Muzyka jako forma spójności wspólnot : jak dzieło sztuki muzycznej charakteryzuje rzeczywistość społeczną

2019
journal article
article
dc.abstract.enThe aim herein is to respond to a question about the relational dimension of music in the context of forms of socialization. It appears that music is one such form. Furthermore, following the footsteps of Stanisław Ossowski, I claim that the constitutive feature of music is its meaningfulness because there is no work of music devoid of its social context. The only quandary in the validation of this assertion is the question of the criteria by which the researcher defines that context. In sociological research, two criteria (not always overlapping) are key: the author’s context vis-a-vis the sociogenesis of the work and the receiving context via-a-vis the sociogenesis of the work’s reception. Both of these sets is a social product; they exist in a closed system. Each is a feedback system conveyed in the social framework of individual, but is also a culturally conditioned work of art.: a communique. That communique is understood as a cultural product - i.e., the piece of music codified therein. This symbolic action, in the context of a sociological research perspective, is an indisputable piece of empirical material. Thus music manifests itself as a significant kind of cultural practice. It is a form of socialization because it has a bonding task to perform; it is a kind of language in the space of communication and in the process of symbolization.pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest odpowiedź na pytanie o relacyjny wymiar muzyki w kontekście form uspołecznienia. Myślę, że muzyka jest jedną z nich. W tym celu za Stanisławem Ossowskim twierdzę, że konstytutywną cechą muzyki jest jej znaczeniowość, bowiem nie istnieje dzieło sztuki muzycznej pozbawione kontekstu społecznego, a jedynym dylematem prawomocności tego twierdzenia staje się rozstrzygnięcie kwestii, jaką jest kryterium dookreślenia przez badacza tego kontekstu. Dla badań socjologicznych istotne są dwa, nie zawsze z sobą tożsame: kontekst autorski (socjogeneza dzieła) i kontekst odbiorczy (socjogeneza recepcji dzieła). Oba są wytworem społecznym, istnieją w obiegu zamkniętym, systemie informacji zwrotnych przekazywanych w społecznych ramach jednostkowego, ale też uwarunkowanego kulturowo dzieła sztuki: komunikatu. Ten komunikat rozumiany jako wytwór, czyli skodyfikowane w owym artefakcie - dziele sztuki muzycznej -działanie symboliczne, w kontekście perspektywy badań socjologicznych staje się niepodważalnym materiałem empirycznym. Zatem muzyka jawi się jako istotny rodzaj praktyki kulturowej. Jest swoistą formą uspołecznienia, bo ma do wykonania zadania więziotwórcze; jest pewnego rodzaju językiem w przestrzeni komunikacji i w procesie symbolizacji.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorFlis, Maria - 101022 pl
dc.date.accession2019-11-12pl
dc.date.accessioned2019-11-15T11:05:16Z
dc.date.available2019-11-15T11:05:16Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 21-22pl
dc.description.number2pl
dc.description.physical13-22pl
dc.description.publication0,7pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume20pl
dc.identifier.eissn2354-0389pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87251
dc.identifier.weblinkhttps://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3666/3000pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enmusicpl
dc.subject.ensocializationpl
dc.subject.ensociogenesis of artpl
dc.subject.ensociogenesis of rceptionpl
dc.subject.enart as communicationpl
dc.subject.ensymbolization processpl
dc.subject.enritual - intentional act of creationpl
dc.subject.enemotion managementpl
dc.subject.plmuzykapl
dc.subject.pluspołecznieniepl
dc.subject.plsocjogeneza dziełapl
dc.subject.plsocjogeneza recepcji dziełapl
dc.subject.pldzieło sztuki: komunikatpl
dc.subject.plproces symbolizacjipl
dc.subject.plrytuał - intencjonalny akt twórczypl
dc.subject.plzarządzanie emocjamipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleMuzyka jako forma spójności wspólnot : jak dzieło sztuki muzycznej charakteryzuje rzeczywistość społecznąpl
dc.title.alternativeMusic as a form of communal coherence : how a work of music is characterized by social realitypl
dc.title.journalMiscellanea Anthropologica et Sociologicapl
dc.title.volumeMusic as a social phenomenon - theoretical concepts and empirical inquiries = Muzyka jako zjawisko społeczne - orientacje teoretyczne i kierunki badańpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim herein is to respond to a question about the relational dimension of music in the context of forms of socialization. It appears that music is one such form. Furthermore, following the footsteps of Stanisław Ossowski, I claim that the constitutive feature of music is its meaningfulness because there is no work of music devoid of its social context. The only quandary in the validation of this assertion is the question of the criteria by which the researcher defines that context. In sociological research, two criteria (not always overlapping) are key: the author’s context vis-a-vis the sociogenesis of the work and the receiving context via-a-vis the sociogenesis of the work’s reception. Both of these sets is a social product; they exist in a closed system. Each is a feedback system conveyed in the social framework of individual, but is also a culturally conditioned work of art.: a communique. That communique is understood as a cultural product - i.e., the piece of music codified therein. This symbolic action, in the context of a sociological research perspective, is an indisputable piece of empirical material. Thus music manifests itself as a significant kind of cultural practice. It is a form of socialization because it has a bonding task to perform; it is a kind of language in the space of communication and in the process of symbolization.
