Językowy obraz psa we frazematyce polskiej i rosyjskiej

licenciate
dc.abstract.enThe work presents an analysis of over 600 Polish and Russian phrasemes used in whole Poland and Russian. The study show that the close proximity of our countries and their common Slavic origin significantly influenced on the Polish and Russian linguistic picture of the dog. Although many small differences, as specified in the previous section, the overall picture of the dog is consistent in terms of interlingual. As a result of similar geographical, economic and cultural life of a dog on the grounds Polish and Russian proceeded similarly.Polish and Russian languages belong to the Slavic languages. This close relationship linguistic and cultural between the two nations is the perfect backdrop for comparative analysis. As phrasematic is the area of language, which selects the facts from the external world, we can use it to explore how our ancestors constructed their simplified view of the world and what items passed down from generation to generation, it is composed. Frequent observations of people from different cultural backgrounds were the same, as evidenced by the formation counterparts animalistic idioms in different languages. The the dog is an animal of a strong current in the language than even the cat, allowing more broadly examine its presence in various spheres of human life.Additional analysis of phrasematical resource other Slavic languages (Ukrainian, Czech and Slovene as representatives of the three subgropus) confirmed the thesis that in the vast majority of cases, linguistic picture of the dog is a common, or at least close to the entire community of Slavic. In the work presented was only a small part of the examples of these languages, which was caused by the desire to focus on the main theme, so the units of Polish and Russian.pl
dc.abstract.plW pracy dokonano analizy ponad 600 frazemów polskich i rosyjskich zarówno ogólnopolskich/ogólnorosyjskich, jak i regionalnych. Przeprowadzone badania pokazują, że bliskie sąsiedztwo naszych krajów oraz ich wspólne słowiańskie pochodzenie w znaczny sposób wpłynęły na polski i rosyjski językowy obraz psa. Mimo wielu drobnych różnic, wyszczególnionych w poprzednim rozdziale, ogólny obraz psa jest spójny pod względem międzyjęzykowym. Na skutek podobnych warunków geograficznych, ekonomicznych i kulturowych życie psa na terenach polsko- i rosyjskojęzycznych przebiegało podobnie. Języki polski i rosyjski należą do języków słowiańskich. To bliskie pokrewieństwo językowe i kulturowe obu narodów jest doskonałym tłem dla analizy porównawczej. Ponieważ frazematyka to ten obszar języka, który selekcjonuje fakty ze świata zewnętrznego, możemy za jej pomocą badać, w jaki sposób nasi przodkowie skonstruowali swój uproszczony obraz świata i jakie elementy, przekazywane z pokolenia na pokolenie, wchodzą w jego skład. Często obserwacje ludzi z różnych kręgów kulturowych były takie same, czego dowodem jest powstawanie odpowiedników frazeologizmów animalistycznych w różnych językach. Sam pies jest zwierzęciem silnej obecnym w języku niż chociażby kot, co pozwala szerzej zbadać jego obecność w poszczególnych sferach życia człowieka. Dodatkowa analiza zasobów frazematycznych innych języków słowiańskich (ukraińskiego, czeskiego i słoweńskiego jako reprezentantów trzech podgrup) potwierdziła tezę, iż w znakomitej większości przypadków językowy obraz psa będzie wspólny lub przynajmniej zbliżony dla całej wspólnoty słowiańskiej. W pracy zaprezentowana została zaledwie mała część przykładów z tych języków, co było spowodowane chęcią skupienia się na głównym temacie, a więc jednostkach polskich i rosyjskich.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorRak, Maciej - 160153 pl
dc.contributor.authorMiszta, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerBatko-Tokarz, Barbara - 160064 pl
dc.contributor.reviewerRak, Maciej - 160153 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:26:03Z
dc.date.available2020-07-25T01:26:03Z
dc.date.submitted2014-07-03pl
dc.fieldofstudyantropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-87752-126104pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196288
dc.languagepolpl
dc.subject.enlinguistic picture of the world, phrasematic, the picture of the dogpl
dc.subject.pljęzykowy obraz świata, frazematyka, obraz psapl
dc.titleJęzykowy obraz psa we frazematyce polskiej i rosyjskiejpl
