Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityki senioralnej na przykładzie miasta Kraków.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the study was to present the role of local government in shaping senior policy by presenting, as well as assessing, the activities and initiatives undertaken in the city of Kraków for the benefit of older people. The main hypothesis was that the activities of the Kraków significantly contribute to the shaping of senior policy in the region. As part of the analysis, a search was conducted in the available literature on the subject, as well as legal acts, strategic documents and statistical data. An own survey was also carried out, focusing on the assessment of senior policy by the Kraków's residents aged 60 and over. The first part of the study presents the problem of the ageing society and the significance of senior policy mainly in the context of Poland. The second part presents the tasks of the local government in the implementation of senior citizen policy, with particular emphasis on initiatives undertaken in the city of Kraków. The last section presents the description, results and conclusions of the own research, in which 44 senior citizens took part. The results showed that Krakow is a senior friendly place. It also carries out numerous initiatives for the benefit of senior citizens, but elderly people are mostly unaware of them and do not use a large part of them.pl
dc.abstract.plCelem pracy było wykazanie roli samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityki senioralnej, poprzez przedstawienie, a także ocenę działań i inicjatyw podejmowanych na terenie miasta Kraków na rzecz osób starszych. Główna hipoteza zakładała, że działania gminy miejskiej Kraków znacząco wpływają na kształtowanie polityki senioralnej regionu. W ramach analizy wykonano kwerendę dostępnej literatury, a także aktów prawnych, dokumentów strategicznych oraz danych statystycznych. Przeprowadzono również badanie własne, koncentrujące się na ocenie polityki senioralnej przez mieszkańców miasta Kraków, którzy ukończyli 60 r.ż.. Na początku pracy przedstawiono problem starzejącego się społeczeństwa oraz znaczenie polityki senioralnej głównie w kontekście Polski. W drugiej części zaprezentowano zadania samorządu terytorialnego z zakresu realizacji polityki na rzecz osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw podejmowanych na terenie miasta Kraków. Ostatnia część poświęcona została badaniu własnemu, w którym wzięło udział 44 mieszkańców miasta w wieku senioralnym. W efekcie wykazano, że Kraków jest raczej miejscem przyjaznym seniorom Realizuje również liczne inicjatywy na rzecz osób starszych, jednakże w większości seniorzy o nich nie wiedzą i z ze znacznej części nie korzystają.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080 pl
dc.contributor.authorKękuś, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080 pl
dc.contributor.reviewerMusialik, Rafał - 130818 pl
dc.date.accessioned2023-06-27T21:31:34Z
dc.date.available2023-06-27T21:31:34Z
dc.date.submitted2023-06-26pl
dc.fieldofstudypolityka społecznapl
dc.identifier.apddiploma-164065-278071pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312933
dc.languagepolpl
dc.subject.enCITY OF KRAKÓW, SENIOR POLICY, LOCAL GOVERNMENT, ELDERLY PEOPLE, AGEING SOCIETYpl
dc.subject.plMIASTO KRAKÓW, POLITYKA SENIORALNA, SAMORZĄD TERYTORIALNY, SENIORZY, SPOŁECZEŃSTWO STARZEJĄCE SIĘpl
dc.titleRola samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityki senioralnej na przykładzie miasta Kraków.pl
dc.title.alternativeThe role of local government in the shaping of senior policy on the example of the city of Kraków.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study was to present the role of local government in shaping senior policy by presenting, as well as assessing, the activities and initiatives undertaken in the city of Kraków for the benefit of older people. The main hypothesis was that the activities of the Kraków significantly contribute to the shaping of senior policy in the region. As part of the analysis, a search was conducted in the available literature on the subject, as well as legal acts, strategic documents and statistical data. An own survey was also carried out, focusing on the assessment of senior policy by the Kraków's residents aged 60 and over. The first part of the study presents the problem of the ageing society and the significance of senior policy mainly in the context of Poland. The second part presents the tasks of the local government in the implementation of senior citizen policy, with particular emphasis on initiatives undertaken in the city of Kraków. The last section presents the description, results and conclusions of the own research, in which 44 senior citizens took part. The results showed that Krakow is a senior friendly place. It also carries out numerous initiatives for the benefit of senior citizens, but elderly people are mostly unaware of them and do not use a large part of them.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było wykazanie roli samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityki senioralnej, poprzez przedstawienie, a także ocenę działań i inicjatyw podejmowanych na terenie miasta Kraków na rzecz osób starszych. Główna hipoteza zakładała, że działania gminy miejskiej Kraków znacząco wpływają na kształtowanie polityki senioralnej regionu. W ramach analizy wykonano kwerendę dostępnej literatury, a także aktów prawnych, dokumentów strategicznych oraz danych statystycznych. Przeprowadzono również badanie własne, koncentrujące się na ocenie polityki senioralnej przez mieszkańców miasta Kraków, którzy ukończyli 60 r.ż.. Na początku pracy przedstawiono problem starzejącego się społeczeństwa oraz znaczenie polityki senioralnej głównie w kontekście Polski. W drugiej części zaprezentowano zadania samorządu terytorialnego z zakresu realizacji polityki na rzecz osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw podejmowanych na terenie miasta Kraków. Ostatnia część poświęcona została badaniu własnemu, w którym wzięło udział 44 mieszkańców miasta w wieku senioralnym. W efekcie wykazano, że Kraków jest raczej miejscem przyjaznym seniorom Realizuje również liczne inicjatywy na rzecz osób starszych, jednakże w większości seniorzy o nich nie wiedzą i z ze znacznej części nie korzystają.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080
dc.contributor.authorpl
Kękuś, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080
dc.contributor.reviewerpl
Musialik, Rafał - 130818
dc.date.accessioned
2023-06-27T21:31:34Z
dc.date.available
2023-06-27T21:31:34Z
dc.date.submittedpl
2023-06-26
dc.fieldofstudypl
polityka społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-164065-278071
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/312933
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CITY OF KRAKÓW, SENIOR POLICY, LOCAL GOVERNMENT, ELDERLY PEOPLE, AGEING SOCIETY
dc.subject.plpl
MIASTO KRAKÓW, POLITYKA SENIORALNA, SAMORZĄD TERYTORIALNY, SENIORZY, SPOŁECZEŃSTWO STARZEJĄCE SIĘ
dc.titlepl
Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityki senioralnej na przykładzie miasta Kraków.
dc.title.alternativepl
The role of local government in the shaping of senior policy on the example of the city of Kraków.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Krakow
1
Malkinia Gorna
1

No access

No Thumbnail Available