Rola elektroencefalografii w diagnostyce encefalopatii wątrobowej - opis przypadku

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Hepatic encephalopathy is a syndrome of neurological and a psychiatric disorder occasioned by toxins (mainly ammonia) penetrating the brain through blood. Symptoms in the early stages are not characteristic and resemble chronic fatigue, however subsequent stages of the disease can lead to coma and in worst case scenarios even death. Diagnosis of hepatic encephalopathy rest upon laboratory and medical imaging examinations, as well as recordings of brain electrical activity (EEG). Aim of the thesis: Determine the role of electroencephalograph in the diagnosis of hepatic encephalopathy. Material and methods: The thesis contained case study method, as well as non-verbal technics of data acquisition – such as the analysis of medical documentation, analysis of laboratory, medical imaging and electroencephalographic results. Results: The analysed case concerns a 66-years-old-man hospitalized in the Clinic of Internal Diseases due to acute renal failure with atypical neurological symptoms. After performing a series of biochemical research, cerebral imaging and EEG tests, hepatic encephalopathy was diagnosed. Summary and conclusions: The thesis shows significant contribution of electroencephalography examination in the diagnosis of hepatic encephalopathy, but also due to atypical symptoms of the disease, the need to combine different diagnostic methods in order to make a quick and accurate diagnosis.pl
dc.abstract.plWstęp: Encefalopatia wątrobowa to zespół zaburzeń neurologiczno - psychiatrycznych spowodowany przez toksyny (główne amoniak) docierające z krwią do mózgu. Objawy w początkowym stadium nie są charakterystyczne i przypominają chroniczne zmęczenie, jednak kolejne etapy choroby mogą doprowadzić do śpiączki, a nawet zgonu. Diagnostyka encefalopatii wątrobowej opiera się na wykonaniu badań laboratoryjnych, obrazowych oraz rejestrujących aktywność elektryczną mózgu (EEG). Cel pracy: Celem pracy jest określenie roli elektroencefalografii w diagnostyce encefalopatii wątrobowej. Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę studium przypadku oraz techniki niewerbalne pozyskiwania danych, takie jak analizę dokumentacji medycznej, analizę wyników badań elektroencefalograficznych, laboratoryjnych i obrazowych.Wyniki: Analizowany przypadek dotyczy 66-letniego mężczyzny hospitalizowanego w Klinice Chorób Wewnętrznych z powodu ostrej niewydolności nerek z towarzyszącymi nietypowymi objawami neurologicznymi. Po wykonaniu szeregu badań biochemicznych, obrazowych mózgowia oraz elektroencefalograficznych (EEG) postawiono rozpoznanie encefalopatii wątrobowej. Podsumowanie i wnioski: W pracy wykazano znaczący udział badania elektroencefalograficznego w diagnostyce encefalopatii wątrobowej, ale także z uwagi na nietypowe objawy tego schorzenia konieczność połączenia różnych metod diagnostycznych w celu postawienia szybkiego i trafnego rozpoznania.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorLeja-Szpak, Anna - 130634 pl
dc.contributor.authorHanus, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerLeja-Szpak, Anna - 130634 pl
dc.contributor.reviewerNawrot-Porąbka, Katarzyna - 131105 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:09:54Z
dc.date.available2020-07-28T01:09:54Z
dc.date.submitted2019-07-08pl
dc.fieldofstudyelektroradiologiapl
dc.identifier.apddiploma-133946-204765pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236204
dc.languagepolpl
dc.subject.enhepatic encephalopathy, electroencephalography, ammoniapl
dc.subject.plencefalopatia wątrobowa, elektroencefalografia, amoniakpl
dc.titleRola elektroencefalografii w diagnostyce encefalopatii wątrobowej - opis przypadkupl
