Aktywność farmakologiczna nowych pochodnych aminoalkanoli o potencjalnych właściwościach stabilizujących błony komórkowe.

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to evaluate the pharmacological activity of the five new compounds – derivatives of aminoalcanoles (KM 408, KM 416, KM 417, KM 526, KM 527), which have a potential properties of stabilization on cell membrane.In this study investigated the central analgesic activity in model of acute pain, induced in mice by a thermal stimulus (“Hot plate test”) and the local anesthetic activity, in modified tail immersion test. There was also marked an acute toxicity on mice and rats for two compounds (KM 408 and KM 416), by method of Litchfield and Wilcoxon. In the hot plate test three compounds – KM 408, KM 416, KM 417, administered in dose of 30 mg/kg body weight, demonstrated minimal but significant analgesic activity. All the compounds manifested an important, concentration – dependent, local anesthetic activity in the tail immersion test.pl
dc.abstract.otherCelem pracy była ocena aktywności farmakologicznej pięciu nowych związków – pochodnych aminoalkanoli (KM 408, KM 416, KM 417, KM 526, KM 527) o potencjalnych właściwościach stabilizujących błony komórkowe.W pracy określono ośrodkową aktywność przeciwbólową w modelu bólu ostrego indukowanego u myszy bodźcem termicznym („test gorącej płytki”) oraz działanie miejscowo- znieczulające u myszy w zmodyfikowanym teście zanurzania ogona. Dodatkowo wykonano jeszcze na myszach i szczurach oznaczenie toksyczności ostrej wg Litchfielda i Wilcoxona dla dwóch związków (KM 408 i KM 416) przy podaniu dożylnym. W teście gorącej płytki trzy związki tj. KM 408, KM 416, KM 417 podane w dawce 30 mg/kg m.c. wykazały nieznaczne, ale znamienne działanie analgetyczne. Natomiast w teście zanurzania ogona wszystkie badane związki wykazały istotną, zależną od użytego stężenia, aktywność miejscowo-znieczulającą.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSałat, Kinga - 133355 pl
dc.contributor.advisorFilipek, Barbara - 129364 pl
dc.contributor.authorOzga, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerFilipek, Barbara - 129364 pl
dc.contributor.reviewerSałat, Kinga - 133355 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T18:10:49Z
dc.date.available2020-07-15T18:10:49Z
dc.date.submitted2011-07-12pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-58929-61519pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172821
dc.subject.enamioalcanoles, ion channel blockers, pain, local anesthesia, acute toxicitypl
dc.subject.otheraminoalkanole, blokery kanałów jonowych, ból, znieczulenie miejscowe, toksyczność ostrapl
dc.titleAktywność farmakologiczna nowych pochodnych aminoalkanoli o potencjalnych właściwościach stabilizujących błony komórkowe.pl
dc.title.alternativeThe pharmacological activity of new derivatives of aminoalcanoles with potential properties of stabilization on cell membrane.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to evaluate the pharmacological activity of the five new compounds – derivatives of aminoalcanoles (KM 408, KM 416, KM 417, KM 526, KM 527), which have a potential properties of stabilization on cell membrane.In this study investigated the central analgesic activity in model of acute pain, induced in mice by a thermal stimulus (“Hot plate test”) and the local anesthetic activity, in modified tail immersion test. There was also marked an acute toxicity on mice and rats for two compounds (KM 408 and KM 416), by method of Litchfield and Wilcoxon. In the hot plate test three compounds – KM 408, KM 416, KM 417, administered in dose of 30 mg/kg body weight, demonstrated minimal but significant analgesic activity. All the compounds manifested an important, concentration – dependent, local anesthetic activity in the tail immersion test.
dc.abstract.otherpl
Celem pracy była ocena aktywności farmakologicznej pięciu nowych związków – pochodnych aminoalkanoli (KM 408, KM 416, KM 417, KM 526, KM 527) o potencjalnych właściwościach stabilizujących błony komórkowe.W pracy określono ośrodkową aktywność przeciwbólową w modelu bólu ostrego indukowanego u myszy bodźcem termicznym („test gorącej płytki”) oraz działanie miejscowo- znieczulające u myszy w zmodyfikowanym teście zanurzania ogona. Dodatkowo wykonano jeszcze na myszach i szczurach oznaczenie toksyczności ostrej wg Litchfielda i Wilcoxona dla dwóch związków (KM 408 i KM 416) przy podaniu dożylnym. W teście gorącej płytki trzy związki tj. KM 408, KM 416, KM 417 podane w dawce 30 mg/kg m.c. wykazały nieznaczne, ale znamienne działanie analgetyczne. Natomiast w teście zanurzania ogona wszystkie badane związki wykazały istotną, zależną od użytego stężenia, aktywność miejscowo-znieczulającą.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Sałat, Kinga - 133355
dc.contributor.advisorpl
Filipek, Barbara - 129364
dc.contributor.authorpl
Ozga, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Filipek, Barbara - 129364
dc.contributor.reviewerpl
Sałat, Kinga - 133355
dc.date.accessioned
2020-07-15T18:10:49Z
dc.date.available
2020-07-15T18:10:49Z
dc.date.submittedpl
2011-07-12
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-58929-61519
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172821
dc.subject.enpl
amioalcanoles, ion channel blockers, pain, local anesthesia, acute toxicity
dc.subject.otherpl
aminoalkanole, blokery kanałów jonowych, ból, znieczulenie miejscowe, toksyczność ostra
dc.titlepl
Aktywność farmakologiczna nowych pochodnych aminoalkanoli o potencjalnych właściwościach stabilizujących błony komórkowe.
dc.title.alternativepl
The pharmacological activity of new derivatives of aminoalcanoles with potential properties of stabilization on cell membrane.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Melsungen
1

No access

No Thumbnail Available