Karpackie epizody Wielkiej Wojny : badania, ochrona i rewitalizacja zespołu pobojowisk z okresu pierwszej wojny światowej w rejonie Kamienia nad Jaśliskami i Jasiela

2016
journal article
article
dc.abstract.enThe tacit consent prevailing in our country to conduct underground exploration by people known as treasure hunters, causes progressive destruction of cultural heritage. Those people are only guided by the success desire or even worse - a profit desire. This situation also leads to degradation of many sites related to the Great War 1914-1918 events and the loss of many information, that we can obtain in the course of methodic fieldwork, which are a valuable complement, and in many cases a significant expansion to historical knowledge. In view of the increasing devastation of the huge battlefields located in the vicinity of the Jaśliska village and Jasiel (county Krosno/Sanok), and in connection with the unsatisfactory state of research on the struggle in this area, an extensive research project covering the area has been started. Its main objective is to develop a scheme for interdisciplinary and comprehensive research and methods for its dissemination among local people. The final result of the project can become complex and based on the results of scientific analyzes, plan to revitalize the area and give it the character of a historical monument.pl
dc.abstract.plPanujące w naszym kraju ciche przyzwolenie na prowadzenie poszukiwań przez ludzi kierowanych jedynie chęcią pozyskania nowych znalezisk lub co gorsza, chęcią zysku, określanych mianem detektorystów lub poszukiwaczy skarbów, powoduje postępujące niszczenie dziedzictwa kulturowego. Taki stan rzeczy prowadzi także do degradacji stanowisk związanych z działaniami wojennymi z lat 1914-1918 i do utraty wielu informacji, jakie można pozyskać w trakcie badań terenowych, będących cennym uzupełnieniem wiedzy historycznej, a w wielu wypadkach jej znacznym rozszerzeniem. W związku z postępującą dewastacją zespołu pobojowisk zlokalizowanych w okolicach góry Kamień nad Jaśliskami oraz Jasiela (pow. krośnieński/sanocki) oraz niezadowalającym stanem badań na temat walk toczonych na obszarze zlokalizowanym na wschód od przełączy Beskid nad Czeremchą, po grzbiet Kiczery, zainicjowano rozległy projekt badawczy obejmujący ten teren. Jego głównym celem jest wypracowanie schematu interdyscyplinarnych i kompleksowych badań naukowych wraz z metodami ich upowszechniania wśród ludności lokalnej. Finalnym efektem projektu może się stać kompleksowy i oparty na wynikach analiz naukowych plan rewitalizacji tego terenu i nadania mu charakteru pomnika historii.pl
dc.affiliationWydział Historyczny : Instytut Archeologiipl
dc.contributor.authorCzarnowicz, Marcin - 160354 pl
dc.contributor.authorOchał-Czarnowicz, Agnieszka - 159654 pl
dc.contributor.authorKołodziejczyk, Piotr - 102350 pl
dc.date.accession2017-02-07pl
dc.date.accessioned2017-01-12T13:05:38Z
dc.date.available2017-01-12T13:05:38Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical43-61pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume1 (2)pl
dc.identifier.issn2449-9595pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35253
dc.identifier.weblinkhttp://www.topiarius.ur.edu.pl/wp-content/uploads/TOPIARIUS_2_Czarnowicz_Ochal-Czarnowicz_Kolodziejczyk.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeinne
dc.subject.enGreat Warpl
dc.subject.enKamień over Jaśliskapl
dc.subject.enI World Warpl
dc.subject.enbattlefieldpl
dc.subject.enJaśliskapl
dc.subject.plWielka Wojnapl
dc.subject.plKamień nad Jaśliskamipl
dc.subject.plpierwsza wojna światowapl
dc.subject.plpobojowiskapl
dc.subject.plJaśliskapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKarpackie epizody Wielkiej Wojny : badania, ochrona i rewitalizacja zespołu pobojowisk z okresu pierwszej wojny światowej w rejonie Kamienia nad Jaśliskami i Jasielapl
dc.title.alternativeCarpathian episodes of the Great War : research, protection and revitalisation of the battle fields from World War I located in the area of Kamienń (above Jaśliska) and Jasielpl
dc.title.journalTopiariuspl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The tacit consent prevailing in our country to conduct underground exploration by people known as treasure hunters, causes progressive destruction of cultural heritage. Those people are only guided by the success desire or even worse - a profit desire. This situation also leads to degradation of many sites related to the Great War 1914-1918 events and the loss of many information, that we can obtain in the course of methodic fieldwork, which are a valuable complement, and in many cases a significant expansion to historical knowledge. In view of the increasing devastation of the huge battlefields located in the vicinity of the Jaśliska village and Jasiel (county Krosno/Sanok), and in connection with the unsatisfactory state of research on the struggle in this area, an extensive research project covering the area has been started. Its main objective is to develop a scheme for interdisciplinary and comprehensive research and methods for its dissemination among local people. The final result of the project can become complex and based on the results of scientific analyzes, plan to revitalize the area and give it the character of a historical monument.
