Charakter prawny i problematyka zabezpieczenia wzajemnych interesów stron umowy deweloperskiej w świetle przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

master
dc.abstract.enThe purpose of the MA thesis is to analyze the property development contract, which was extremely important in the public opinion, regulated in the Act of 16 September 2011 on the protection of the buyers' rights to a flat or a single-family home. The fundamental aim of this legal act was to strengthen the position of the buyers towards the developer as a stronger entity on the market, by introducing a series of legal instruments which permit to estimate a developer’s financial situation and an possible risk in the event of developer’s bankruptcy and legal protective instruments to secure the payback of funds in case of developer’s insolvency. This study presents the essence and evolution of the property development agreement in the Polish law system and describes its legal regulation before the Act on the protection of the purchaser's rights comes into force. The subject matter was also the genesis and the essence of the development activity, including the development of the Polish housing construction system over the years. In addition, the legal character of this type of contract was resolved by means of a short comparative analysis with selected civil law agreements, strikingly similar to the development contract. During the deliberations, the hypothesis was settled that with the entry into force of the development act into the Polish legal order, the developer contract was promoted to the rank of the named contract. The main purpose of the work, however, was the analysis of measures to protect the rights of the buyer in the event of the developer's insolvency. The work also included a polemic about the effectiveness of contractual protection measures of the buyer's interests in the light of the act on the protection of the rights of a buyer of a housing unit or a single-family home which triggered storms in the legal environment even before it entered into force.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy była analiza niezwykle doniosłej w opinii społeczeństwa umowy deweloperskiej, uregulowanej w ustawie z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Przepisy tej ustawy miały na celu wzmocnienie pozycji nabywcy względem dewelopera, jako podmiotu silniejszego na rynku, poprzez wprowadzenie szeregu instrumentów prawnych, mających za zadanie oszacowanie sytuacji finansowej i ewentualnego ryzyka popadnięcia dewelopera w stan upadłości oraz środków ochrony zabezpieczających zwrot świadczenia pieniężnego w przypadku niewykonania zobowiązania przez dewelopera. W niniejszym opracowaniu została przedstawiona istota i ewolucja umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego oraz została opisana jej regulacja prawna przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw nabywcy. Przedmiotem rozważań była także geneza i istota działalności deweloperskiej, z uwzględnieniem rozwoju polskiego systemu budownictwa mieszkaniowego na przestrzeni lat. Ponadto rozstrzygnięto kwestię charakteru prawnego tego typu kontraktu przy pomocy krótkiej analizy porównawczej z wybranymi umowami cywilnoprawnymi, łudząco podobnymi do umowy deweloperskiej. W trakcie rozważań rozstrzygnięta została hipoteza, iż z chwilą wejścia w życie ustawy deweloperskiej do polskiego porządku prawnego umowa deweloperska awansowała do rangi umowy nazwanej. Głównym celem pracy natomiast była analiza środków ochrony praw nabywcy w przypadku niewypłacalności dewelopera. W pracy zawarto również polemikę na temat skuteczności środków ochrony kontraktowych interesów nabywcy w świetle ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która jeszcze przed wejściem w życie wywołała burze w środowisku prawniczym.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPyzioł, Wojciech - 131606 pl
dc.contributor.authorIndyka, Bartłomiejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerPyzioł, Wojciech - 131606 pl
dc.contributor.reviewerSpyra, Marcin - 132022 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:49:36Z
dc.date.available2020-07-27T14:49:36Z
dc.date.submitted2018-06-25pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-122227-184224pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226686
dc.languagepolpl
dc.subject.enDeveloper, purchaser, real estate property, protective measures for purchasers of residential unit or single-family house, the act on the protection of the buyers' rights to a flat or a single-family home, legal nature of the developer agreement, commercial law, development projectpl
dc.subject.plDeweloper, nabywca, nieruchomość deweloperska, środki ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ustawa deweloperska, charakter prawny umowy deweloperskiej, prawo gospodarcze, przedsięwzięcie deweloperskiepl
dc.titleCharakter prawny i problematyka zabezpieczenia wzajemnych interesów stron umowy deweloperskiej w świetle przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.pl