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o relacyjny wymiar muzyki w kontekście form uspołecznienia. Myślę, że muzyka jest jedną z nich. W tym celu za Stanisławem Ossowskim twierdzę, że konstytutywną cechą muzyki jest jej znaczeniowość, bowiem nie istnieje dzieło sztuki muzycznej pozbawione kontekstu społecznego, a jedynym dylematem prawomocności tego twierdzenia staje się rozstrzygnięcie kwestii, jaką jest kryterium dookreślenia przez badacza tego kontekstu. Dla badań socjologicznych istotne są dwa, nie zawsze z sobą tożsame: kontekst autorski (socjogeneza dzieła) i kontekst odbiorczy (socjogeneza recepcji dzieła). Oba są wytworem społecznym, istnieją w obiegu zamkniętym, systemie informacji zwrotnych przekazywanych w społecznych ramach jednostkowego, ale też uwarunkowanego kulturowo dzieła sztuki: komunikatu. Ten komunikat rozumiany jako wytwór, czyli skodyfikowane w owym artefakcie - dziele sztuki muzycznej -działanie symboliczne, w kontekście perspektywy badań socjologicznych staje się niepodważalnym materiałem empirycznym. Zatem muzyka jawi się jako istotny rodzaj praktyki kulturowej. Jest swoistą formą uspołecznienia, bo ma do wykonania zadania więziotwórcze; jest pewnego rodzaju językiem w przestrzeni komunikacji i w procesie symbolizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Flis, Maria - 101022
dc.date.accessionpl
2019-11-12
dc.date.accessioned
2019-11-15T11:05:16Z
dc.date.available
2019-11-15T11:05:16Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 21-22
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
13-22
dc.description.publicationpl
0,7
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
20
dc.identifier.eissnpl
2354-0389
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87251
dc.identifier.weblinkpl
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3666/3000
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
music
dc.subject.enpl
socialization
dc.subject.enpl
sociogenesis of art
dc.subject.enpl
sociogenesis of rception
dc.subject.enpl
art as communication
dc.subject.enpl
symbolization process
dc.subject.enpl
ritual - intentional act of creation
dc.subject.enpl
emotion management
dc.subject.plpl
muzyka
dc.subject.plpl
uspołecznienie
dc.subject.plpl
socjogeneza dzieła
dc.subject.plpl
socjogeneza recepcji dzieła
dc.subject.plpl
dzieło sztuki: komunikat
dc.subject.plpl
proces symbolizacji
dc.subject.plpl
rytuał - intencjonalny akt twórczy
dc.subject.plpl
zarządzanie emocjami
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Muzyka jako forma spójności wspólnot : jak dzieło sztuki muzycznej charakteryzuje rzeczywistość społeczną
dc.title.alternativepl
Music as a form of communal coherence : how a work of music is characterized by social reality
dc.title.journalpl
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
dc.title.volumepl
Music as a social phenomenon - theoretical concepts and empirical inquiries = Muzyka jako zjawisko społeczne - orientacje teoretyczne i kierunki badań
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Chicago
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Sochaczew
1
Warsaw
1
Świnoujście
1
Downloads
flis_muzyka_jako_forma_spojnosci_wspolnot_2019.pdf
6
flis_muzyka_jako_forma_spojnosci_wspolnot_2019.odt
2