dc.title.alternativeThe role of electroencephalography in the diagnosis of hepatic encephalopathy - a case reportpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Hepatic encephalopathy is a syndrome of neurological and a psychiatric disorder occasioned by toxins (mainly ammonia) penetrating the brain through blood. Symptoms in the early stages are not characteristic and resemble chronic fatigue, however subsequent stages of the disease can lead to coma and in worst case scenarios even death. Diagnosis of hepatic encephalopathy rest upon laboratory and medical imaging examinations, as well as recordings of brain electrical activity (EEG). Aim of the thesis: Determine the role of electroencephalograph in the diagnosis of hepatic encephalopathy. Material and methods: The thesis contained case study method, as well as non-verbal technics of data acquisition – such as the analysis of medical documentation, analysis of laboratory, medical imaging and electroencephalographic results. Results: The analysed case concerns a 66-years-old-man hospitalized in the Clinic of Internal Diseases due to acute renal failure with atypical neurological symptoms. After performing a series of biochemical research, cerebral imaging and EEG tests, hepatic encephalopathy was diagnosed. Summary and conclusions: The thesis shows significant contribution of electroencephalography examination in the diagnosis of hepatic encephalopathy, but also due to atypical symptoms of the disease, the need to combine different diagnostic methods in order to make a quick and accurate diagnosis.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Encefalopatia wątrobowa to zespół zaburzeń neurologiczno - psychiatrycznych spowodowany przez toksyny (główne amoniak) docierające z krwią do mózgu. Objawy w początkowym stadium nie są charakterystyczne i przypominają chroniczne zmęczenie, jednak kolejne etapy choroby mogą doprowadzić do śpiączki, a nawet zgonu. Diagnostyka encefalopatii wątrobowej opiera się na wykonaniu badań laboratoryjnych, obrazowych oraz rejestrujących aktywność elektryczną mózgu (EEG). Cel pracy: Celem pracy jest określenie roli elektroencefalografii w diagnostyce encefalopatii wątrobowej. Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę studium przypadku oraz techniki niewerbalne pozyskiwania danych, takie jak analizę dokumentacji medycznej, analizę wyników badań elektroencefalograficznych, laboratoryjnych i obrazowych.Wyniki: Analizowany przypadek dotyczy 66-letniego mężczyzny hospitalizowanego w Klinice Chorób Wewnętrznych z powodu ostrej niewydolności nerek z towarzyszącymi nietypowymi objawami neurologicznymi. Po wykonaniu szeregu badań biochemicznych, obrazowych mózgowia oraz elektroencefalograficznych (EEG) postawiono rozpoznanie encefalopatii wątrobowej. Podsumowanie i wnioski: W pracy wykazano znaczący udział badania elektroencefalograficznego w diagnostyce encefalopatii wątrobowej, ale także z uwagi na nietypowe objawy tego schorzenia konieczność połączenia różnych metod diagnostycznych w celu postawienia szybkiego i trafnego rozpoznania.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Leja-Szpak, Anna - 130634
dc.contributor.authorpl
Hanus, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Leja-Szpak, Anna - 130634
dc.contributor.reviewerpl
Nawrot-Porąbka, Katarzyna - 131105
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:09:54Z
dc.date.available
2020-07-28T01:09:54Z
dc.date.submittedpl
2019-07-08
dc.fieldofstudypl
elektroradiologia
dc.identifier.apdpl
diploma-133946-204765
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236204
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
hepatic encephalopathy, electroencephalography, ammonia
dc.subject.plpl
encefalopatia wątrobowa, elektroencefalografia, amoniak
dc.titlepl
Rola elektroencefalografii w diagnostyce encefalopatii wątrobowej - opis przypadku
dc.title.alternativepl
The role of electroencephalography in the diagnosis of hepatic encephalopathy - a case report
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Kielce
2
Warsaw
2
Dublin
1
Iwonicz-Zdroj
1
Jarosław
1
Ruda Śląska
1
Szczecin
1
Tomaszow Lubelski
1
Wola Libertowska
1

No access

No Thumbnail Available