Analiza systemu motywacji pracowników w polskim oddziale zagranicznej spółki

master
dc.abstract.enEffective employee management is key in the manager's job. The ability to influence the motivation of employees can help them to increase their effectiveness, better and more efficiently perform their tasks, and thus the development of the company. Human activities are constantly pursuing certain goals. However, the definition of an ideal, achievable goal does not always stimulate action. An employee needs motivation to act, which will affect efficiency, increase productivity and quality of work. The modern economy is in the midst of constant change, which in some way forces businesses to improve their management efficiency. The importance of human resources and skillfully managing them becomes a potential source of competitive advantage. This Master's thesis focuses on exploring the incentive system in an enterprise. The research results are based on the analysis of the data collected during the questionnaire surveys that were conducted among the employees. The result of the work is to gather data on the motivational factors that occur in the company and factors that have a real impact on employee motivation.pl
dc.abstract.plUmiejętność oddziaływania na motywacje pracowników może przyczyniać się do wzrostu ich efektywności, lepszego i sprawniejszego wykonywania zadań oraz, co za tym idzie rozwoju przedsiębiorstwa Działalność ludzka nieustannie zmierza do realizacji pewnych celów. Jednak samo określenie idealnego, możliwego do osiągnięcia celu nie za każdym razem pobudza do działania. Pracownik potrzebuje motywacji do działania, która wpłynie na efektywność, zwiększy produktywność i jakość wykonywanej pracy. Współczesna gospodarka działa w obliczu ciągłych przemian, które niejako wymuszają na przedsiębiorstwach działania dotyczące poprawy efektywności zarządzania. Znaczenie zasobów ludzkich i umiejętnie zarządzanie nimi staje się potencjalnym źródłem przewagi konkurencyjnej. Niniejsza praca koncentruje się na zbadaniu systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie. Wyniki badań oparte są o analizę danych zebranych podczas badań kwestionariuszowych, które zostały przeprowadzone wśród pracowników. Efektem pracy jest zebranie danych dotyczących czynników motywacyjnych występujących w przedsiębiorstwie oraz czynników, które realnie mają wpływ na motywację pracowników.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.authorCegieła, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:40:43Z
dc.date.available2020-07-27T10:40:43Z
dc.date.submitted2017-09-22pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie własnością intelektualną i doradztwo gospodarczepl
dc.identifier.apddiploma-118127-182860pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223243
dc.languagepolpl
dc.subject.enemployee management - Human Resource Management - motivation - motivation factorspl
dc.subject.plczynniki motywacyjne - motywacja – motywowanie – zarządzanie pracownikamipl
dc.titleAnaliza systemu motywacji pracowników w polskim oddziale zagranicznej spółkipl
dc.title.alternativeAnalysis of employee motivation system in Polish branch of foreign companypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Effective employee management is key in the manager's job. The ability to influence the motivation of employees can help them to increase their effectiveness, better and more efficiently perform their tasks, and thus the development of the company. Human activities are constantly pursuing certain goals. However, the definition of an ideal, achievable goal does not always stimulate action. An employee needs motivation to act, which will affect efficiency, increase productivity and quality of work. The modern economy is in the midst of constant change, which in some way forces businesses to improve their management efficiency. The importance of human resources and skillfully managing them becomes a potential source of competitive advantage. This Master's thesis focuses on exploring the incentive system in an enterprise. The research results are based on the analysis of the data collected during the questionnaire surveys that were conducted among the employees. The result of the work is to gather data on the motivational factors that occur in the company and factors that have a real impact on employee motivation.
dc.abstract.plpl
Umiejętność oddziaływania na motywacje pracowników może przyczyniać się do wzrostu ich efektywności, lepszego i sprawniejszego wykonywania zadań oraz, co za tym idzie rozwoju przedsiębiorstwa Działalność ludzka nieustannie zmierza do realizacji pewnych celów. Jednak samo określenie idealnego, możliwego do osiągnięcia celu nie za każdym razem pobudza do działania. Pracownik potrzebuje motywacji do działania, która wpłynie na efektywność, zwiększy produktywność i jakość wykonywanej pracy. Współczesna gospodarka działa w obliczu ciągłych przemian, które niejako wymuszają na przedsiębiorstwach działania dotyczące poprawy efektywności zarządzania. Znaczenie zasobów ludzkich i umiejętnie zarządzanie nimi staje się potencjalnym źródłem przewagi konkurencyjnej. Niniejsza praca koncentruje się na zbadaniu systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie. Wyniki badań oparte są o analizę danych zebranych podczas badań kwestionariuszowych, które zostały przeprowadzone wśród pracowników. Efektem pracy jest zebranie danych dotyczących czynników motywacyjnych występujących w przedsiębiorstwie oraz czynników, które realnie mają wpływ na motywację pracowników.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.authorpl
Cegieła, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:40:43Z
dc.date.available
2020-07-27T10:40:43Z
dc.date.submittedpl
2017-09-22
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie własnością intelektualną i doradztwo gospodarcze
dc.identifier.apdpl
diploma-118127-182860
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223243
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
employee management - Human Resource Management - motivation - motivation factors
dc.subject.plpl
czynniki motywacyjne - motywacja – motywowanie – zarządzanie pracownikami
dc.titlepl
Analiza systemu motywacji pracowników w polskim oddziale zagranicznej spółki
dc.title.alternativepl
Analysis of employee motivation system in Polish branch of foreign company
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available