kobietę wykonywane. Istotne jest przy tym, że każda kultura nieco odmiennie definiuje zespół cech fizycznych, psychicznych i osobowościowych, dzięki którym kobieta spełnia nadany jej przez społeczne i kulturowe uwarunkowania wzorzec kobiecości. W kontekście egzystencji kobiety niepełnosprawnej w różnych kręgach kulturowych wyjaśnić trzeba, że pod pojęciem niepełnosprawności należy rozumieć taką niekorzystną sytuację, będącą wynikiem doznanego uszkodzenia ustroju lub nabytej albo wrodzonej dysfunkcji organizmu, w wyniku której ma miejsce znaczne ograniczenie lub uniemożliwienie wypełniania przez jednostkę ról społecznych przypisanych jej ze względu na płeć, wiek, czynniki społeczne bądź uwarunkowania kulturowe. Role kobiece w krajach arabskich oraz Indiach rozpatrywane poprzez pryzmat doznawanej niepełnosprawności dodatkowo utrudniają funkcjonowanie społeczne tych kobiet w ich kręgach kulturowych. Jest to wynikiem niemal pełnego podporządkowania kobiety mężczyźnie, na co dodatkowo nakładają się tradycje wynikające z wyznawanych religii, wyrażające się między innymi w deprecjacji kobiety z niepełnosprawnością na gruncie osobistym, zawodowym czy społecznym lub kulturowym.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Psychologiipl
dc.contributor.authorTrela, Agnieszka - 213862 pl
dc.date.accession2019-05-21pl
dc.date.accessioned2017-06-20T15:49:15Z
dc.date.available2017-06-20T15:49:15Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number2pl
dc.description.physical109-120pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume15pl
dc.identifier.doi10.5604/20842937.1131976pl
dc.identifier.eissn2354-0389pl
dc.identifier.issn2084-2937pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/41671
dc.identifier.weblinkhttp://bazhum.muzhp.pl/media//files/Miscellanea_Anthropologica_et_Sociologica/Miscellanea_Anthropologica_et_Sociologica-r2014-t15-n2/Miscellanea_Anthropologica_et_Sociologica-r2014-t15-n2-s109-120/Miscellanea_Anthropologica_et_Sociologica-r2014-t15-n2-s109-120.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeinne
dc.subject.endisabilitypl
dc.subject.enwoman in an Orient culturepl
dc.subject.enidentitypl
dc.subject.plniepełnosprawnośćpl
dc.subject.pltożsamośćpl
dc.subject.plkobieta w kulturze wschodniejpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSpołeczno-kulturowe uwarunkowania egzystencji kobiet niepełnosprawnych w krajach arabskich i w Indiachpl
dc.title.alternativeSocio-cultural conditioning of existence of the disabled women in Arabic countries and in Indiapl
dc.title.journalMiscellanea Anthropologica et Sociologicapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The identity of a woman is determined by her role and performance in a society. These roles result from her cultural context, which determines the notion of femininity. Each culture defines the group of physical, psychical and personality features associated with femininity a little differently. In the context of disabled women, cultures explain the notion of disability differently. Disability is observed as an unfavourable condition, which results from an impaired organism or an acquired or congenital dysfunction of the organism and leads to a notable limitation or impossibility to fulfill the social roles connected to gender, age, and/or other social factors or cultural determinants. In Arab countries and India, disabilities make it difficult for women to perform the social functions of their gender in their cultures. This is the result of nearly complete submission of women to the men. Additionally, the religious traditions further depreciate disabled women in their personal, occupational, social and cultural circles.
dc.abstract.plpl
Tożsamość kobiety jest determinowana oczekiwaniem odnoszącym się do ról, które w społeczeństwie będzie ona pełnić. Role te wynikają z kontekstu, w jakim w określonych kulturach osadzone jest pojmowanie kobiecości oraz wynikające z niej zadania, przez kobietę wykonywane. Istotne jest przy tym, że każda kultura nieco odmiennie definiuje zespół cech fizycznych, psychicznych i osobowościowych, dzięki którym kobieta spełnia nadany jej przez społeczne i kulturowe uwarunkowania wzorzec kobiecości. W kontekście egzystencji kobiety niepełnosprawnej w różnych kręgach kulturowych wyjaśnić trzeba, że pod pojęciem niepełnosprawności należy rozumieć taką niekorzystną sytuację, będącą wynikiem doznanego uszkodzenia ustroju lub nabytej albo wrodzonej dysfunkcji organizmu, w wyniku której ma miejsce znaczne ograniczenie lub uniemożliwienie wypełniania przez jednostkę ról społecznych przypisanych jej ze względu na płeć, wiek, czynniki społeczne bądź uwarunkowania kulturowe. Role kobiece w krajach arabskich oraz Indiach rozpatrywane poprzez pryzmat doznawanej niepełnosprawności dodatkowo utrudniają funkcjonowanie społeczne tych kobiet w ich kręgach kulturowych. Jest to wynikiem niemal pełnego podporządkowania kobiety mężczyźnie, na co dodatkowo nakładają się tradycje wynikające z wyznawanych religii, wyrażające się między innymi w deprecjacji kobiety z niepełnosprawnością na gruncie osobistym, zawodowym czy społecznym lub kulturowym.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii
dc.contributor.authorpl
Trela, Agnieszka - 213862
dc.date.accessionpl
2019-05-21
dc.date.accessioned
2017-06-20T15:49:15Z
dc.date.available
2017-06-20T15:49:15Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
109-120
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
15
dc.identifier.doipl
10.5604/20842937.1131976
dc.identifier.eissnpl
2354-0389
dc.identifier.issnpl
2084-2937
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/41671
dc.identifier.weblinkpl
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Miscellanea_Anthropologica_et_Sociologica/Miscellanea_Anthropologica_et_Sociologica-r2014-t15-n2/Miscellanea_Anthropologica_et_Sociologica-r2014-t15-n2-s109-120/Miscellanea_Anthropologica_et_Sociologica-r2014-t15-n2-s109-120.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
disability
dc.subject.enpl
woman in an Orient culture
dc.subject.enpl
identity
dc.subject.plpl
niepełnosprawność
dc.subject.plpl
tożsamość
dc.subject.plpl
kobieta w kulturze wschodniej
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Społeczno-kulturowe uwarunkowania egzystencji kobiet niepełnosprawnych w krajach arabskich i w Indiach
dc.title.alternativepl
Socio-cultural conditioning of existence of the disabled women in Arabic countries and in India
dc.title.journalpl
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Ashburn
1
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available