Lokalizacja F-aktyny w germarium dorosłej samicy świerszcza Acheta domestica.

master
dc.abstract.enThe ovaries of Acheta domestica are composed of over a dozen of the ovarioles of the panoistic type. In an individual ovariole four elements can be distinguished: a terminal filament, germarium, vitellarium and a pedicel. All elements that are part of an ovariole comprise characteristically localized microfilaments. In cells that build individual ovarile elements actin filaments are most common in the cortical parts. In particular, there are a lot of actin filaments in cells of a terminal filament.pl
dc.abstract.plJajniki badanego w niniejszej pracy gatunku świerszcza, Acheta domestica zbudowane są z kilkunastu owariol typu panoistycznego. W pojedynczej owarioli wyróżnić można następujące elementy: filament terminalny, germarium, witelarium i nóżkę owarialną. Wszystkie elementy budujące owariolę badanego gatunku zawierają charakterystycznie zlokalizowane mikrofilamenty. W komórkach budujących poszczególne elementy owarioli filamenty aktynowe występują najczęściej w warstwie korowej komórek. Szczególnie dużo mikrofilamentów występuje w komórkach budujących filament terminalny.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorTworzydło, Wacław - 132461 pl
dc.contributor.authorGrembowiec, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerSzklarzewicz, Teresa - 132238 pl
dc.contributor.reviewerTworzydło, Wacław - 132461 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:14:10Z
dc.date.available2020-07-23T22:14:10Z
dc.date.submitted2012-10-09pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-63953-78274pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177547
dc.languagepolpl
dc.subject.enF-actin, germarium, Acheta domestica, ovarypl
dc.subject.plF-aktyna, germarium, Acheta domestica, jajnikpl
dc.titleLokalizacja F-aktyny w germarium dorosłej samicy świerszcza Acheta domestica.pl
dc.title.alternativeF-actin location in the germarium of an adult cricket female Acheta domesticapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The ovaries of Acheta domestica are composed of over a dozen of the ovarioles of the panoistic type. In an individual ovariole four elements can be distinguished: a terminal filament, germarium, vitellarium and a pedicel. All elements that are part of an ovariole comprise characteristically localized microfilaments. In cells that build individual ovarile elements actin filaments are most common in the cortical parts. In particular, there are a lot of actin filaments in cells of a terminal filament.
dc.abstract.plpl
Jajniki badanego w niniejszej pracy gatunku świerszcza, Acheta domestica zbudowane są z kilkunastu owariol typu panoistycznego. W pojedynczej owarioli wyróżnić można następujące elementy: filament terminalny, germarium, witelarium i nóżkę owarialną. Wszystkie elementy budujące owariolę badanego gatunku zawierają charakterystycznie zlokalizowane mikrofilamenty. W komórkach budujących poszczególne elementy owarioli filamenty aktynowe występują najczęściej w warstwie korowej komórek. Szczególnie dużo mikrofilamentów występuje w komórkach budujących filament terminalny.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Tworzydło, Wacław - 132461
dc.contributor.authorpl
Grembowiec, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Szklarzewicz, Teresa - 132238
dc.contributor.reviewerpl
Tworzydło, Wacław - 132461
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:14:10Z
dc.date.available
2020-07-23T22:14:10Z
dc.date.submittedpl
2012-10-09
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-63953-78274
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177547
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
F-actin, germarium, Acheta domestica, ovary
dc.subject.plpl
F-aktyna, germarium, Acheta domestica, jajnik
dc.titlepl
Lokalizacja F-aktyny w germarium dorosłej samicy świerszcza Acheta domestica.
dc.title.alternativepl
F-actin location in the germarium of an adult cricket female Acheta domestica
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available