Medialny wizerunek walki z ubóstwem w Chinach w anglo- i chińskojęzycznym przekazie China Daily - analiza porównawcza

master
dc.abstract.enOn February 25, 2021, China officially declared victory in the fight against poverty, which means that extreme poverty has been overcome in China. Correspondingly propagating of the program and its realization in the international community has become an important aspect of China's storytelling in its external communication strategy, in which media and the possibility of conveying specific content through them played a key role. The thesis presents the results of a comparative content analysis of English and Chinese-language publications about Chinese fight against poverty, published in the years 2016-2021 on Chinadaily.com.cn, which is the largest English-language information portal in China. The results of the research show the different strategies adopted by the editorial board of China Daily towards the foreign and Chinese audiences, and the reconstructive image of the fight against poverty, which China wants to convey to the world through the media.pl
dc.abstract.pl25 lutego 2021 r. Chiny oficjalnie zadeklarowały zwycięstwo w walce z ubóstwem wdrażanej w latach 2012-2020, czyli pokonanie skrajnej biedy na terenie swojego kraju. Rozpropagowanie tego programu oraz jego realizacji wśród społeczności międzynarodowej stanowiło przy tym istotny wątek storytellingu w strategicznej komunikacji zewnętrznej Chin, w której media i możliwość przekazu określonych treści za ich pośrednictwem, odgrywają kluczową rolę. W pracy są przedstawione wyniki porównawczej analizy zawartości anglo- i chińskojęzycznych publikacji na temat chińskiego programu walki z ubóstwem, opublikowanych w latach 2016-2021 w portalu Chinadaily.com.cn, który jest największym anglojęzycznym portalem informacyjnym w Chinach. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują różne strategie przyjęte przez redakcję China Daily w odniesieniu do audytorium zagranicznego i chińskiego oraz pozwalają na rekonstrukcję obrazu walki z ubóstwem, który Chiny chcą przekazać światu za pośrednictwem mediów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzymańska, Agnieszka - 132286 pl
dc.contributor.authorMiao, Yanpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzymańska, Agnieszka - 132286 pl
dc.contributor.reviewerKlimkiewicz, Beata - 128865 pl
dc.date.accessioned2023-07-07T21:40:54Z
dc.date.available2023-07-07T21:40:54Z
dc.date.submitted2023-07-05pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-164157-299577pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314790
dc.languagepolpl
dc.subject.enChinese media, China Daily, external communication strategy of China, China’s program of fight against poverty, China’s public diplomacy, media content analysispl
dc.subject.plchińskie media, China Daily, strategiczna komunikacja zewnętrzna Chin, chiński program walki z ubóstwem, dyplomacja publiczna ChRL, analiza zawartości mediówpl
dc.titleMedialny wizerunek walki z ubóstwem w Chinach w anglo- i chińskojęzycznym przekazie China Daily - analiza porównawczapl
dc.title.alternativeThe media image of fight against poverty in China in the English- and Chinese-language content of China Daily – comparative analysispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
On February 25, 2021, China officially declared victory in the fight against poverty, which means that extreme poverty has been overcome in China. Correspondingly propagating of the program and its realization in the international community has become an important aspect of China's storytelling in its external communication strategy, in which media and the possibility of conveying specific content through them played a key role. The thesis presents the results of a comparative content analysis of English and Chinese-language publications about Chinese fight against poverty, published in the years 2016-2021 on Chinadaily.com.cn, which is the largest English-language information portal in China. The results of the research show the different strategies adopted by the editorial board of China Daily towards the foreign and Chinese audiences, and the reconstructive image of the fight against poverty, which China wants to convey to the world through the media.
dc.abstract.plpl
25 lutego 2021 r. Chiny oficjalnie zadeklarowały zwycięstwo w walce z ubóstwem wdrażanej w latach 2012-2020, czyli pokonanie skrajnej biedy na terenie swojego kraju. Rozpropagowanie tego programu oraz jego realizacji wśród społeczności międzynarodowej stanowiło przy tym istotny wątek storytellingu w strategicznej komunikacji zewnętrznej Chin, w której media i możliwość przekazu określonych treści za ich pośrednictwem, odgrywają kluczową rolę. W pracy są przedstawione wyniki porównawczej analizy zawartości anglo- i chińskojęzycznych publikacji na temat chińskiego programu walki z ubóstwem, opublikowanych w latach 2016-2021 w portalu Chinadaily.com.cn, który jest największym anglojęzycznym portalem informacyjnym w Chinach. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują różne strategie przyjęte przez redakcję China Daily w odniesieniu do audytorium zagranicznego i chińskiego oraz pozwalają na rekonstrukcję obrazu walki z ubóstwem, który Chiny chcą przekazać światu za pośrednictwem mediów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szymańska, Agnieszka - 132286
dc.contributor.authorpl
Miao, Yan
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szymańska, Agnieszka - 132286
dc.contributor.reviewerpl
Klimkiewicz, Beata - 128865
dc.date.accessioned
2023-07-07T21:40:54Z
dc.date.available
2023-07-07T21:40:54Z
dc.date.submittedpl
2023-07-05
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-164157-299577
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314790
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Chinese media, China Daily, external communication strategy of China, China’s program of fight against poverty, China’s public diplomacy, media content analysis
dc.subject.plpl
chińskie media, China Daily, strategiczna komunikacja zewnętrzna Chin, chiński program walki z ubóstwem, dyplomacja publiczna ChRL, analiza zawartości mediów
dc.titlepl
Medialny wizerunek walki z ubóstwem w Chinach w anglo- i chińskojęzycznym przekazie China Daily - analiza porównawcza
dc.title.alternativepl
The media image of fight against poverty in China in the English- and Chinese-language content of China Daily – comparative analysis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Krakow
2
Warsaw
2
Opole
1

No access

No Thumbnail Available
Collections