Life expectancy as a major determinant of pro-social behaviour in ants (Hymenoptera: Formicidae)

master
dc.abstract.enThe study concerned a poorly understood issue in the field of behavioural ecology, namely the factors responsible for the expression of rescue behaviour, a type of pro-social behaviour in which one individual puts itself at risk in order to help another individual. Ants, most often studied in this context, have been chosen as the study models. The hypothesis was tested that there are significant differences in the life expectancy between distinct ant species and that the expression of contact, a pre-requisite of rescue behaviour, is less frequent in ant species characterized by a relatively lower than higher life expectancy. Twelve colonies of ants were used in the study, each belonging to separate morphospecies. Differences in the life expectancy have been found between colonies. These differences correlated significantly and positively with proneness towards contact. In other words, colonies characterized by higher life expectancies were found to be also characterized by higher proneness towards contact. The significance of these results for the problem of rescue occurrence and the factors responsible for it is discussed.pl
dc.abstract.plBadanie dotyczyło słabo rozumianego zagadnienia w dziedzinie ekologii behawioralnej, a mianowicie czynników odpowiedzialnych za występowanie zachowania ratunkowego, typu zachowania prospołecznego, w którym jeden osobnik naraża się na niebezpieczeństwo, aby pomóc innemu osobnikowi. Mrówki, najczęściej badane w niniejszym kontekście, zostały wybrane jako model badawczy. Testowano hipotezę, że istnieją znaczne różnice w oczekiwanej długości życia między różnymi gatunkami mrówek oraz że ekspresja kontaktu, będąca warunkiem koniecznym do wystąpienia zachowania ratunkowego, jest mniejsza u gatunków mrówek charakteryzujących się stosunkowo niższą oczekiwaną długością życia. W badaniu wykorzystano dwanaście kolonii mrówek, z których każda należała do innego morfogatunku. Stwierdzono różnice w oczekiwanej długości życia pomiędzy koloniami. Różnice te korelowały istotnie i pozytywnie ze skłonnością do kontaktu. Innymi słowy, stwierdzono, że kolonie charakteryzujące się wyższą oczekiwaną długością życia, charakteryzują się również większą skłonnością do kontaktu. Omówiono znaczenie wyników w kontekście problemu ratowania i czynników za niego odpowiedzialnych.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorCzarnołęski, Marcin - 127638 pl
dc.contributor.authorTurza, Filippl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerCzarnołęski, Marcin - 127638 pl
dc.contributor.reviewerNowicki, Piotr - 131063 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:39:39Z
dc.date.available2020-07-27T22:39:39Z
dc.date.submitted2019-06-25pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-130969-248766pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233886
dc.languageengpl
dc.subject.enants, life expectancy, pro-social behaviour, rescue behaviourpl
dc.subject.plmrówki, oczekiwana długość życia, zachowanie prospołeczne, zachowanie ratunkowepl
dc.titleLife expectancy as a major determinant of pro-social behaviour in ants (Hymenoptera: Formicidae)pl
dc.title.alternativeOczekiwana długość życia jako główny wyznacznik zachowania prospołecznego u mrówek (Hymenoptera: Formicidae)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study concerned a poorly understood issue in the field of behavioural ecology, namely the factors responsible for the expression of rescue behaviour, a type of pro-social behaviour in which one individual puts itself at risk in order to help another individual. Ants, most often studied in this context, have been chosen as the study models. The hypothesis was tested that there are significant differences in the life expectancy between distinct ant species and that the expression of contact, a pre-requisite of rescue behaviour, is less frequent in ant species characterized by a relatively lower than higher life expectancy. Twelve colonies of ants were used in the study, each belonging to separate morphospecies. Differences in the life expectancy have been found between colonies. These differences correlated significantly and positively with proneness towards contact. In other words, colonies characterized by higher life expectancies were found to be also characterized by higher proneness towards contact. The significance of these results for the problem of rescue occurrence and the factors responsible for it is discussed.
dc.abstract.plpl
Badanie dotyczyło słabo rozumianego zagadnienia w dziedzinie ekologii behawioralnej, a mianowicie czynników odpowiedzialnych za występowanie zachowania ratunkowego, typu zachowania prospołecznego, w którym jeden osobnik naraża się na niebezpieczeństwo, aby pomóc innemu osobnikowi. Mrówki, najczęściej badane w niniejszym kontekście, zostały wybrane jako model badawczy. Testowano hipotezę, że istnieją znaczne różnice w oczekiwanej długości życia między różnymi gatunkami mrówek oraz że ekspresja kontaktu, będąca warunkiem koniecznym do wystąpienia zachowania ratunkowego, jest mniejsza u gatunków mrówek charakteryzujących się stosunkowo niższą oczekiwaną długością życia. W badaniu wykorzystano dwanaście kolonii mrówek, z których każda należała do innego morfogatunku. Stwierdzono różnice w oczekiwanej długości życia pomiędzy koloniami. Różnice te korelowały istotnie i pozytywnie ze skłonnością do kontaktu. Innymi słowy, stwierdzono, że kolonie charakteryzujące się wyższą oczekiwaną długością życia, charakteryzują się również większą skłonnością do kontaktu. Omówiono znaczenie wyników w kontekście problemu ratowania i czynników za niego odpowiedzialnych.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Czarnołęski, Marcin - 127638
dc.contributor.authorpl
Turza, Filip
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Czarnołęski, Marcin - 127638
dc.contributor.reviewerpl
Nowicki, Piotr - 131063
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:39:39Z
dc.date.available
2020-07-27T22:39:39Z
dc.date.submittedpl
2019-06-25
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-130969-248766
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233886
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
ants, life expectancy, pro-social behaviour, rescue behaviour
dc.subject.plpl
mrówki, oczekiwana długość życia, zachowanie prospołeczne, zachowanie ratunkowe
dc.titlepl
Life expectancy as a major determinant of pro-social behaviour in ants (Hymenoptera: Formicidae)
dc.title.alternativepl
Oczekiwana długość życia jako główny wyznacznik zachowania prospołecznego u mrówek (Hymenoptera: Formicidae)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Islington
1
Krakow
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available