Pojedynki polskiej i litewskiej szlachty za panowania synów Zygmunta III Wazy. W świetle pamiętników, diariuszy, biografii oraz przepisów prawnych

licenciate
dc.abstract.enThe subject of my thesis are duels of Polish and Lithuanian nobles in the years 1632-1668 based on diaries, biographies and regulations. In the first chapter I wrote about genesis of dueling. The habit of solving disputes through duels went back to antiquity. But at that time duels were used to terminate rather public quarrel, not private ones. The duels in modernity, however, came from trials by ordeals. Duels have been used in the medieval courts, when opponents couldn’t present evidences guilt or innocence. In Poland, duels appeared around thirteenth century, together with colonization of Germanic settlers.In the next tree chapters I wrote about the duels of Polish and Lithuanian nobles in seventeenth century. Firstly I described the most popular reasons of duels and how people were dueling in this century. I also wrote about types of weapons and juries. In the end I described regulations. In third chapter I wrote about duels in camp based on a few diaries. In the last chapter I described duels fought for women.In conclusion I indicated that duels of Polish and Lithuanian nobles were very specific and very different from duels between nobles in the west Europe.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy są pojedynki polskiej i litewskiej szlachty za panowania synów Zygmunta III Wazy - Władysława IV i Jana Kazimierza - czyli w latach 1632-1668. Pierwszy rozdział pracy poświęciłam genezie pojedynków. Zwyczaj rozstrzygania sporów za pomocą tego typu potyczek sięga czasów antycznych. Ale wówczas za pomocą pojedynków rozwiązywano spory prywatne nie publiczne. Natomiast nowożytne pojedynku wywodzą się z sądów bożych i były wykorzystywane w procesie sądowym, gdy żaden z przeciwników nie był w stanie przedstawić dowodów jednoznacznie rozstrzygających spór. Na ziemiach polskich pojedynki pojawiły się w trzynastym wieku wraz z rozpowszechnieniem się osadnictwa na prawie niemieckim.Trzy kolejne rozdziały poświęciłam pojedynkom w siedemnastym wieku. Na początku opisałam najważniejsze przyczyny potyczek, sposób prowadzenia walki, a także rodzaje broni oraz rany jakie odnosili pojedynkujący się. Jeden podrozdział poświęciłam również regulacjom prawnym wymierzonym przeciwko pojedynkom. Dwa ostatnie rozdziały dotyczą najczęstszych typów potyczek, czyli pojedynków w obozach wojskowych oraz starć o kobiety. W podsumowaniu zwróciłam uwagę na specyfikę polskich pojedynków, zdecydowanie różniących się od zachodnioeuropejskich.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorFerenc, Marek - 127891 pl
dc.contributor.authorKwiatek, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerKrawczuk, Wojciech - 129433 pl
dc.contributor.reviewerFerenc, Marek - 127891 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:32:35Z
dc.date.available2020-07-27T08:32:35Z
dc.date.submitted2017-06-28pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-116014-192748pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221340
dc.languagepolpl
dc.subject.enDuels, trial by ordeals, diaries, biographies, regulations.pl
dc.subject.plPojedynki, sądy boże, średniowieczne prawo procesowe, walki na szable, pamiętniki, diariusze, biografie, konstytucje sejmowe, artykuły marszałkowskie, ordynacje królewskie, ordynacje hetmańskie, artykuły wojskowe, dyscyplina wojskowa.pl
dc.titlePojedynki polskiej i litewskiej szlachty za panowania synów Zygmunta III Wazy. W świetle pamiętników, diariuszy, biografii oraz przepisów prawnychpl
dc.title.alternativeDuels of Polish and Lithuanian nobles in the years 1632-1668. Based on diaries, biographies and regulations.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of my thesis are duels of Polish and Lithuanian nobles in the years 1632-1668 based on diaries, biographies and regulations. In the first chapter I wrote about genesis of dueling. The habit of solving disputes through duels went back to antiquity. But at that time duels were used to terminate rather public quarrel, not private ones. The duels in modernity, however, came from trials by ordeals. Duels have been used in the medieval courts, when opponents couldn’t present evidences guilt or innocence. In Poland, duels appeared around thirteenth century, together with colonization of Germanic settlers.In the next tree chapters I wrote about the duels of Polish and Lithuanian nobles in seventeenth century. Firstly I described the most popular reasons of duels and how people were dueling in this century. I also wrote about types of weapons and juries. In the end I described regulations. In third chapter I wrote about duels in camp based on a few diaries. In the last chapter I described duels fought for women.In conclusion I indicated that duels of Polish and Lithuanian nobles were very specific and very different from duels between nobles in the west Europe.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy są pojedynki polskiej i litewskiej szlachty za panowania synów Zygmunta III Wazy - Władysława IV i Jana Kazimierza - czyli w latach 1632-1668. Pierwszy rozdział pracy poświęciłam genezie pojedynków. Zwyczaj rozstrzygania sporów za pomocą tego typu potyczek sięga czasów antycznych. Ale wówczas za pomocą pojedynków rozwiązywano spory prywatne nie publiczne. Natomiast nowożytne pojedynku wywodzą się z sądów bożych i były wykorzystywane w procesie sądowym, gdy żaden z przeciwników nie był w stanie przedstawić dowodów jednoznacznie rozstrzygających spór. Na ziemiach polskich pojedynki pojawiły się w trzynastym wieku wraz z rozpowszechnieniem się osadnictwa na prawie niemieckim.Trzy kolejne rozdziały poświęciłam pojedynkom w siedemnastym wieku. Na początku opisałam najważniejsze przyczyny potyczek, sposób prowadzenia walki, a także rodzaje broni oraz rany jakie odnosili pojedynkujący się. Jeden podrozdział poświęciłam również regulacjom prawnym wymierzonym przeciwko pojedynkom. Dwa ostatnie rozdziały dotyczą najczęstszych typów potyczek, czyli pojedynków w obozach wojskowych oraz starć o kobiety. W podsumowaniu zwróciłam uwagę na specyfikę polskich pojedynków, zdecydowanie różniących się od zachodnioeuropejskich.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Ferenc, Marek - 127891
dc.contributor.authorpl
Kwiatek, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Krawczuk, Wojciech - 129433
dc.contributor.reviewerpl
Ferenc, Marek - 127891
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:32:35Z
dc.date.available
2020-07-27T08:32:35Z
dc.date.submittedpl
2017-06-28
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-116014-192748
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221340
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Duels, trial by ordeals, diaries, biographies, regulations.
dc.subject.plpl
Pojedynki, sądy boże, średniowieczne prawo procesowe, walki na szable, pamiętniki, diariusze, biografie, konstytucje sejmowe, artykuły marszałkowskie, ordynacje królewskie, ordynacje hetmańskie, artykuły wojskowe, dyscyplina wojskowa.
dc.titlepl
Pojedynki polskiej i litewskiej szlachty za panowania synów Zygmunta III Wazy. W świetle pamiętników, diariuszy, biografii oraz przepisów prawnych
dc.title.alternativepl
Duels of Polish and Lithuanian nobles in the years 1632-1668. Based on diaries, biographies and regulations.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
76
Views per month
Views per city
Rumia
11
Warsaw
10
Wroclaw
6
Krakow
5
Zabrze
3
Dublin
2
Katowice
2
Tarnów
2
Walce
2
Bartoszyce
1

No access

No Thumbnail Available