Arylosulfonamidowe pochodne aryloksyalkiloamin o potencjalnej aktywności przeciwbakteryjnej

master
dc.abstract.enIntroduction part of presented thesis concerns the problem of treatment diseases caused by S.epidermidis and short characteristic of few types bacterial resistance for antibiotics. The main point of this part is biofilm formed by them. Further part of thesis describes selected strain of Staphylococcus epidermidis.The experimental part discloses design and synthesis of 10 new arylsulfonamides derivatives of (artloxy)propylpiperidines as a potential antibacterial compounds. The synthesis was conducted in few steps. The first one involves tiophene acylation (Friedl-Crafts reaction). The next steps included alkylation, carbonyl group reduction, O-arylation and sulphonylation or acylation. Following steps led to the final compounds (7-16).Purity of the final compounds was confirmed by thin layer chromatography (TLC) and high-performance liquid chromatography (HPLC). Ultra- Performance Liquid Chromatography combined with mass spectrometry (UPLC/MS) and proton Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy (1H NMR) confirmed structures of final products.All the synthesized final compounds were submitted for preliminary antibacterial screening to the Department of Pharmaceutical Microbiology at the Jagiellonian University Medical College.pl
dc.abstract.plWe wstępie niniejszej pracy zaprezentowano problem oporności na powszechnie stosowane antybiotyki. Zdefiniowano wybrane mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki, ze szczególnym uwzględnieniem tworzonego przez nie biofilmu. Ponadto dokonano krótkiej charakterystyki wybranego szczepu Staphylococcus epidermidis oraz zaprezentowano aktualnie stosowane metody walki z infekcjami wywołanymi przez Staphylococcus epidermidis.W części doświadczalnej opisano syntezę nowych arylosulfonamidowych pochodnych (aryloksy)propylopiperydyny, jako związków o potencjalnej aktywności przeciwbakteryjnej.Syntezę zaprojektowanych związków prowadzono w kilku etapach. Pierwszy z nich obejmował acylację tiofenu w reakcji Friedla-Craftsa. Kolejno, w następujących po sobie reakcjach – alkilacji, redukcji grupy karbonylowej, O-arylacji, sulfonylacji, otrzymano 10 nowych arylosulfonamidowe pochodnych aryloksyalkiloamin.Czystość produktów pośrednich oraz związków finalnych wyznaczono za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) oraz wysokosprawnej chromatografii kolumnowej (HPLC), natomiast struktury potwierdzono na podstawie analizy widm ultrasprawnej chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią masową (UPLC/MS) oraz protonowego rezonansu magnetycznego (1H-NMR).Związki finalne zostały przekazane do Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w celu zbadania ich aktywności przeciwbakteryjnej względem gatunku S. epidermidis.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZajdel, Paweł - 133883 pl
dc.contributor.authorRopek, Marlenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerZajdel, Paweł - 133883 pl
dc.contributor.reviewerGrychowska, Katarzynapl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:41:13Z
dc.date.available2020-07-27T21:41:13Z
dc.date.submitted2019-07-08pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-129561-201433pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232996
dc.languagepolpl
dc.subject.enS.epidermidis, biofilm, multidrugresistancepl
dc.subject.plS.epidermidis, biofilm, wielolekoopornośćpl
dc.titleArylosulfonamidowe pochodne aryloksyalkiloamin o potencjalnej aktywności przeciwbakteryjnejpl
dc.title.alternativeArylsulphonamide derivatives of aryloxyalkylamines with potential antibacterial activity.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction part of presented thesis concerns the problem of treatment diseases caused by S.epidermidis and short characteristic of few types bacterial resistance for antibiotics. The main point of this part is biofilm formed by them. Further part of thesis describes selected strain of Staphylococcus epidermidis.The experimental part discloses design and synthesis of 10 new arylsulfonamides derivatives of (artloxy)propylpiperidines as a potential antibacterial compounds. The synthesis was conducted in few steps. The first one involves tiophene acylation (Friedl-Crafts reaction). The next steps included alkylation, carbonyl group reduction, O-arylation and sulphonylation or acylation. Following steps led to the final compounds (7-16).Purity of the final compounds was confirmed by thin layer chromatography (TLC) and high-performance liquid chromatography (HPLC). Ultra- Performance Liquid Chromatography combined with mass spectrometry (UPLC/MS) and proton Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy (1H NMR) confirmed structures of final products.All the synthesized final compounds were submitted for preliminary antibacterial screening to the Department of Pharmaceutical Microbiology at the Jagiellonian University Medical College.
dc.abstract.plpl
We wstępie niniejszej pracy zaprezentowano problem oporności na powszechnie stosowane antybiotyki. Zdefiniowano wybrane mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki, ze szczególnym uwzględnieniem tworzonego przez nie biofilmu. Ponadto dokonano krótkiej charakterystyki wybranego szczepu Staphylococcus epidermidis oraz zaprezentowano aktualnie stosowane metody walki z infekcjami wywołanymi przez Staphylococcus epidermidis.W części doświadczalnej opisano syntezę nowych arylosulfonamidowych pochodnych (aryloksy)propylopiperydyny, jako związków o potencjalnej aktywności przeciwbakteryjnej.Syntezę zaprojektowanych związków prowadzono w kilku etapach. Pierwszy z nich obejmował acylację tiofenu w reakcji Friedla-Craftsa. Kolejno, w następujących po sobie reakcjach – alkilacji, redukcji grupy karbonylowej, O-arylacji, sulfonylacji, otrzymano 10 nowych arylosulfonamidowe pochodnych aryloksyalkiloamin.Czystość produktów pośrednich oraz związków finalnych wyznaczono za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) oraz wysokosprawnej chromatografii kolumnowej (HPLC), natomiast struktury potwierdzono na podstawie analizy widm ultrasprawnej chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią masową (UPLC/MS) oraz protonowego rezonansu magnetycznego (1H-NMR).Związki finalne zostały przekazane do Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w celu zbadania ich aktywności przeciwbakteryjnej względem gatunku S. epidermidis.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Zajdel, Paweł - 133883
dc.contributor.authorpl
Ropek, Marlena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Zajdel, Paweł - 133883
dc.contributor.reviewerpl
Grychowska, Katarzyna
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:41:13Z
dc.date.available
2020-07-27T21:41:13Z
dc.date.submittedpl
2019-07-08
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-129561-201433
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232996
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
S.epidermidis, biofilm, multidrugresistance
dc.subject.plpl
S.epidermidis, biofilm, wielolekooporność
dc.titlepl
Arylosulfonamidowe pochodne aryloksyalkiloamin o potencjalnej aktywności przeciwbakteryjnej
dc.title.alternativepl
Arylsulphonamide derivatives of aryloxyalkylamines with potential antibacterial activity.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
3
Pruszków
3
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Katowice
1
Nowe Miasto Lubawskie
1
Vienna
1

No access

No Thumbnail Available