Analiza problematyki wynagrodzenia minimalnego i wynagrodzenia najniższego pracowników służby zdrowia

master
dc.abstract.enSalary is the reason for taking up a job. Thanks to the remuneration, employees have the means for daily life. Hence, to take care of the workers' well-being, the state determines its minimum amount. The aim of this thesis is to present the issue of the minimum wage and the lowest wage of some employees working in health care entities, as well as to compare the laws that regulate these issues throughout a dogmatic research method. This method involves the examination of normative acts, literature and jurisprudence. During the comparison of two acts, their compliance with the Labor Code was found. There are described principles of determining the minimum remuneration and the lowest remuneration of some employees working in health care entities as well as problems with their implementation. In addition, thesis points out principles of determining the remuneration of employees of health care entities in the form of a budget unit, as well as presents separate regulations related to the work of employees of health care entities.pl
dc.abstract.plWynagrodzenie za pracę stanowi sens podejmowania pracy. Dzięki wynagrodzeniu pracownicy posiadają środki do codziennego życia. Stąd, dbając o dobro pracowników, państwo określa jego minimalną wysokość. Cel niniejszej pracy stanowi przedstawienie zagadnienia wynagrodzenia minimalnego oraz najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a także porównanie ustaw, które regulują te zagadnienia poprzez dogmatyczna metodę badań, polegającą na badaniu aktów normatywnych, literatury oraz orzecznictwa. Porównując obydwie ustawy, stwierdzono ich zgodność z Kodeksem pracy. Opisano zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia oraz najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz problemy z ich realizacją. Ponadto, wskazano zasady ustalania wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej, a także przedstawiono odrębne regulacje związane z pracą pracowników podmiotów leczniczych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBandarzewski, Kazimierz - 127200 pl
dc.contributor.authorWąż-Czerwińska, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBandarzewski, Kazimierz - 127200 pl
dc.contributor.reviewerPłażek, Stefan - 131454 pl
dc.date.accessioned2022-10-04T21:45:37Z
dc.date.available2022-10-04T21:45:37Z
dc.date.submitted2022-10-03pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-162537-244523pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300830
dc.languagepolpl
dc.subject.enremuneration, wage, minimum remuneration, remuneration of medical workers, health care worker, health care entity, labor law, the lowest remunerationpl
dc.subject.plwynagrodzenie, płaca, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie pracowników medycznych, pracownik służby zdrowia, podmiot leczniczy, prawo pracy, najniższe wynagrodzeniepl
dc.titleAnaliza problematyki wynagrodzenia minimalnego i wynagrodzenia najniższego pracowników służby zdrowiapl
dc.title.alternativeAnalysis of the issues of the minimum remuneration and the lowest remuneration for health care workerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Salary is the reason for taking up a job. Thanks to the remuneration, employees have the means for daily life. Hence, to take care of the workers' well-being, the state determines its minimum amount. The aim of this thesis is to present the issue of the minimum wage and the lowest wage of some employees working in health care entities, as well as to compare the laws that regulate these issues throughout a dogmatic research method. This method involves the examination of normative acts, literature and jurisprudence. During the comparison of two acts, their compliance with the Labor Code was found. There are described principles of determining the minimum remuneration and the lowest remuneration of some employees working in health care entities as well as problems with their implementation. In addition, thesis points out principles of determining the remuneration of employees of health care entities in the form of a budget unit, as well as presents separate regulations related to the work of employees of health care entities.
dc.abstract.plpl
Wynagrodzenie za pracę stanowi sens podejmowania pracy. Dzięki wynagrodzeniu pracownicy posiadają środki do codziennego życia. Stąd, dbając o dobro pracowników, państwo określa jego minimalną wysokość. Cel niniejszej pracy stanowi przedstawienie zagadnienia wynagrodzenia minimalnego oraz najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a także porównanie ustaw, które regulują te zagadnienia poprzez dogmatyczna metodę badań, polegającą na badaniu aktów normatywnych, literatury oraz orzecznictwa. Porównując obydwie ustawy, stwierdzono ich zgodność z Kodeksem pracy. Opisano zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia oraz najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz problemy z ich realizacją. Ponadto, wskazano zasady ustalania wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej, a także przedstawiono odrębne regulacje związane z pracą pracowników podmiotów leczniczych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bandarzewski, Kazimierz - 127200
dc.contributor.authorpl
Wąż-Czerwińska, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Bandarzewski, Kazimierz - 127200
dc.contributor.reviewerpl
Płażek, Stefan - 131454
dc.date.accessioned
2022-10-04T21:45:37Z
dc.date.available
2022-10-04T21:45:37Z
dc.date.submittedpl
2022-10-03
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-162537-244523
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300830
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
remuneration, wage, minimum remuneration, remuneration of medical workers, health care worker, health care entity, labor law, the lowest remuneration
dc.subject.plpl
wynagrodzenie, płaca, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie pracowników medycznych, pracownik służby zdrowia, podmiot leczniczy, prawo pracy, najniższe wynagrodzenie
dc.titlepl
Analiza problematyki wynagrodzenia minimalnego i wynagrodzenia najniższego pracowników służby zdrowia
dc.title.alternativepl
Analysis of the issues of the minimum remuneration and the lowest remuneration for health care workers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Lublin
1
Osiedle-Nowiny
1

No access

No Thumbnail Available
Collections