dc.title.alternativeThe linguistic picture of the dog in Polish and Russian phrasematicpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work presents an analysis of over 600 Polish and Russian phrasemes used in whole Poland and Russian. The study show that the close proximity of our countries and their common Slavic origin significantly influenced on the Polish and Russian linguistic picture of the dog. Although many small differences, as specified in the previous section, the overall picture of the dog is consistent in terms of interlingual. As a result of similar geographical, economic and cultural life of a dog on the grounds Polish and Russian proceeded similarly.Polish and Russian languages belong to the Slavic languages. This close relationship linguistic and cultural between the two nations is the perfect backdrop for comparative analysis. As phrasematic is the area of language, which selects the facts from the external world, we can use it to explore how our ancestors constructed their simplified view of the world and what items passed down from generation to generation, it is composed. Frequent observations of people from different cultural backgrounds were the same, as evidenced by the formation counterparts animalistic idioms in different languages. The the dog is an animal of a strong current in the language than even the cat, allowing more broadly examine its presence in various spheres of human life.Additional analysis of phrasematical resource other Slavic languages (Ukrainian, Czech and Slovene as representatives of the three subgropus) confirmed the thesis that in the vast majority of cases, linguistic picture of the dog is a common, or at least close to the entire community of Slavic. In the work presented was only a small part of the examples of these languages, which was caused by the desire to focus on the main theme, so the units of Polish and Russian.
dc.abstract.plpl
W pracy dokonano analizy ponad 600 frazemów polskich i rosyjskich zarówno ogólnopolskich/ogólnorosyjskich, jak i regionalnych. Przeprowadzone badania pokazują, że bliskie sąsiedztwo naszych krajów oraz ich wspólne słowiańskie pochodzenie w znaczny sposób wpłynęły na polski i rosyjski językowy obraz psa. Mimo wielu drobnych różnic, wyszczególnionych w poprzednim rozdziale, ogólny obraz psa jest spójny pod względem międzyjęzykowym. Na skutek podobnych warunków geograficznych, ekonomicznych i kulturowych życie psa na terenach polsko- i rosyjskojęzycznych przebiegało podobnie. Języki polski i rosyjski należą do języków słowiańskich. To bliskie pokrewieństwo językowe i kulturowe obu narodów jest doskonałym tłem dla analizy porównawczej. Ponieważ frazematyka to ten obszar języka, który selekcjonuje fakty ze świata zewnętrznego, możemy za jej pomocą badać, w jaki sposób nasi przodkowie skonstruowali swój uproszczony obraz świata i jakie elementy, przekazywane z pokolenia na pokolenie, wchodzą w jego skład. Często obserwacje ludzi z różnych kręgów kulturowych były takie same, czego dowodem jest powstawanie odpowiedników frazeologizmów animalistycznych w różnych językach. Sam pies jest zwierzęciem silnej obecnym w języku niż chociażby kot, co pozwala szerzej zbadać jego obecność w poszczególnych sferach życia człowieka. Dodatkowa analiza zasobów frazematycznych innych języków słowiańskich (ukraińskiego, czeskiego i słoweńskiego jako reprezentantów trzech podgrup) potwierdziła tezę, iż w znakomitej większości przypadków językowy obraz psa będzie wspólny lub przynajmniej zbliżony dla całej wspólnoty słowiańskiej. W pracy zaprezentowana została zaledwie mała część przykładów z tych języków, co było spowodowane chęcią skupienia się na głównym temacie, a więc jednostkach polskich i rosyjskich.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Rak, Maciej - 160153
dc.contributor.authorpl
Miszta, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Batko-Tokarz, Barbara - 160064
dc.contributor.reviewerpl
Rak, Maciej - 160153
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:26:03Z
dc.date.available
2020-07-25T01:26:03Z
dc.date.submittedpl
2014-07-03
dc.fieldofstudypl
antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-87752-126104
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196288
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
linguistic picture of the world, phrasematic, the picture of the dog
dc.subject.plpl
językowy obraz świata, frazematyka, obraz psa
dc.titlepl
Językowy obraz psa we frazematyce polskiej i rosyjskiej
dc.title.alternativepl
The linguistic picture of the dog in Polish and Russian phrasematic
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Krakow
8
Wroclaw
6
Chorzów
2
Dublin
2
Katowice
2
Sofia
2
Beijing
1
Bytom
1
Pisarzowice
1
Saint-Cyr-l'École
1

No access

No Thumbnail Available