Postępowanie dowodowe w procesie karnym w świetle ostatnich zmian modelowych

master
dc.abstract.enThe thesis includes a comparison of hearing of evidence, carried out both at the pre-trial stage, as well as in court proceedings, based on indication of the main differences exist in this process at various stages of the process, including entities authorized to initiate hearing of evidence, persons participating in the given activity, the method of recording of carried out evidence and the ability to use obtained information. The subject of thesis is discussed through the prism of execution by the legislator main principles of the process during the regulation of particular stages of the process. Furthermore, the thesis brings up a subject of regulation by the legislator problem of uniqueness of certain evidences, which determines, in particular situations, notably the opportunity of recognition of real course of incident. The thesis also discussed affect evidences carried out at the pre-trial stage on the content of judgment. Due to the changes of provisions of effective law during the writing of this thesis, made by Act of 11 March 2016 amending the Code of Criminal Procedure and other laws (Dz.U. z 2016r. poz 437), author, during the description of the particular aspects affected by the amendment, describes the provisions of effective law in force before the entry into force of the Act, that is April 15, 2016 r., and after that date.pl
dc.abstract.plPraca zawiera porównanie postępowania dowodowego przeprowadzanego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i w postępowaniu sądowym, opierające się na wskazaniu podstawowych różnic zachodzących w tym przebiegu procesowym w różnych stadiach procesowych, z uwzględnieniem podmiotów uprawnionych do inicjowania postępowania dowodowego, osób uczestniczących w danej czynności, sposobu dokumentowania przeprowadzania dowodu oraz możliwości wykorzystania pozyskanych informacji. Systematyka omawianej materii dokonywana jest przez pryzmat realizacji przez ustawodawcę w regulacji poszczególnych stadiów naczelnych zasad procesu. Ponadto, porusza temat uregulowania przez ustawodawcę problemu niepowtarzalności niektórych dowodów, od czego niejednokrotnie zależeć będzie w znacznej mierze możliwość poznania rzeczywistego przebiegu zdarzenia. W pracy omówiony jest również wpływ dowodów utrwalonych w postępowaniu przygotowawczym na treść wyroku sądowego. Z uwagi na zmianę stanu prawnego w trakcie pisania niniejszej pracy dokonaną ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz 437), autorka przy opisie poszczególnych rozwiązań dotkniętych nowelizacją, dokonuje opisu stanu prawnego obowiązującego przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 15 kwietnia 2016 r. i po tej dacie.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzumiło-Kulczycka, Dobrosława - 132266 pl
dc.contributor.authorHejnowicz, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerŻak, Marcin - 160186 pl
dc.contributor.reviewerSzumiło-Kulczycka, Dobrosława - 132266 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:43:56Z
dc.date.available2020-07-26T20:43:56Z
dc.date.submitted2016-06-09pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-104024-142694pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210484
dc.languagepolpl
dc.subject.enhearing of evidencepreliminary proceedingsjudicial proceedinguniqueness of activitiesadversarial litigationright to evidential initiativemain principles of the criminal proceedingspl
dc.subject.plpostępowanie dowodowepostępowanie przygotowawczepostępowanie sądoweczynności niepowtarzalne proces kontradyktoryjny prawo inicjatywy dowodowejnaczelne zasady procesu karnegopl
dc.titlePostępowanie dowodowe w procesie karnym w świetle ostatnich zmian modelowychpl
dc.title.alternativeHearing of evidence in a criminal proceedings in light of recent changes in model.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis includes a comparison of hearing of evidence, carried out both at the pre-trial stage, as well as in court proceedings, based on indication of the main differences exist in this process at various stages of the process, including entities authorized to initiate hearing of evidence, persons participating in the given activity, the method of recording of carried out evidence and the ability to use obtained information. The subject of thesis is discussed through the prism of execution by the legislator main principles of the process during the regulation of particular stages of the process. Furthermore, the thesis brings up a subject of regulation by the legislator problem of uniqueness of certain evidences, which determines, in particular situations, notably the opportunity of recognition of real course of incident. The thesis also discussed affect evidences carried out at the pre-trial stage on the content of judgment. Due to the changes of provisions of effective law during the writing of this thesis, made by Act of 11 March 2016 amending the Code of Criminal Procedure and other laws (Dz.U. z 2016r. poz 437), author, during the description of the particular aspects affected by the amendment, describes the provisions of effective law in force before the entry into force of the Act, that is April 15, 2016 r., and after that date.
dc.abstract.plpl
Praca zawiera porównanie postępowania dowodowego przeprowadzanego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i w postępowaniu sądowym, opierające się na wskazaniu podstawowych różnic zachodzących w tym przebiegu procesowym w różnych stadiach procesowych, z uwzględnieniem podmiotów uprawnionych do inicjowania postępowania dowodowego, osób uczestniczących w danej czynności, sposobu dokumentowania przeprowadzania dowodu oraz możliwości wykorzystania pozyskanych informacji. Systematyka omawianej materii dokonywana jest przez pryzmat realizacji przez ustawodawcę w regulacji poszczególnych stadiów naczelnych zasad procesu. Ponadto, porusza temat uregulowania przez ustawodawcę problemu niepowtarzalności niektórych dowodów, od czego niejednokrotnie zależeć będzie w znacznej mierze możliwość poznania rzeczywistego przebiegu zdarzenia. W pracy omówiony jest również wpływ dowodów utrwalonych w postępowaniu przygotowawczym na treść wyroku sądowego. Z uwagi na zmianę stanu prawnego w trakcie pisania niniejszej pracy dokonaną ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz 437), autorka przy opisie poszczególnych rozwiązań dotkniętych nowelizacją, dokonuje opisu stanu prawnego obowiązującego przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 15 kwietnia 2016 r. i po tej dacie.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szumiło-Kulczycka, Dobrosława - 132266
dc.contributor.authorpl
Hejnowicz, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Żak, Marcin - 160186
dc.contributor.reviewerpl
Szumiło-Kulczycka, Dobrosława - 132266
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:43:56Z
dc.date.available
2020-07-26T20:43:56Z
dc.date.submittedpl
2016-06-09
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-104024-142694
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210484
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
hearing of evidencepreliminary proceedingsjudicial proceedinguniqueness of activitiesadversarial litigationright to evidential initiativemain principles of the criminal proceedings
dc.subject.plpl
postępowanie dowodowepostępowanie przygotowawczepostępowanie sądoweczynności niepowtarzalne proces kontradyktoryjny prawo inicjatywy dowodowejnaczelne zasady procesu karnego
dc.titlepl
Postępowanie dowodowe w procesie karnym w świetle ostatnich zmian modelowych
dc.title.alternativepl
Hearing of evidence in a criminal proceedings in light of recent changes in model.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Kielce
1

No access

No Thumbnail Available