Ocena wiedzy młodych dorosłych na temat związku żywienia z płodnością

master
dc.abstract.enIntroduction. Infertility is defined as the inability to become pregnant during one year of regular intercourse without using contraceptives. It affects 13% -15% of people of the world in childbearing age. In Poland, according to the Polish Gynecological Society, infertility affects 1.5 million couples. Genetic disorders are the main cause of infertility. Other factors may be lifestyle-related features, e.g. use of stimulants, physical activity, stress and diet. Fertility promotes proper nutrition, which has been shown in many scientific studies. Having appropriate information on the impact on nutrition on health, including reproductive health, is required for use in behavior in this regard for the day.Objective of the work. The main purpose of the work is to assess the knowledge of young adults about the relationship between factors related to nutrition and fertility (understood as the ability to use children).Material and method. The research tool was the author's questionnaire, which consisted of 16 closed questions. The survey was placed on the social network facebook. It was filled by 180 people aged 18-25 who did not have children. The level of knowledge was assessed on the basis of the question about the impact of 15 diet elements on fertility, and a good level of knowledge was recognized when the number of correct answers was from 11 to 15 points, while a low level of knowledge when the number of points was below 7 points.Results. In the study, over 60% of people were women. Most of the respondents (56%) lived in a city of over 100,000 residents. Part-time higher education dominated (53%), 21% studied medical or natural sciences. Only 13% of respondents had a good level of knowledge about the impact of diet, average 33%, and low 54% of respondents. There was a significant relationship between gender and the level of knowledge about the impact of diet on fertility, and a good level of knowledge had twice as many women compared to men (16.7%, 7.4%, respectively). A good level of nutritional knowledge had more than twice as many people studying medical or natural sciences as those who studied other fields (26%, 10% respectively). There was no relationship between the place of residence and the level of knowledge about the diet.Conclusions. To broaden the knowledge of young adults about the relationship between nutrition and fertility, more educational activities related to this topic should be conducted. We should also run social campaigns to make everyone aware of what infertility is and what factors affect it.pl
dc.abstract.plWstęp. Niepłodność jest definiowana jako niemożność zajścia w ciążę w ciągu jednego roku regularnego współżycia bez stosowania środków antykoncepcyjnych. Dotyka 13%-15% osób na świecie w wieku rozrodczym. W Polsce, jak podaje Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, niepłodność dotyka 1,5 mln par. Główną przyczyną niepłodności są zaburzenia genetyczne. Innymi czynnikami mogą być cechy związane ze stylem życia, np.: stosowanie używek, aktywność fizyczna, stres oraz dieta. Właściwy sposób żywienia sprzyja płodności, co wykazano w wielu badaniach naukowych. Posiadanie prawidłowych informacji o wpływie żywienia na zdrowie, w tym zdrowie prokreacyjne, jest niezbędne do podejmowania właściwych zachowań w tym zakresie na co dzień.Cel pracy. Głównym celem pracy jest ocena wiedzy młodych dorosłych na temat zależności pomiędzy czynnikami związanymi z żywieniem a płodnością (rozumianą jako zdolność do posiadania dzieci).Materiał i metoda. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz, który składał się z 16 pytań zamkniętych. Ankieta została umieszczona na portalu społecznościowym facebook. Wypełniło ją 180 osób w wieku 18-25 lat, które nie posiadały dzieci. Poziom wiedzy oceniono na podstawie pytania o wpływ 15 elementów diety na płodność, i dobry poziom wiedzy rozpoznano gdy liczba prawidłowych odpowiedzi wynosiła od 11 do 15 punktów, natomiast niski poziom wiedzy, gdy liczba punktów wynosiła poniżej 7 punktów.Wyniki. W badaniu, ponad 60% osób stanowiły kobiety. Większość ankietowanych (56%) mieszkała w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców. Dominowało wykształcenie wyższe niepełne (53%), 21% osób studiowało kierunki medyczne lub przyrodnicze. Dobry poziom wiedzy o wpływie diety miało zaledwie 13% badanych, średni 33%, a niski 54% ankietowanych. Wykazano istotną zależność pomiędzy płcią a poziomem wiedzy o wpływie diety na płodność, i dobry poziom wiedzy miało dwa razy więcej kobiet w porównaniu do mężczyzn (odpowiednio 16,7%;7,4%). Dobry poziom wiedzy żywieniowej miało ponad dwa razy więcej osób studiujących kierunki medyczne lub przyrodnicze niż osoby studiujące inne kierunki (odpowiednio 26%;10%). Nie wykazano zależności pomiędzy miejscem zamieszkania a poziomem wiedzy o diecie.Wnioski. Aby poszerzyć wiedzę młodych dorosłych na temat związku żywienia z płodnością należy prowadzić więcej zajęć edukacyjnych związanych z tym tematem. Należy również prowadzić kampanie społeczne, aby uświadomić wszystkim osobom czym jest niepłodność, oraz jakie są czynniki wpływające na nią.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorStepaniak, Urszula - 128749 pl
dc.contributor.authorMirek, Ilonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerStepaniak, Urszula - 128749 pl
dc.contributor.reviewerJasieńska, Grażyna - 129861 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T08:07:58Z
dc.date.available2020-07-28T08:07:58Z
dc.date.submitted2020-07-07pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-143370-215239pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242452
dc.languagepolpl
dc.subject.enfertility, infertility, nutrition, diet components, knowledgepl
dc.subject.plpłodność, niepłodność, żywienie, składniki diety, wiedzapl
dc.titleOcena wiedzy młodych dorosłych na temat związku żywienia z płodnościąpl
