Społeczny odbiór zabytków na Dolnym Śląsku. Próba rozpoznania głównych tendencji.

licenciate
dc.abstract.enThe theme of the work is the issue of social location of monuments in Lower Silesia. The considerations took into account two aspects influencing the most current situation in the cultural and social context. Historical and political context, supported by studies carried out by means of an on-line survey among the residents of Lower Silesia. The juxtaposition of these elements gives an overall view over the issue of public perception of the national heritage of that region.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest problematyka społecznego umiejscowienia zabytków na Dolnym Śląsku. W rozważaniach uwzględniono dwa aspekty rzutujące na obecną ich sytuację w kontekście kulturowo- społecznym: kontekst historyczno-polityczny i badania przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Zestawienie tych elementów daje ogólny pogląd na problematykę społecznego odbioru dziedzictwa wspomnianego regionu.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.contributor.authorBiegańska, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerRodzińska-Chorąży, Teresa - 131663 pl
dc.contributor.reviewerKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:51:06Z
dc.date.available2020-07-25T03:51:06Z
dc.date.submitted2014-10-30pl
dc.fieldofstudyochrona dóbr kulturypl
dc.identifier.apddiploma-90173-146144pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198452
dc.languagepolpl
dc.subject.enpublic perception, national heritage site, Lower Silesia, rejected heritagepl
dc.subject.plspołeczny odbiór, zabytki, Dolny Śląsk, dziedzictwo odrzuconepl
dc.titleSpołeczny odbiór zabytków na Dolnym Śląsku. Próba rozpoznania głównych tendencji.pl
dc.title.alternativeSpołeczny odbiór zabytków na Dolnym Śląsku. Próba rozpoznania głównych tendencji.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of the work is the issue of social location of monuments in Lower Silesia. The considerations took into account two aspects influencing the most current situation in the cultural and social context. Historical and political context, supported by studies carried out by means of an on-line survey among the residents of Lower Silesia. The juxtaposition of these elements gives an overall view over the issue of public perception of the national heritage of that region.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest problematyka społecznego umiejscowienia zabytków na Dolnym Śląsku. W rozważaniach uwzględniono dwa aspekty rzutujące na obecną ich sytuację w kontekście kulturowo- społecznym: kontekst historyczno-polityczny i badania przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Zestawienie tych elementów daje ogólny pogląd na problematykę społecznego odbioru dziedzictwa wspomnianego regionu.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.contributor.authorpl
Biegańska, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Rodzińska-Chorąży, Teresa - 131663
dc.contributor.reviewerpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:51:06Z
dc.date.available
2020-07-25T03:51:06Z
dc.date.submittedpl
2014-10-30
dc.fieldofstudypl
ochrona dóbr kultury
dc.identifier.apdpl
diploma-90173-146144
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198452
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
public perception, national heritage site, Lower Silesia, rejected heritage
dc.subject.plpl
społeczny odbiór, zabytki, Dolny Śląsk, dziedzictwo odrzucone
dc.titlepl
Społeczny odbiór zabytków na Dolnym Śląsku. Próba rozpoznania głównych tendencji.
dc.title.alternativepl
Społeczny odbiór zabytków na Dolnym Śląsku. Próba rozpoznania głównych tendencji.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Boardman
1
Chandler
1
Des Moines
1
Dublin
1
Tychy
1

No access

No Thumbnail Available