Mikrokapsuły polimerowe jako nośniki substancji biologicznie czynnych.

licenciate
dc.abstract.enPolymers are macromolecular compounds that occur both naturally and are produced by chemical synthesis. The present study focuses on receiving a stable capsule core liquid polymer stabilized at the amphiphilic graft copolymer, further investigating the ability of the encapsulation of hydrophobic compounds in the oil core and the release of the fluorescent dye using the Nile red. The liquid core of the capsule were used due to a number of advantages over the restrictions on the use of a solid core capsules, i.e. reduced core removal efficiency, poor charging efficiency of the active agent into empty capsules, the possibility of damage and uncontrolled modification of the coating during etching of the core capsules or long opening and closing the shell during charging. To improve the stability of the capsule covers they were multilayerd with polymer films using a layer-by-layer method (LbL), which is based on alternating adsorption of polyanions and polycations on the charged surface. Then the dynamic light scattering method (DLS) was applied to characterize the so obtained capsules. The studies allowes confirming the ability of stabilization of the emulsion of oil in water using an amphiphilic graft copolymer, both with successfuly obtaining a stable capsules capable of encapsulating the hydrophobic dye with their sustained release of the oil core.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy skupiono się na otrzymaniu stabilnych kapsuł polimerowych na ciekłym rdzeniu stabilizowanych przez amfifilowy kopolimer szczepiony, zbadano zdolność enkapsulacji związków hydrofobowych w olejowym rdzeniu oraz ich uwalnianie z wykorzystaniem fluorescencyjnego barwnika czerwieni Nilu. Wykorzystano kapsuły o ciekłym rdzeniu ze względu na szereg zalet w stosunku do ograniczeń stosowania kapsuł na stałym rdzeniu, tj. niskiej wydajności ładowania czynnika aktywnego do pustych kapsułek, możliwości uszkodzenia i niekontrolowanej modyfikacji powłoki kapsułek podczas wytrawiania rdzenia czy też długiego czasu otwierania i zamykania otoczki podczas ładowania.Celem poprawy stabilności uzyskanych kapsuł pokrywano je wielowarstwowymi filmami polimerowymi wykorzystując metodę warstwa po warstwie (ang. Layer by Layer, LbL), która opiera się na naprzemiennej adsorpcji polianionów i polikationów na naładowanej powierzchni. Następnie skorzystano z metody dynamicznego rozpraszania światła (ang. Dynamic Light Scattering, DLS), która posłużyła do charakteryzacji tak otrzymanych kapsuł. Przeprowadzone badania pozwoliły na potwierdzenie zdolności stabilizacji emulsji typu olej w wodzie za pomocą amfifilowego kopolimeru szczepionego, udało się otrzymać stabilne kapsuły zdolne do enkapsulacji hydrofobowych barwników oraz ich przedłużonego uwalniania z olejowego rdzenia.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorZapotoczny, Szczepan - 132863 pl
dc.contributor.authorSowińska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKarewicz, Anna - 128666 pl
dc.contributor.reviewerZapotoczny, Szczepan - 132863 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:02:22Z
dc.date.available2020-07-24T23:02:22Z
dc.date.submitted2014-07-04pl
dc.fieldofstudyochrona środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-85231-151059pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194048
dc.languagepolpl
dc.subject.enPolymers, microcapsules, controlled releasepl
dc.subject.plMikrokapsuły, polimery, kontrolowane uwalnianiepl
dc.titleMikrokapsuły polimerowe jako nośniki substancji biologicznie czynnych.pl
dc.title.alternativePolymeric Microcapsules as Carriers of Biological Agentspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Polymers are macromolecular compounds that occur both naturally and are produced by chemical synthesis. The present study focuses on receiving a stable capsule core liquid polymer stabilized at the amphiphilic graft copolymer, further investigating the ability of the encapsulation of hydrophobic compounds in the oil core and the release of the fluorescent dye using the Nile red. The liquid core of the capsule were used due to a number of advantages over the restrictions on the use of a solid core capsules, i.e. reduced core removal efficiency, poor charging efficiency of the active agent into empty capsules, the possibility of damage and uncontrolled modification of the coating during etching of the core capsules or long opening and closing the shell during charging. To improve the stability of the capsule covers they were multilayerd with polymer films using a layer-by-layer method (LbL), which is based on alternating adsorption of polyanions and polycations on the charged surface. Then the dynamic light scattering method (DLS) was applied to characterize the so obtained capsules. The studies allowes confirming the ability of stabilization of the emulsion of oil in water using an amphiphilic graft copolymer, both with successfuly obtaining a stable capsules capable of encapsulating the hydrophobic dye with their sustained release of the oil core.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy skupiono się na otrzymaniu stabilnych kapsuł polimerowych na ciekłym rdzeniu stabilizowanych przez amfifilowy kopolimer szczepiony, zbadano zdolność enkapsulacji związków hydrofobowych w olejowym rdzeniu oraz ich uwalnianie z wykorzystaniem fluorescencyjnego barwnika czerwieni Nilu. Wykorzystano kapsuły o ciekłym rdzeniu ze względu na szereg zalet w stosunku do ograniczeń stosowania kapsuł na stałym rdzeniu, tj. niskiej wydajności ładowania czynnika aktywnego do pustych kapsułek, możliwości uszkodzenia i niekontrolowanej modyfikacji powłoki kapsułek podczas wytrawiania rdzenia czy też długiego czasu otwierania i zamykania otoczki podczas ładowania.Celem poprawy stabilności uzyskanych kapsuł pokrywano je wielowarstwowymi filmami polimerowymi wykorzystując metodę warstwa po warstwie (ang. Layer by Layer, LbL), która opiera się na naprzemiennej adsorpcji polianionów i polikationów na naładowanej powierzchni. Następnie skorzystano z metody dynamicznego rozpraszania światła (ang. Dynamic Light Scattering, DLS), która posłużyła do charakteryzacji tak otrzymanych kapsuł. Przeprowadzone badania pozwoliły na potwierdzenie zdolności stabilizacji emulsji typu olej w wodzie za pomocą amfifilowego kopolimeru szczepionego, udało się otrzymać stabilne kapsuły zdolne do enkapsulacji hydrofobowych barwników oraz ich przedłużonego uwalniania z olejowego rdzenia.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Zapotoczny, Szczepan - 132863
dc.contributor.authorpl
Sowińska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Karewicz, Anna - 128666
dc.contributor.reviewerpl
Zapotoczny, Szczepan - 132863
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:02:22Z
dc.date.available
2020-07-24T23:02:22Z
dc.date.submittedpl
2014-07-04
dc.fieldofstudypl
ochrona środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-85231-151059
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194048
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Polymers, microcapsules, controlled release
dc.subject.plpl
Mikrokapsuły, polimery, kontrolowane uwalnianie
dc.titlepl
Mikrokapsuły polimerowe jako nośniki substancji biologicznie czynnych.
dc.title.alternativepl
Polymeric Microcapsules as Carriers of Biological Agents
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Wroclaw
8
Dublin
3
Warsaw
2
Aleksandrów Łódzki
1
Des Moines
1
Szczecin
1
Tashkent
1
Wejherowo
1

No access

No Thumbnail Available