Integrating skills in teaching English as a second language in preparation for primary school leaving examination.

licenciate
dc.abstract.enThe main aim of this thesis is to discuss the integrating-skills approach and Communicative Language Teaching, and to conduct a study concerning the implementation of the integrating-skills approach in lessons preparing for the primary school leaving examination to diminish the negative backwash effect. The first part of this thesis is focused on the principles of Communicative Language Teachinng and theory of communicative competence. Next, the integrating-skills approach and the backwash effect are discussed. Next part of the thesis contains the descriptionof the study of two groups of 8th grade students. The study results answered two of three reasearch questions posed in this thesis. The answer to the third question, is it possible to combine communicative, integrated-skills lessons with preparation for high stakes examination, remains unclear as collected data and observations of the curriculum did not allow to draw unequivocal conclusions.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy licencjackiej jest omówienie komunikacyjnego nauczania języków i podejścia integrowania sprawności językowych oraz przeprowadzenie badania dotyczącego wprowadzenia integracji sprawności językowych przy przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty w celu zmniejszenia negatywnego wpływu testowania na nauczanie. Pierwsza część pracy skupia się na omówieniu założeń komunikacyjnego nauczania języków i teorii kompetencji komunikacyjnej. Następnie opisane są założenia podejścia integrowania sprawności językowych oraz wpływ testowania na proces nauczania i uczenia się. Kolejna część pracy jest opisem badania przeprowadzonego w dwóch klasach ósmych.Wyniki badania pozwoliły na udzielenie jasnych odpowiedzi na dwa z trzech postawionych problemów badawczych. Preferowanym typem zadań przygotowujących do egzaminu okazały się ćwiczenia integrujące sprawności językowe. Wszyscy uczniowie biorący udział w ankiecie pozytywnie ocenili lekcje integrujące sprawności językowe. Odpowiedź na pytanie pierwsze dotyczące tego czy można połączyć lekcje integrujące sprawności językowe przy przygotowaniu do egzaminu pozostaje nie do końca jasna, gdyż badanie i obserwacja lekcji wykazały że owszem jest to możliwe, ale może okazać się to czasochłonne, biorąc pod uwagę rozkład materiału i ilość godzin na jego realizację.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKleban, Marcin - 185600 pl
dc.contributor.authorUdziela, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKleban, Marcin - 185600 pl
dc.contributor.reviewerJaroszek, Marcin - 128482 pl
dc.date.accessioned2022-09-16T21:46:19Z
dc.date.available2022-09-16T21:46:19Z
dc.date.submitted2022-09-16pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-161716-260580pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299613
dc.languageengpl
dc.subject.enCommunicative Language Teaching, integrated skills approach, backwash effectpl
dc.subject.plKomunikacyjne nauczanie języka, integracja sprawności językowych, oddziaływanie testowaniapl
dc.titleIntegrating skills in teaching English as a second language in preparation for primary school leaving examination.pl
dc.title.alternativeIntegrowanie sprawności językowych w nauczaniu języka angielskiego jako obcego przy przygotowaniu do egzaminu ósmoklasistypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this thesis is to discuss the integrating-skills approach and Communicative Language Teaching, and to conduct a study concerning the implementation of the integrating-skills approach in lessons preparing for the primary school leaving examination to diminish the negative backwash effect. The first part of this thesis is focused on the principles of Communicative Language Teachinng and theory of communicative competence. Next, the integrating-skills approach and the backwash effect are discussed. Next part of the thesis contains the descriptionof the study of two groups of 8th grade students. The study results answered two of three reasearch questions posed in this thesis. The answer to the third question, is it possible to combine communicative, integrated-skills lessons with preparation for high stakes examination, remains unclear as collected data and observations of the curriculum did not allow to draw unequivocal conclusions.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy licencjackiej jest omówienie komunikacyjnego nauczania języków i podejścia integrowania sprawności językowych oraz przeprowadzenie badania dotyczącego wprowadzenia integracji sprawności językowych przy przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty w celu zmniejszenia negatywnego wpływu testowania na nauczanie. Pierwsza część pracy skupia się na omówieniu założeń komunikacyjnego nauczania języków i teorii kompetencji komunikacyjnej. Następnie opisane są założenia podejścia integrowania sprawności językowych oraz wpływ testowania na proces nauczania i uczenia się. Kolejna część pracy jest opisem badania przeprowadzonego w dwóch klasach ósmych.Wyniki badania pozwoliły na udzielenie jasnych odpowiedzi na dwa z trzech postawionych problemów badawczych. Preferowanym typem zadań przygotowujących do egzaminu okazały się ćwiczenia integrujące sprawności językowe. Wszyscy uczniowie biorący udział w ankiecie pozytywnie ocenili lekcje integrujące sprawności językowe. Odpowiedź na pytanie pierwsze dotyczące tego czy można połączyć lekcje integrujące sprawności językowe przy przygotowaniu do egzaminu pozostaje nie do końca jasna, gdyż badanie i obserwacja lekcji wykazały że owszem jest to możliwe, ale może okazać się to czasochłonne, biorąc pod uwagę rozkład materiału i ilość godzin na jego realizację.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kleban, Marcin - 185600
dc.contributor.authorpl
Udziela, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kleban, Marcin - 185600
dc.contributor.reviewerpl
Jaroszek, Marcin - 128482
dc.date.accessioned
2022-09-16T21:46:19Z
dc.date.available
2022-09-16T21:46:19Z
dc.date.submittedpl
2022-09-16
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-161716-260580
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299613
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Communicative Language Teaching, integrated skills approach, backwash effect
dc.subject.plpl
Komunikacyjne nauczanie języka, integracja sprawności językowych, oddziaływanie testowania
dc.titlepl
Integrating skills in teaching English as a second language in preparation for primary school leaving examination.
dc.title.alternativepl
Integrowanie sprawności językowych w nauczaniu języka angielskiego jako obcego przy przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Budapest
1

No access

No Thumbnail Available