Konflikt zbrojny w Górskim Karabachu w 2020 roku i jego skutki w świetle prawa międzynarodowego

master
dc.abstract.enMaster's thesis titled “Armed conflict in Nagorno-Karabakh in 2020 and its consequences under international law” assesses the course and consequences of the armed conflict in Nagorno-Karabakh in 2020 in a legal context in order to discover the specificity of the Caucasus through the conflict. For this purpose, dogmatic and historical-legal methods were used.The brief history of Nagorno-Karabakh shows that the last 200 years have strongly shaped the ethnic-political situation in the South Caucasus, which led to the outbreak of the armed conflict in 2020. This was also influenced by the status of the Nagorno-Karabakh para-state.The armed conflict in Nagorno-Karabakh has been characterized as an international conflict, the initiation of which by the armed forces of Azerbaijan is not justified under international law and constitutes a violation of the prohibition of the use of force in international relations. The course of the conflict was analysed from the perspective of norms concerning the methods, means of combat and civil and military objectives, as well as protected persons and civilian goods. The analysis revealed many violations of humanitarian and armed conflicts law .The consequences of the conclusion of the agreement between the authorities of Azerbaijan, Armenia and Russia, the provisions of which concerned the cessation of hostilities, the change of the status of seven regions, the presence of Russian forces carrying out a peacekeeping mission, as well as the establishment of the Joint Russian-Turkish Control Center, the Lachin Corridor and the connection between Azerbaijan and its exclave, the Nakhichevan Autonomous Republic, were described and examined. The exchange of prisoners, hostages and dead bodies, as well as issues related to the situation of the population, were also discussed.pl
dc.abstract.plPraca pt. „Konflikt zbrojny w Górskim Karabachu w 2020 roku i jego skutki w świetle prawa międzynarodowego” zajmuje się oceną przebiegu i skutków konfliktu zbrojnego w Górskim Karabachu w 2020 r. w kontekście prawnym, aby przez pryzmat konfliktu odkryć specyfikę Kaukazu. W tym celu użyto metody dogmatycznej oraz historycznoprawnej. Przedstawiona w zarysie historia Górskiego Karabachu pokazuje, że ostatnie 200 lat silnie ukształtowało sytuację etniczno-polityczną na Kaukazie Południowym, która doprowadziła do wybuch konfliktu zbrojnego w 2020 r. . Wpływ na to miał również opisany w pracy, status funkcjonującego na terytorium Górskiego Karabachu parapaństwa – Republiki Górskiego Karabachu. Konflikt zbrojny w Górskim Karabachu został scharakteryzowany jako międzynarodowy konflikt, którego rozpoczęcie przez siły zbrojne Azerbejdżanu nie znajduje uzasadnienia w prawie międzynarodowym oraz stanowi naruszenie zakazu stosowania siły w stosunkach międzynarodowych. Przebieg konfliktu został poddany analizie z perspektywy norm dotyczących stosowanych metod, środków walki oraz celów osobowych i wojskowych, a także osób chronionych i dóbr cywilnych. Skutkiem analizy było ujawnienie wielu naruszeń przepisów prawa humanitarnego i konfliktów zbrojnych. Opisano i zbadano skutki jakie wywołało zawarcie porozumienia pomiędzy władzami Azerbejdżanu, Armenii i Rosji, którego postanowienia dotyczyły zakończenia działań wojennych, zmiany statusu siedmiu regionów, obecności rosyjskich sił, pełniących misję o charakterze pokojowym, a także powstania Wspólnego Rosyjsko – Tureckiego Centrum Kontroli Rozejmu, korytarza laczyńskiego oraz połączenia między Azerbejdżanem, a jego eksklawą jaką jest Nachiczewańska Republika Autonomiczna. Poruszono również zagadnienia wymiany jeńców, zakładników oraz ciał zmarłych oraz kwestie związane z sytuacją ludności.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKwiecień, Romanpl
dc.contributor.authorKaczmarek, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKwiecień, Romanpl
dc.contributor.reviewerMarcinko, Marcin - 130316 pl
dc.date.accessioned2023-10-31T22:49:02Z
dc.date.available2023-10-31T22:49:02Z
dc.date.submitted2023-10-24pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-169495-260092pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322721
dc.languagepolpl
dc.subject.enarmed conflict, Nagorno-Karabakh, Nagorno-Karabakh Republic, international law, humanitarian and armed conflicts law, South Caucasuspl
dc.subject.plkonflikt zbrojny, Górski Karabach, Republika Górskiego Karabachu, prawo międzynarodowe, prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych, Kaukaz Południowypl
dc.titleKonflikt zbrojny w Górskim Karabachu w 2020 roku i jego skutki w świetle prawa międzynarodowegopl
