Analiza procesu repolonizacji sektora bankowego w Polsce w latach 2008-2017

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the paper is an analysis of the process of repolonization of banking industry in Poland between 2008-2017. In the following chapters, the topic of nationalization as the phenomenon concerning both the Polish economy and public life, as well as the issues covering the whole of Europe are approximated. The nationalization of banks in Poland began in 2008, when the most important financial institutions and bank giants plunged into a crisis, entailing subsequent national economies. The presented paper focuses mainly on the analysis of economic and social-economic (potential) effects of banking sector repolonization between 2008-2017. In my work I analyze the evolution of the banking sector, analyze its condition, examine the possible risks and benefits of changes in the structure, and also the attitude of citizens to the origin of capital. The study uses the analysis of existing data - mainly surveys and studies commissioned by the Polish Bank Association, research on the confidence of individual clients to banks, as well as financial analysis of individual banks operating in Poland.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest analiza procesu repolonizacji sektora bankowego w Polsce w latach 2008-2017. W kolejnych rozdziałach przybliżony zostaje temat nacjonalizacji jako zjawiska dotyczącego zarówno polskiej gospodarki i życia publicznego, jak i zagadnienia obejmującego właściwie całą Europę. Nacjonalizacja banków w Polsce rozpoczęła się w 2008 r., gdy najważniejsze instytucje finansowe i bankowi giganci pogrążyli się w kryzysie, pociągając za sobą kolejne gospodarki narodowe. Prezentowana praca skupia się głównie na analizie ekonomicznych i ekonomiczno-społecznych (potencjalnych) skutków repolonizacji sektora bankowego w latach 2008-2017.W pracy analizuję ewolucję sektora bankowego, poddaję też analizie jego kondycję, badając ewentualne zagrożenia i korzyści płynące ze zmian w strukturze, a także stosunku obywateli do pochodzenia kapitału. W pracy wykorzystana została analiza danych zastanych - głównie sondażach i badaniach zleconych przez Związek Banków Polskich, badania dotyczące zaufania klientów indywidualnych do banków, a także analizy finansowe poszczególnych banków działających na terenie Polski.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOrzechowska-Wacławska, Joannapl
dc.contributor.authorSośnicka, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerOrzechowska-Wacławska, Joannapl
dc.contributor.reviewerGalent, Marcin - 160626 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:08:03Z
dc.date.available2020-07-27T21:08:03Z
dc.date.submitted2018-09-21pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-128752-196402pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232483
dc.languagepolpl
dc.subject.enrepolonisation, nationalisation, bank, economic crisis, economic patriotism, banking sector.pl
dc.subject.plrepolonizacja, nacjonalizacja, bank, kryzys ekonomiczny, patriotyzm gospodarczy, sektor bankowy.pl
dc.titleAnaliza procesu repolonizacji sektora bankowego w Polsce w latach 2008-2017pl
dc.title.alternativeAn analysis of the process of repolonization of banking industry in Poland between 2008-2017pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the paper is an analysis of the process of repolonization of banking industry in Poland between 2008-2017. In the following chapters, the topic of nationalization as the phenomenon concerning both the Polish economy and public life, as well as the issues covering the whole of Europe are approximated. The nationalization of banks in Poland began in 2008, when the most important financial institutions and bank giants plunged into a crisis, entailing subsequent national economies. The presented paper focuses mainly on the analysis of economic and social-economic (potential) effects of banking sector repolonization between 2008-2017. In my work I analyze the evolution of the banking sector, analyze its condition, examine the possible risks and benefits of changes in the structure, and also the attitude of citizens to the origin of capital. The study uses the analysis of existing data - mainly surveys and studies commissioned by the Polish Bank Association, research on the confidence of individual clients to banks, as well as financial analysis of individual banks operating in Poland.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest analiza procesu repolonizacji sektora bankowego w Polsce w latach 2008-2017. W kolejnych rozdziałach przybliżony zostaje temat nacjonalizacji jako zjawiska dotyczącego zarówno polskiej gospodarki i życia publicznego, jak i zagadnienia obejmującego właściwie całą Europę. Nacjonalizacja banków w Polsce rozpoczęła się w 2008 r., gdy najważniejsze instytucje finansowe i bankowi giganci pogrążyli się w kryzysie, pociągając za sobą kolejne gospodarki narodowe. Prezentowana praca skupia się głównie na analizie ekonomicznych i ekonomiczno-społecznych (potencjalnych) skutków repolonizacji sektora bankowego w latach 2008-2017.W pracy analizuję ewolucję sektora bankowego, poddaję też analizie jego kondycję, badając ewentualne zagrożenia i korzyści płynące ze zmian w strukturze, a także stosunku obywateli do pochodzenia kapitału. W pracy wykorzystana została analiza danych zastanych - głównie sondażach i badaniach zleconych przez Związek Banków Polskich, badania dotyczące zaufania klientów indywidualnych do banków, a także analizy finansowe poszczególnych banków działających na terenie Polski.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Orzechowska-Wacławska, Joanna
dc.contributor.authorpl
Sośnicka, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Orzechowska-Wacławska, Joanna
dc.contributor.reviewerpl
Galent, Marcin - 160626
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:08:03Z
dc.date.available
2020-07-27T21:08:03Z
dc.date.submittedpl
2018-09-21
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-128752-196402
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232483
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
repolonisation, nationalisation, bank, economic crisis, economic patriotism, banking sector.
dc.subject.plpl
repolonizacja, nacjonalizacja, bank, kryzys ekonomiczny, patriotyzm gospodarczy, sektor bankowy.
dc.titlepl
Analiza procesu repolonizacji sektora bankowego w Polsce w latach 2008-2017
dc.title.alternativepl
An analysis of the process of repolonization of banking industry in Poland between 2008-2017
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Koblenz
9
Krakow
3
Warsaw
3
Wroclaw
3
Dublin
1
Oborniki
1
Poznan
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available