THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF TURKOLOGY IN UKRAINE FROM THE XVIII CENTURY TO PRESENT TIMES

master
dc.abstract.enStarting from the Middle Ages Ukraine had contacts with nomadic Turkic people, Ottoman Turks and Turkish people. Ukrainians can feel the influence of such relations in everyday communication language, literature, cultural and political issues. As this subject is studied by the narrow circle of researches, it requires broadening and studying the issues that will highlight relations between Ukraine and Turkey. The purpose of our work is studying the development of Turkology in Ukraine at different periods of time. In the second chapter we reviewed nomadic Turkic people that had contacts with Ukrainians at the dawn of its history and laid the foundation for its further progress. In the third chapter history and character of Oriental Studies and Turkology in Ukraine till its independence was researched. During this period of time National Academy of Sciences of Ukraine was established, Ukrainian Scientific Association was created, with its branches in Kharkiv, Odesa and Kyiv. Lviv University became a powerful center of Oriental Studies. The fourth chapter of our work is devoted to the turkological researches in the territory of independent Ukraine, in Institution of Oriental Studies of A.Krymsky and other scientific and educational institutions of Ukraine. At different periods of time, prominent Ukrainian researches and turkologists continuously studied economy, policy, culture, history of Turkey, Turkish language .Nowadays we can see increasingly growing interest to the subject of Turkology among scientists of various fields.pl
dc.abstract.plOd średniowiecza Ukraina miała kontakty z Tureckimi koczownikami, Osmanami, Turkami . Ukraińcy mogą odczuwać wpływ tych relacji w języku potocznym , literaturze, kulturowych i politycznych kwestiach. Ponieważ ten przedmiot jest badany przez wąski krąg naukowców, wymaga poszerzenia i studiowania problemów, żeby wyświetlić relacje między Ukrainą i Turcją. Celem naszej pracy jest studiowanie rozwoju turkologii na Ukrainie w różnych okresach czasu. W drugim rozdziale poznaliśmy tureckich koczowników, które miały kontakt z Ukraińcami u zarania swojej historii i stworzyli podwaliny do dalszego rozwoju. W trzecim rozdziale została zbadana historia i charakter orientalnych studiów i turkologii na Ukrainie do uzyskania niezależności . W tym czasie powstała Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, powstało Ukraińskie Naukowe Towarzystwo Orientalistów z jego oddziałami w Charkowie, Odessie i Kijowie. Lwowski Uniwersytet stał się potężnym ośrodkiem studiów orientalnych. Czwarty rozdział naszej pracy jest poświęcony badaniom turkologii na terytorium niepodległej Ukrainy w Instytucie Orientalistyki im A.Krymsky i innych instytucji naukowych i edukacyjnych Ukrainy. W różnych okresach czasu, wybitni Ukraińscy naukowcy i turkolodzy badali gospodarkę, politykę, kulturę, historię, język Turecki. Obecnie widzimy coraz bardziej rosnące zainteresowanie tematem turkologii wśród naukowców z różnych dziedzin.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSiemieniec-Gołaś, Ewa - 131852 pl
dc.contributor.authorStanko, Ivannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerSiemieniec-Gołaś, Ewa - 131852 pl
dc.contributor.reviewerGeorgiewa-Okoń, Jordankapl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:47:19Z
dc.date.available2020-07-27T02:47:19Z
dc.date.submitted2016-10-12pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - turkologiapl
dc.identifier.apddiploma-110092-183482pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216113
dc.languageengpl
dc.subject.enTurkology, oriental studies, orientalist, nomads, Huns, Avars, Khazars, Pechenegs, Ottomans, Turks, researchers, development, studying, language, monograph, turkological, scientific, institutionpl
dc.subject.plTurkologia, orientalistyka, nomadzi, Hunowie, Awarowie, Chazarowie, Pieczyngowie, Osmanowie, naukowcy, rozwój, badanie, język, monografia, turkologiczny, naukowy, instytucjapl
dc.titleTHE HISTORY OF DEVELOPMENT OF TURKOLOGY IN UKRAINE FROM THE XVIII CENTURY TO PRESENT TIMESpl
