Postawy użytkowników w wieku od 20 do 25 lat wobec płatnego korzystania z treści dostępnych w telewizji i w Internecie

master
dc.abstract.enThesis includes analysis of attitudes of Polish Internet and television users in age from 20 to 25 years old towards paid access to content on the web and for radio and television license. The aim of this study was to know the reasons for what users using videos, music, e-books and digital press choose to pay for these contents on the Internet. In addition, it was also examined their attitudes toward radio and television license and a connection between the acceptance of this fee and access to online content behind the paywall. The theoretical part describes the development of new media and rise of a network society. It was also described the Polish Internet and television users based on existing reports and analyzed the phenomenon of digitization of television in Poland. The main aspect of the work is analysis and exploration results of a survey concerning paid and free access to culture, information and entertainment contents, and consequently verification of the assumed hypotheses.pl
dc.abstract.plPraca dyplomowa zawiera analizę stosunku polskich użytkowników Internetu i telewizji w wieku od 20 do 25 lat wobec opłat za treści dostępne w Internecie oraz za abonament radiowo-telewizyjny. Celem pracy było poznanie przyczyn, z jakich użytkownicy korzystający z filmów, muzyki, e-booków oraz prasy cyfrowej decydują się na płacenie za te treści w Internecie. Ponadto, zbadano także ich postawy wobec abonamentu radiowo-telewizyjnego oraz istnienie związku pomiędzy akceptacją tej opłaty a zgodą na korzystanie z płatnego dostępu do treści online. Część teoretyczna zawiera opis rozwoju nowych mediów oraz powstania społeczeństwa sieci. Ponadto, dokonano charakterystyki polskiego użytkownika Internetu i telewizji w oparciu o istniejące raporty, a także analizy zjawiska cyfryzacji telewizji w Polsce. Głównym aspektem pracy jest analiza i eksploracja wyników przeprowadzonego badania ankietowego dotyczącego przyczyn płatnego i darmowego korzystania z treści kultury, informacji i rozrywki, a w rezultacie weryfikacja założonych hipotez.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLisowska-Magdziarz, Małgorzata - 129991 pl
dc.contributor.authorJaroszczak, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLisowska-Magdziarz, Małgorzata - 129991 pl
dc.contributor.reviewerSłupek, Lucyna - 131939 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:49:14Z
dc.date.available2020-07-26T15:49:14Z
dc.date.submitted2015-07-17pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-98835-132132pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206128
dc.languagepolpl
dc.subject.enInternet, television, radio and television license, digitization, new media, internauts, paywallpl
dc.subject.plInternet, telewizja, abonament radiowo-telewizyjny, cyfryzacja, nowe media, internauci, płatny dostęppl
dc.titlePostawy użytkowników w wieku od 20 do 25 lat wobec płatnego korzystania z treści dostępnych w telewizji i w Interneciepl
dc.title.alternativeAttitudes of users in age from 20 to 25 years old towards paid access to content available on the television and on the Internetpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Thesis includes analysis of attitudes of Polish Internet and television users in age from 20 to 25 years old towards paid access to content on the web and for radio and television license. The aim of this study was to know the reasons for what users using videos, music, e-books and digital press choose to pay for these contents on the Internet. In addition, it was also examined their attitudes toward radio and television license and a connection between the acceptance of this fee and access to online content behind the paywall. The theoretical part describes the development of new media and rise of a network society. It was also described the Polish Internet and television users based on existing reports and analyzed the phenomenon of digitization of television in Poland. The main aspect of the work is analysis and exploration results of a survey concerning paid and free access to culture, information and entertainment contents, and consequently verification of the assumed hypotheses.
dc.abstract.plpl
Praca dyplomowa zawiera analizę stosunku polskich użytkowników Internetu i telewizji w wieku od 20 do 25 lat wobec opłat za treści dostępne w Internecie oraz za abonament radiowo-telewizyjny. Celem pracy było poznanie przyczyn, z jakich użytkownicy korzystający z filmów, muzyki, e-booków oraz prasy cyfrowej decydują się na płacenie za te treści w Internecie. Ponadto, zbadano także ich postawy wobec abonamentu radiowo-telewizyjnego oraz istnienie związku pomiędzy akceptacją tej opłaty a zgodą na korzystanie z płatnego dostępu do treści online. Część teoretyczna zawiera opis rozwoju nowych mediów oraz powstania społeczeństwa sieci. Ponadto, dokonano charakterystyki polskiego użytkownika Internetu i telewizji w oparciu o istniejące raporty, a także analizy zjawiska cyfryzacji telewizji w Polsce. Głównym aspektem pracy jest analiza i eksploracja wyników przeprowadzonego badania ankietowego dotyczącego przyczyn płatnego i darmowego korzystania z treści kultury, informacji i rozrywki, a w rezultacie weryfikacja założonych hipotez.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lisowska-Magdziarz, Małgorzata - 129991
dc.contributor.authorpl
Jaroszczak, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Lisowska-Magdziarz, Małgorzata - 129991
dc.contributor.reviewerpl
Słupek, Lucyna - 131939
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:49:14Z
dc.date.available
2020-07-26T15:49:14Z
dc.date.submittedpl
2015-07-17
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-98835-132132
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206128
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Internet, television, radio and television license, digitization, new media, internauts, paywall
dc.subject.plpl
Internet, telewizja, abonament radiowo-telewizyjny, cyfryzacja, nowe media, internauci, płatny dostęp
dc.titlepl
Postawy użytkowników w wieku od 20 do 25 lat wobec płatnego korzystania z treści dostępnych w telewizji i w Internecie
dc.title.alternativepl
Attitudes of users in age from 20 to 25 years old towards paid access to content available on the television and on the Internet
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Mérignac
5
Dublin
2
Krakow
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Katowice
1
Sofia
1
Sokołów Podlaski
1

No access

No Thumbnail Available