dc.title.alternativeArmed conflict in Nagorno-Karabakh in 2020 and its consequences under international lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Master's thesis titled “Armed conflict in Nagorno-Karabakh in 2020 and its consequences under international law” assesses the course and consequences of the armed conflict in Nagorno-Karabakh in 2020 in a legal context in order to discover the specificity of the Caucasus through the conflict. For this purpose, dogmatic and historical-legal methods were used.The brief history of Nagorno-Karabakh shows that the last 200 years have strongly shaped the ethnic-political situation in the South Caucasus, which led to the outbreak of the armed conflict in 2020. This was also influenced by the status of the Nagorno-Karabakh para-state.The armed conflict in Nagorno-Karabakh has been characterized as an international conflict, the initiation of which by the armed forces of Azerbaijan is not justified under international law and constitutes a violation of the prohibition of the use of force in international relations. The course of the conflict was analysed from the perspective of norms concerning the methods, means of combat and civil and military objectives, as well as protected persons and civilian goods. The analysis revealed many violations of humanitarian and armed conflicts law .The consequences of the conclusion of the agreement between the authorities of Azerbaijan, Armenia and Russia, the provisions of which concerned the cessation of hostilities, the change of the status of seven regions, the presence of Russian forces carrying out a peacekeeping mission, as well as the establishment of the Joint Russian-Turkish Control Center, the Lachin Corridor and the connection between Azerbaijan and its exclave, the Nakhichevan Autonomous Republic, were described and examined. The exchange of prisoners, hostages and dead bodies, as well as issues related to the situation of the population, were also discussed.
dc.abstract.plpl
Praca pt. „Konflikt zbrojny w Górskim Karabachu w 2020 roku i jego skutki w świetle prawa międzynarodowego” zajmuje się oceną przebiegu i skutków konfliktu zbrojnego w Górskim Karabachu w 2020 r. w kontekście prawnym, aby przez pryzmat konfliktu odkryć specyfikę Kaukazu. W tym celu użyto metody dogmatycznej oraz historycznoprawnej. Przedstawiona w zarysie historia Górskiego Karabachu pokazuje, że ostatnie 200 lat silnie ukształtowało sytuację etniczno-polityczną na Kaukazie Południowym, która doprowadziła do wybuch konfliktu zbrojnego w 2020 r. . Wpływ na to miał również opisany w pracy, status funkcjonującego na terytorium Górskiego Karabachu parapaństwa – Republiki Górskiego Karabachu. Konflikt zbrojny w Górskim Karabachu został scharakteryzowany jako międzynarodowy konflikt, którego rozpoczęcie przez siły zbrojne Azerbejdżanu nie znajduje uzasadnienia w prawie międzynarodowym oraz stanowi naruszenie zakazu stosowania siły w stosunkach międzynarodowych. Przebieg konfliktu został poddany analizie z perspektywy norm dotyczących stosowanych metod, środków walki oraz celów osobowych i wojskowych, a także osób chronionych i dóbr cywilnych. Skutkiem analizy było ujawnienie wielu naruszeń przepisów prawa humanitarnego i konfliktów zbrojnych. Opisano i zbadano skutki jakie wywołało zawarcie porozumienia pomiędzy władzami Azerbejdżanu, Armenii i Rosji, którego postanowienia dotyczyły zakończenia działań wojennych, zmiany statusu siedmiu regionów, obecności rosyjskich sił, pełniących misję o charakterze pokojowym, a także powstania Wspólnego Rosyjsko – Tureckiego Centrum Kontroli Rozejmu, korytarza laczyńskiego oraz połączenia między Azerbejdżanem, a jego eksklawą jaką jest Nachiczewańska Republika Autonomiczna. Poruszono również zagadnienia wymiany jeńców, zakładników oraz ciał zmarłych oraz kwestie związane z sytuacją ludności.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kwiecień, Roman
dc.contributor.authorpl
Kaczmarek, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kwiecień, Roman
dc.contributor.reviewerpl
Marcinko, Marcin - 130316
dc.date.accessioned
2023-10-31T22:49:02Z
dc.date.available
2023-10-31T22:49:02Z
dc.date.submittedpl
2023-10-24
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-169495-260092
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322721
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
armed conflict, Nagorno-Karabakh, Nagorno-Karabakh Republic, international law, humanitarian and armed conflicts law, South Caucasus
dc.subject.plpl
konflikt zbrojny, Górski Karabach, Republika Górskiego Karabachu, prawo międzynarodowe, prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych, Kaukaz Południowy
dc.titlepl
Konflikt zbrojny w Górskim Karabachu w 2020 roku i jego skutki w świetle prawa międzynarodowego
dc.title.alternativepl
Armed conflict in Nagorno-Karabakh in 2020 and its consequences under international law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Sokółka
2
Bydgoszcz
1
Gdynia
1
Lodz
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available
Collections