dc.abstract.plpl
Panujące w naszym kraju ciche przyzwolenie na prowadzenie poszukiwań przez ludzi kierowanych jedynie chęcią pozyskania nowych znalezisk lub co gorsza, chęcią zysku, określanych mianem detektorystów lub poszukiwaczy skarbów, powoduje postępujące niszczenie dziedzictwa kulturowego. Taki stan rzeczy prowadzi także do degradacji stanowisk związanych z działaniami wojennymi z lat 1914-1918 i do utraty wielu informacji, jakie można pozyskać w trakcie badań terenowych, będących cennym uzupełnieniem wiedzy historycznej, a w wielu wypadkach jej znacznym rozszerzeniem. W związku z postępującą dewastacją zespołu pobojowisk zlokalizowanych w okolicach góry Kamień nad Jaśliskami oraz Jasiela (pow. krośnieński/sanocki) oraz niezadowalającym stanem badań na temat walk toczonych na obszarze zlokalizowanym na wschód od przełączy Beskid nad Czeremchą, po grzbiet Kiczery, zainicjowano rozległy projekt badawczy obejmujący ten teren. Jego głównym celem jest wypracowanie schematu interdyscyplinarnych i kompleksowych badań naukowych wraz z metodami ich upowszechniania wśród ludności lokalnej. Finalnym efektem projektu może się stać kompleksowy i oparty na wynikach analiz naukowych plan rewitalizacji tego terenu i nadania mu charakteru pomnika historii.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny : Instytut Archeologii
dc.contributor.authorpl
Czarnowicz, Marcin - 160354
dc.contributor.authorpl
Ochał-Czarnowicz, Agnieszka - 159654
dc.contributor.authorpl
Kołodziejczyk, Piotr - 102350
dc.date.accessionpl
2017-02-07
dc.date.accessioned
2017-01-12T13:05:38Z
dc.date.available
2017-01-12T13:05:38Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
43-61
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
1 (2)
dc.identifier.issnpl
2449-9595
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35253
dc.identifier.weblinkpl
http://www.topiarius.ur.edu.pl/wp-content/uploads/TOPIARIUS_2_Czarnowicz_Ochal-Czarnowicz_Kolodziejczyk.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
Great War
dc.subject.enpl
Kamień over Jaśliska
dc.subject.enpl
I World War
dc.subject.enpl
battlefield
dc.subject.enpl
Jaśliska
dc.subject.plpl
Wielka Wojna
dc.subject.plpl
Kamień nad Jaśliskami
dc.subject.plpl
pierwsza wojna światowa
dc.subject.plpl
pobojowiska
dc.subject.plpl
Jaśliska
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Karpackie epizody Wielkiej Wojny : badania, ochrona i rewitalizacja zespołu pobojowisk z okresu pierwszej wojny światowej w rejonie Kamienia nad Jaśliskami i Jasiela
dc.title.alternativepl
Carpathian episodes of the Great War : research, protection and revitalisation of the battle fields from World War I located in the area of Kamienń (above Jaśliska) and Jasiel
dc.title.journalpl
Topiarius
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available