dc.title.alternativeAssessment of young adults' knowledge about the relationship between nutrition and fertilitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Infertility is defined as the inability to become pregnant during one year of regular intercourse without using contraceptives. It affects 13% -15% of people of the world in childbearing age. In Poland, according to the Polish Gynecological Society, infertility affects 1.5 million couples. Genetic disorders are the main cause of infertility. Other factors may be lifestyle-related features, e.g. use of stimulants, physical activity, stress and diet. Fertility promotes proper nutrition, which has been shown in many scientific studies. Having appropriate information on the impact on nutrition on health, including reproductive health, is required for use in behavior in this regard for the day.Objective of the work. The main purpose of the work is to assess the knowledge of young adults about the relationship between factors related to nutrition and fertility (understood as the ability to use children).Material and method. The research tool was the author's questionnaire, which consisted of 16 closed questions. The survey was placed on the social network facebook. It was filled by 180 people aged 18-25 who did not have children. The level of knowledge was assessed on the basis of the question about the impact of 15 diet elements on fertility, and a good level of knowledge was recognized when the number of correct answers was from 11 to 15 points, while a low level of knowledge when the number of points was below 7 points.Results. In the study, over 60% of people were women. Most of the respondents (56%) lived in a city of over 100,000 residents. Part-time higher education dominated (53%), 21% studied medical or natural sciences. Only 13% of respondents had a good level of knowledge about the impact of diet, average 33%, and low 54% of respondents. There was a significant relationship between gender and the level of knowledge about the impact of diet on fertility, and a good level of knowledge had twice as many women compared to men (16.7%, 7.4%, respectively). A good level of nutritional knowledge had more than twice as many people studying medical or natural sciences as those who studied other fields (26%, 10% respectively). There was no relationship between the place of residence and the level of knowledge about the diet.Conclusions. To broaden the knowledge of young adults about the relationship between nutrition and fertility, more educational activities related to this topic should be conducted. We should also run social campaigns to make everyone aware of what infertility is and what factors affect it.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Niepłodność jest definiowana jako niemożność zajścia w ciążę w ciągu jednego roku regularnego współżycia bez stosowania środków antykoncepcyjnych. Dotyka 13%-15% osób na świecie w wieku rozrodczym. W Polsce, jak podaje Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, niepłodność dotyka 1,5 mln par. Główną przyczyną niepłodności są zaburzenia genetyczne. Innymi czynnikami mogą być cechy związane ze stylem życia, np.: stosowanie używek, aktywność fizyczna, stres oraz dieta. Właściwy sposób żywienia sprzyja płodności, co wykazano w wielu badaniach naukowych. Posiadanie prawidłowych informacji o wpływie żywienia na zdrowie, w tym zdrowie prokreacyjne, jest niezbędne do podejmowania właściwych zachowań w tym zakresie na co dzień.Cel pracy. Głównym celem pracy jest ocena wiedzy młodych dorosłych na temat zależności pomiędzy czynnikami związanymi z żywieniem a płodnością (rozumianą jako zdolność do posiadania dzieci).Materiał i metoda. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz, który składał się z 16 pytań zamkniętych. Ankieta została umieszczona na portalu społecznościowym facebook. Wypełniło ją 180 osób w wieku 18-25 lat, które nie posiadały dzieci. Poziom wiedzy oceniono na podstawie pytania o wpływ 15 elementów diety na płodność, i dobry poziom wiedzy rozpoznano gdy liczba prawidłowych odpowiedzi wynosiła od 11 do 15 punktów, natomiast niski poziom wiedzy, gdy liczba punktów wynosiła poniżej 7 punktów.Wyniki. W badaniu, ponad 60% osób stanowiły kobiety. Większość ankietowanych (56%) mieszkała w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców. Dominowało wykształcenie wyższe niepełne (53%), 21% osób studiowało kierunki medyczne lub przyrodnicze. Dobry poziom wiedzy o wpływie diety miało zaledwie 13% badanych, średni 33%, a niski 54% ankietowanych. Wykazano istotną zależność pomiędzy płcią a poziomem wiedzy o wpływie diety na płodność, i dobry poziom wiedzy miało dwa razy więcej kobiet w porównaniu do mężczyzn (odpowiednio 16,7%;7,4%). Dobry poziom wiedzy żywieniowej miało ponad dwa razy więcej osób studiujących kierunki medyczne lub przyrodnicze niż osoby studiujące inne kierunki (odpowiednio 26%;10%). Nie wykazano zależności pomiędzy miejscem zamieszkania a poziomem wiedzy o diecie.Wnioski. Aby poszerzyć wiedzę młodych dorosłych na temat związku żywienia z płodnością należy prowadzić więcej zajęć edukacyjnych związanych z tym tematem. Należy również prowadzić kampanie społeczne, aby uświadomić wszystkim osobom czym jest niepłodność, oraz jakie są czynniki wpływające na nią.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Stepaniak, Urszula - 128749
dc.contributor.authorpl
Mirek, Ilona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Stepaniak, Urszula - 128749
dc.contributor.reviewerpl
Jasieńska, Grażyna - 129861
dc.date.accessioned
2020-07-28T08:07:58Z
dc.date.available
2020-07-28T08:07:58Z
dc.date.submittedpl
2020-07-07
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-143370-215239
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242452
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
fertility, infertility, nutrition, diet components, knowledge
dc.subject.plpl
płodność, niepłodność, żywienie, składniki diety, wiedza
dc.titlepl
Ocena wiedzy młodych dorosłych na temat związku żywienia z płodnością
dc.title.alternativepl
Assessment of young adults' knowledge about the relationship between nutrition and fertility
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
245
Views per month
Views per city
Warsaw
39
Krakow
28
Poznan
16
Wroclaw
11
Lodz
10
Katowice
8
Lublin
8
Żywiec
8
Stalowa Wola
7
Ustrzyki Dolne
7

No access

No Thumbnail Available