Zarządzanie pracami rady nadzorczej spółki akcyjnej w warunkach polskich

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to examine the dynamic between the supervisoryboard and the executive board in a small public company and to identify factors that can affect board’s managing.In the theoretical part the multilingual literature was used. Firstly, classical and contemporary management theories were presented. Following polish stock companies as well as functioning principles of shareholders' meeting, supervisory and executive board were described. In the practical part, based on interviews with boards’ members, potential factors influencing the board management were identified. Afterwards, basing on the case study, relationship between members of the supervisory and executive board, as well as the legitimacy of previously stated hypothesis was examined.The conclusions are as follows. In companies, where the main shareholder is at the same time the CEO, supervisory board’s managing is possible only to the limited extension. However, due to possible financial consequences, legal acts affect in positive way the reliability of board’s work’s managing.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było zbadanie dynamiki relacji między radą nadzorcząa zarządem niedużej spółki publicznej oraz zidentyfikowanie uwarunkowań wpływających na zarządzanie wewnątrz rady.W części teoretycznej skorzystano z wielojęzycznych źródeł. Najpierw przedstawiono klasyczne oraz współczesne teorie zarządzania. Następnie omówiono polskie spółki akcyjne oraz zasady funkcjonowania zgromadzenia akcjonariuszy, rady nadzorczej i zarządu. W części praktycznej na podstawie wywiadów z członkami rad nadzorczych różnych spółek, zidentyfikowano potencjalne uwarunkowania wpływające na zarządzanie pracami rady. Następnie, na przykładzie obserwacji spółki, zbadano relacje członków rady z zarządem oraz zasadność wcześniej wysuniętych hipotez.Wnioski są następujące: W spółkach, w których głównym udziałowcem jest prezes zarządu, zarządzanie pracami rady nadzorczej jest możliwe w ograniczonym zakresie. Pozytywny wpływ na zarządzanie pracami rady mają regulacje prawne wymuszające rzetelność członków rad za pomocą kar finansowych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorJasica, Damianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStępniewski, Jan - 132105 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:30:46Z
dc.date.available2020-07-27T09:30:46Z
dc.date.submitted2017-07-12pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-116951-216206pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222201
dc.languagepolpl
dc.subject.enjoint stock company, supervisory board of directors, two tier boardpl
dc.subject.pldualistyczny system organów, rada nadzorcza, spółka akcyjnapl
dc.titleZarządzanie pracami rady nadzorczej spółki akcyjnej w warunkach polskichpl
dc.title.alternativeManaging the work of the supervisory board of directors of the joint stock company in Polish conditions.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to examine the dynamic between the supervisoryboard and the executive board in a small public company and to identify factors that can affect board’s managing.In the theoretical part the multilingual literature was used. Firstly, classical and contemporary management theories were presented. Following polish stock companies as well as functioning principles of shareholders' meeting, supervisory and executive board were described. In the practical part, based on interviews with boards’ members, potential factors influencing the board management were identified. Afterwards, basing on the case study, relationship between members of the supervisory and executive board, as well as the legitimacy of previously stated hypothesis was examined.The conclusions are as follows. In companies, where the main shareholder is at the same time the CEO, supervisory board’s managing is possible only to the limited extension. However, due to possible financial consequences, legal acts affect in positive way the reliability of board’s work’s managing.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było zbadanie dynamiki relacji między radą nadzorcząa zarządem niedużej spółki publicznej oraz zidentyfikowanie uwarunkowań wpływających na zarządzanie wewnątrz rady.W części teoretycznej skorzystano z wielojęzycznych źródeł. Najpierw przedstawiono klasyczne oraz współczesne teorie zarządzania. Następnie omówiono polskie spółki akcyjne oraz zasady funkcjonowania zgromadzenia akcjonariuszy, rady nadzorczej i zarządu. W części praktycznej na podstawie wywiadów z członkami rad nadzorczych różnych spółek, zidentyfikowano potencjalne uwarunkowania wpływające na zarządzanie pracami rady. Następnie, na przykładzie obserwacji spółki, zbadano relacje członków rady z zarządem oraz zasadność wcześniej wysuniętych hipotez.Wnioski są następujące: W spółkach, w których głównym udziałowcem jest prezes zarządu, zarządzanie pracami rady nadzorczej jest możliwe w ograniczonym zakresie. Pozytywny wpływ na zarządzanie pracami rady mają regulacje prawne wymuszające rzetelność członków rad za pomocą kar finansowych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Jasica, Damian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stępniewski, Jan - 132105
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:30:46Z
dc.date.available
2020-07-27T09:30:46Z
dc.date.submittedpl
2017-07-12
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-116951-216206
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222201
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
joint stock company, supervisory board of directors, two tier board
dc.subject.plpl
dualistyczny system organów, rada nadzorcza, spółka akcyjna
dc.titlepl
Zarządzanie pracami rady nadzorczej spółki akcyjnej w warunkach polskich
dc.title.alternativepl
Managing the work of the supervisory board of directors of the joint stock company in Polish conditions.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Lodz
4
Warsaw
3
Wroclaw
3
Bielsko-Biala
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gwozdziany
1
Karpniki
1
Krakow
1
Nowiny
1

No access

No Thumbnail Available