Polacy w Niemczech na przełomie XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem Berlina

master
dc.abstract.enThe question of this paper is the life of Poles in Germany at the turn of the century XX/XXI, with particular emphasis on Berlin. Aim of this work is to present the most complete picture of Poles living in Germany, living conditions of this group in chosen fields. The author tries to answer the question of whether and to what extent the Poles in Germany are integrated into German society. As an example, look at the problem in a narrower perspective, was chosen Berlin and Poles living there, among which the survey was conducted. The situation of Polish groups in the Federal Republic of Germany is the always present theme, and the need to discuss this issue due to the size of the group and the close proximity of the two countries.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem rozważań niniejszej pracy jest życie Polaków w Niemczech na przełomie XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Berlina. Celem pracy jest przedstawienie możliwie jak najpełniejszego obrazu Polaków mieszkających w Niemczech, uwarunkowań bytowych tej grupy oraz warunków życia Polaków w wybranych dziedzinach. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie czy i w jakim stopniu Polacy w Niemczech są zintegrowani ze społecznością niemiecką. Jako przykład spojrzenia na problem w węższej perspektywie, wybrany został Berlin i zamieszkujący go Polacy, wśród których przeprowadzono badania ankietowe. Sytuacja grupy polskiej w Republice Federalnej Niemiec jest tematem zawsze aktualnym, a potrzeba rozmów na ten temat wynika z wielkości tej grupy oraz bliskiego sąsiedztwa obu państw.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStankowski, Witold - 132067 pl
dc.contributor.authorMaciejewska, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.reviewerStankowski, Witold - 132067 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:01:06Z
dc.date.available2020-07-24T22:01:06Z
dc.date.submitted2013-10-16pl
dc.fieldofstudyniemcoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-83651-96787pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193093
dc.languagepolpl
dc.subject.enPoles, Germans, ethnic minority, Poland, Berlinpl
dc.subject.plPolacy, Niemcy, mniejszość narodowa, Polonia, Berlinpl
dc.titlePolacy w Niemczech na przełomie XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem Berlinapl
dc.title.alternativePoles in Germany at the turn of the century XX/XXI with particular reference to Berlinpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The question of this paper is the life of Poles in Germany at the turn of the century XX/XXI, with particular emphasis on Berlin. Aim of this work is to present the most complete picture of Poles living in Germany, living conditions of this group in chosen fields. The author tries to answer the question of whether and to what extent the Poles in Germany are integrated into German society. As an example, look at the problem in a narrower perspective, was chosen Berlin and Poles living there, among which the survey was conducted. The situation of Polish groups in the Federal Republic of Germany is the always present theme, and the need to discuss this issue due to the size of the group and the close proximity of the two countries.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem rozważań niniejszej pracy jest życie Polaków w Niemczech na przełomie XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Berlina. Celem pracy jest przedstawienie możliwie jak najpełniejszego obrazu Polaków mieszkających w Niemczech, uwarunkowań bytowych tej grupy oraz warunków życia Polaków w wybranych dziedzinach. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie czy i w jakim stopniu Polacy w Niemczech są zintegrowani ze społecznością niemiecką. Jako przykład spojrzenia na problem w węższej perspektywie, wybrany został Berlin i zamieszkujący go Polacy, wśród których przeprowadzono badania ankietowe. Sytuacja grupy polskiej w Republice Federalnej Niemiec jest tematem zawsze aktualnym, a potrzeba rozmów na ten temat wynika z wielkości tej grupy oraz bliskiego sąsiedztwa obu państw.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stankowski, Witold - 132067
dc.contributor.authorpl
Maciejewska, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.reviewerpl
Stankowski, Witold - 132067
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:01:06Z
dc.date.available
2020-07-24T22:01:06Z
dc.date.submittedpl
2013-10-16
dc.fieldofstudypl
niemcoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-83651-96787
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193093
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Poles, Germans, ethnic minority, Poland, Berlin
dc.subject.plpl
Polacy, Niemcy, mniejszość narodowa, Polonia, Berlin
dc.titlepl
Polacy w Niemczech na przełomie XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem Berlina
dc.title.alternativepl
Poles in Germany at the turn of the century XX/XXI with particular reference to Berlin
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available