Identyfikacja czynników determinujących skuteczne zarządzanie karierą na przykładzie talentów muzycznych

licenciate
dc.abstract.enThis thesis is aimed at identifying factors which determine effective career management by the example of musical talents. Growing demand on high qualified labour resulted in increased interest in the subject of talents and career management. It is of vital importance to plan following stages of workers career development whose future aims will be to efficiently and enthusiastically carry out the assigned tasks. The author’s musical interest concentrated the subject on musical talents and methods of achieving success. Research has been carried out by using a survey questionnaire created in Google Docs. It consisted of 13 single and multiple choice questions. The survey has been filled by everyone who expressed interest in the topic. Charts received from respondents answers have been used to perform the analysis, what allowed easily reach the conclusion. Factors and success determinants describing preferred direction of career management and the most important aspects of success have been analysed. Interpretation of the results allowed to control the effectiveness of career management of known artists and the influence of various factors on their development and popularity. The thesis has been based on respected Polish and foreign economists’ publications.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu identyfikację czynników determinujących skuteczne zarządzanie karierą na przykładzie talentów muzycznych. Rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników spowodowało wzrost zainteresowania tematem zarządzania talentami i karierą. Niezmiernie ważne jest odpowiednie zaplanowanie kolejnych etapów rozwoju pracowników, którzy w przyszłości będą mięli za zadanie sprawnie i entuzjastycznie wykonywać powierzone im zadania. Zainteresowanie tematyką muzyczną autora pracy skupiło temat wokół talentów muzycznych oraz metod osiągania przez nich sukcesu. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety utworzonego w programie Google Docs, składało się z 13 pytań jedno- i wielokrotnego wyboru. Do wypełnienia ankiety zaproszono wszystkich zainteresowanych tematem. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano otrzymane na podstawie odpowiedzi respondentów wykresy, które w łatwy sposób pozwoliły wysunąć wnioski. Przeanalizowano czynniki i wyznaczniki sukcesu określające preferowany kierunek zarządzania karierą oraz najważniejsze aspekty sukcesu. Interpretacja wyników pozwoliła także skontrolować skuteczność zarządzania karierą znanych artystów oraz wpływ rozmaitych czynników na ich rozwój i popularność. Praca powstała w oparciu o publikacje szanowanych polskich i zagranicznych ekonomistów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorJurecka, Adriannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:43:04Z
dc.date.available2020-07-27T09:43:04Z
dc.date.submitted2017-07-12pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-117148-196138pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222387
dc.languagepolpl
dc.subject.ensuccess – musical talents – career management – talent managementpl
dc.subject.plsukces – talenty muzyczne - zarządzanie karierą - zarządzanie talentamipl
dc.titleIdentyfikacja czynników determinujących skuteczne zarządzanie karierą na przykładzie talentów muzycznychpl
dc.title.alternativeIdentify the factors determining effective career management on the example of musical talentspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is aimed at identifying factors which determine effective career management by the example of musical talents. Growing demand on high qualified labour resulted in increased interest in the subject of talents and career management. It is of vital importance to plan following stages of workers career development whose future aims will be to efficiently and enthusiastically carry out the assigned tasks. The author’s musical interest concentrated the subject on musical talents and methods of achieving success. Research has been carried out by using a survey questionnaire created in Google Docs. It consisted of 13 single and multiple choice questions. The survey has been filled by everyone who expressed interest in the topic. Charts received from respondents answers have been used to perform the analysis, what allowed easily reach the conclusion. Factors and success determinants describing preferred direction of career management and the most important aspects of success have been analysed. Interpretation of the results allowed to control the effectiveness of career management of known artists and the influence of various factors on their development and popularity. The thesis has been based on respected Polish and foreign economists’ publications.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu identyfikację czynników determinujących skuteczne zarządzanie karierą na przykładzie talentów muzycznych. Rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników spowodowało wzrost zainteresowania tematem zarządzania talentami i karierą. Niezmiernie ważne jest odpowiednie zaplanowanie kolejnych etapów rozwoju pracowników, którzy w przyszłości będą mięli za zadanie sprawnie i entuzjastycznie wykonywać powierzone im zadania. Zainteresowanie tematyką muzyczną autora pracy skupiło temat wokół talentów muzycznych oraz metod osiągania przez nich sukcesu. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety utworzonego w programie Google Docs, składało się z 13 pytań jedno- i wielokrotnego wyboru. Do wypełnienia ankiety zaproszono wszystkich zainteresowanych tematem. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano otrzymane na podstawie odpowiedzi respondentów wykresy, które w łatwy sposób pozwoliły wysunąć wnioski. Przeanalizowano czynniki i wyznaczniki sukcesu określające preferowany kierunek zarządzania karierą oraz najważniejsze aspekty sukcesu. Interpretacja wyników pozwoliła także skontrolować skuteczność zarządzania karierą znanych artystów oraz wpływ rozmaitych czynników na ich rozwój i popularność. Praca powstała w oparciu o publikacje szanowanych polskich i zagranicznych ekonomistów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Jurecka, Adrianna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:43:04Z
dc.date.available
2020-07-27T09:43:04Z
dc.date.submittedpl
2017-07-12
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-117148-196138
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222387
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
success – musical talents – career management – talent management
dc.subject.plpl
sukces – talenty muzyczne - zarządzanie karierą - zarządzanie talentami
dc.titlepl
Identyfikacja czynników determinujących skuteczne zarządzanie karierą na przykładzie talentów muzycznych
dc.title.alternativepl
Identify the factors determining effective career management on the example of musical talents
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Piaseczno
1

No access

No Thumbnail Available