dc.title.alternativeLegal character and the problematic aspects of protection the mutual interests of the parties of the development agreement in the light of the act on the protection of the rights of a buyer of a housing unit or a single-family homepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the MA thesis is to analyze the property development contract, which was extremely important in the public opinion, regulated in the Act of 16 September 2011 on the protection of the buyers' rights to a flat or a single-family home. The fundamental aim of this legal act was to strengthen the position of the buyers towards the developer as a stronger entity on the market, by introducing a series of legal instruments which permit to estimate a developer’s financial situation and an possible risk in the event of developer’s bankruptcy and legal protective instruments to secure the payback of funds in case of developer’s insolvency. This study presents the essence and evolution of the property development agreement in the Polish law system and describes its legal regulation before the Act on the protection of the purchaser's rights comes into force. The subject matter was also the genesis and the essence of the development activity, including the development of the Polish housing construction system over the years. In addition, the legal character of this type of contract was resolved by means of a short comparative analysis with selected civil law agreements, strikingly similar to the development contract. During the deliberations, the hypothesis was settled that with the entry into force of the development act into the Polish legal order, the developer contract was promoted to the rank of the named contract. The main purpose of the work, however, was the analysis of measures to protect the rights of the buyer in the event of the developer's insolvency. The work also included a polemic about the effectiveness of contractual protection measures of the buyer's interests in the light of the act on the protection of the rights of a buyer of a housing unit or a single-family home which triggered storms in the legal environment even before it entered into force.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy była analiza niezwykle doniosłej w opinii społeczeństwa umowy deweloperskiej, uregulowanej w ustawie z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Przepisy tej ustawy miały na celu wzmocnienie pozycji nabywcy względem dewelopera, jako podmiotu silniejszego na rynku, poprzez wprowadzenie szeregu instrumentów prawnych, mających za zadanie oszacowanie sytuacji finansowej i ewentualnego ryzyka popadnięcia dewelopera w stan upadłości oraz środków ochrony zabezpieczających zwrot świadczenia pieniężnego w przypadku niewykonania zobowiązania przez dewelopera. W niniejszym opracowaniu została przedstawiona istota i ewolucja umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego oraz została opisana jej regulacja prawna przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw nabywcy. Przedmiotem rozważań była także geneza i istota działalności deweloperskiej, z uwzględnieniem rozwoju polskiego systemu budownictwa mieszkaniowego na przestrzeni lat. Ponadto rozstrzygnięto kwestię charakteru prawnego tego typu kontraktu przy pomocy krótkiej analizy porównawczej z wybranymi umowami cywilnoprawnymi, łudząco podobnymi do umowy deweloperskiej. W trakcie rozważań rozstrzygnięta została hipoteza, iż z chwilą wejścia w życie ustawy deweloperskiej do polskiego porządku prawnego umowa deweloperska awansowała do rangi umowy nazwanej. Głównym celem pracy natomiast była analiza środków ochrony praw nabywcy w przypadku niewypłacalności dewelopera. W pracy zawarto również polemikę na temat skuteczności środków ochrony kontraktowych interesów nabywcy w świetle ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która jeszcze przed wejściem w życie wywołała burze w środowisku prawniczym.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pyzioł, Wojciech - 131606
dc.contributor.authorpl
Indyka, Bartłomiej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Pyzioł, Wojciech - 131606
dc.contributor.reviewerpl
Spyra, Marcin - 132022
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:49:36Z
dc.date.available
2020-07-27T14:49:36Z
dc.date.submittedpl
2018-06-25
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-122227-184224
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226686
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Developer, purchaser, real estate property, protective measures for purchasers of residential unit or single-family house, the act on the protection of the buyers' rights to a flat or a single-family home, legal nature of the developer agreement, commercial law, development project
dc.subject.plpl
Deweloper, nabywca, nieruchomość deweloperska, środki ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ustawa deweloperska, charakter prawny umowy deweloperskiej, prawo gospodarcze, przedsięwzięcie deweloperskie
dc.titlepl
Charakter prawny i problematyka zabezpieczenia wzajemnych interesów stron umowy deweloperskiej w świetle przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
dc.title.alternativepl
Legal character and the problematic aspects of protection the mutual interests of the parties of the development agreement in the light of the act on the protection of the rights of a buyer of a housing unit or a single-family home
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Gmina Końskie
1
Katowice
1
Konopiska
1
Lidzbark Warmiński
1
Lodz
1
Palermo
1

No access

No Thumbnail Available