dc.title.alternativeHISTORIA ROZWOJU TURKOLOGII NA UKRAINIE OD XVIII STULECIA DO WSPÓŁCZESNOŚCIpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Starting from the Middle Ages Ukraine had contacts with nomadic Turkic people, Ottoman Turks and Turkish people. Ukrainians can feel the influence of such relations in everyday communication language, literature, cultural and political issues. As this subject is studied by the narrow circle of researches, it requires broadening and studying the issues that will highlight relations between Ukraine and Turkey. The purpose of our work is studying the development of Turkology in Ukraine at different periods of time. In the second chapter we reviewed nomadic Turkic people that had contacts with Ukrainians at the dawn of its history and laid the foundation for its further progress. In the third chapter history and character of Oriental Studies and Turkology in Ukraine till its independence was researched. During this period of time National Academy of Sciences of Ukraine was established, Ukrainian Scientific Association was created, with its branches in Kharkiv, Odesa and Kyiv. Lviv University became a powerful center of Oriental Studies. The fourth chapter of our work is devoted to the turkological researches in the territory of independent Ukraine, in Institution of Oriental Studies of A.Krymsky and other scientific and educational institutions of Ukraine. At different periods of time, prominent Ukrainian researches and turkologists continuously studied economy, policy, culture, history of Turkey, Turkish language .Nowadays we can see increasingly growing interest to the subject of Turkology among scientists of various fields.
dc.abstract.plpl
Od średniowiecza Ukraina miała kontakty z Tureckimi koczownikami, Osmanami, Turkami . Ukraińcy mogą odczuwać wpływ tych relacji w języku potocznym , literaturze, kulturowych i politycznych kwestiach. Ponieważ ten przedmiot jest badany przez wąski krąg naukowców, wymaga poszerzenia i studiowania problemów, żeby wyświetlić relacje między Ukrainą i Turcją. Celem naszej pracy jest studiowanie rozwoju turkologii na Ukrainie w różnych okresach czasu. W drugim rozdziale poznaliśmy tureckich koczowników, które miały kontakt z Ukraińcami u zarania swojej historii i stworzyli podwaliny do dalszego rozwoju. W trzecim rozdziale została zbadana historia i charakter orientalnych studiów i turkologii na Ukrainie do uzyskania niezależności . W tym czasie powstała Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, powstało Ukraińskie Naukowe Towarzystwo Orientalistów z jego oddziałami w Charkowie, Odessie i Kijowie. Lwowski Uniwersytet stał się potężnym ośrodkiem studiów orientalnych. Czwarty rozdział naszej pracy jest poświęcony badaniom turkologii na terytorium niepodległej Ukrainy w Instytucie Orientalistyki im A.Krymsky i innych instytucji naukowych i edukacyjnych Ukrainy. W różnych okresach czasu, wybitni Ukraińscy naukowcy i turkolodzy badali gospodarkę, politykę, kulturę, historię, język Turecki. Obecnie widzimy coraz bardziej rosnące zainteresowanie tematem turkologii wśród naukowców z różnych dziedzin.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Siemieniec-Gołaś, Ewa - 131852
dc.contributor.authorpl
Stanko, Ivanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Siemieniec-Gołaś, Ewa - 131852
dc.contributor.reviewerpl
Georgiewa-Okoń, Jordanka
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:47:19Z
dc.date.available
2020-07-27T02:47:19Z
dc.date.submittedpl
2016-10-12
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - turkologia
dc.identifier.apdpl
diploma-110092-183482
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216113
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Turkology, oriental studies, orientalist, nomads, Huns, Avars, Khazars, Pechenegs, Ottomans, Turks, researchers, development, studying, language, monograph, turkological, scientific, institution
dc.subject.plpl
Turkologia, orientalistyka, nomadzi, Hunowie, Awarowie, Chazarowie, Pieczyngowie, Osmanowie, naukowcy, rozwój, badanie, język, monografia, turkologiczny, naukowy, instytucja
dc.titlepl
THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF TURKOLOGY IN UKRAINE FROM THE XVIII CENTURY TO PRESENT TIMES
dc.title.alternativepl
HISTORIA ROZWOJU TURKOLOGII NA UKRAINIE OD XVIII STULECIA DO WSPÓŁCZESNOŚCI
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Izmir
5
Gaziantep
2
Kyiv
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Milan
1
Rostov-on-Don
1
Vienna
1

No access

No Thumbnail Available