Postać jako element perswazji w reklamie telewizyjnej

licenciate
dc.abstract.enThe thesis concerns the television advertisement and the type of the character used, with particular reference to its persuasive role. The main aim of the thesis is to systematize and update knowledge about television advertisement and the types of persuasive form. The aim of the research is to determine whether using Celebrity Endorsement and a typical user in television advertisements changes the evaluation of the commercial and the recommended product. The study used diagnostic survey method. The study was conducted using a questionnaire, distributed electronically directly to the respondent. The results indicate that the type of the character used in television commercials diversifies the evaluation of the commercial and the recommended products.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy reklamy telewizyjnej i postaci w niej występującej, ze szczególnym wskazaniem na jej rolę perswazyjną. Celem poznawczym pracy jest systematyzacja oraz aktualizacja wiedzy o reklamie telewizyjnej oraz o typach postaci perswazyjnych. Celem badawczym natomiast jest określenie, czy stosowanie Celebrity Endorsement oraz typowego użytkownika w reklamach telewizyjnych zmienia ocenę reklamy oraz produktu reklamowanego. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety, rozpowszechnianego drogą elektroniczną bezpośrednio do respondenta. Wyniki wskazują na to, że rodzaj postaci wykorzystywany w reklamach telewizyjnych różnicuje ocenę reklam i produktów w nich rekomendowanych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.authorHiller, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLipińska, Aneta - 199918 pl
dc.contributor.reviewerBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:02:20Z
dc.date.available2020-07-26T15:02:20Z
dc.date.submitted2015-07-02pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie personelempl
dc.identifier.apddiploma-98050-160043pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205401
dc.languagepolpl
dc.subject.encharacter in advertisement – marketing communication – persuasion in advertisement – television advertisementpl
dc.subject.plkomunikacja marketingowa – perswazja w reklamie – postać reklamowa – reklama telewizyjnapl
dc.titlePostać jako element perswazji w reklamie telewizyjnejpl
dc.title.alternativeCharacter as an element of persuasion in television advertisementpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis concerns the television advertisement and the type of the character used, with particular reference to its persuasive role. The main aim of the thesis is to systematize and update knowledge about television advertisement and the types of persuasive form. The aim of the research is to determine whether using Celebrity Endorsement and a typical user in television advertisements changes the evaluation of the commercial and the recommended product. The study used diagnostic survey method. The study was conducted using a questionnaire, distributed electronically directly to the respondent. The results indicate that the type of the character used in television commercials diversifies the evaluation of the commercial and the recommended products.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy reklamy telewizyjnej i postaci w niej występującej, ze szczególnym wskazaniem na jej rolę perswazyjną. Celem poznawczym pracy jest systematyzacja oraz aktualizacja wiedzy o reklamie telewizyjnej oraz o typach postaci perswazyjnych. Celem badawczym natomiast jest określenie, czy stosowanie Celebrity Endorsement oraz typowego użytkownika w reklamach telewizyjnych zmienia ocenę reklamy oraz produktu reklamowanego. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety, rozpowszechnianego drogą elektroniczną bezpośrednio do respondenta. Wyniki wskazują na to, że rodzaj postaci wykorzystywany w reklamach telewizyjnych różnicuje ocenę reklam i produktów w nich rekomendowanych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.authorpl
Hiller, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Lipińska, Aneta - 199918
dc.contributor.reviewerpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:02:20Z
dc.date.available
2020-07-26T15:02:20Z
dc.date.submittedpl
2015-07-02
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie personelem
dc.identifier.apdpl
diploma-98050-160043
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205401
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
character in advertisement – marketing communication – persuasion in advertisement – television advertisement
dc.subject.plpl
komunikacja marketingowa – perswazja w reklamie – postać reklamowa – reklama telewizyjna
dc.titlepl
Postać jako element perswazji w reklamie telewizyjnej
dc.title.alternativepl
Character as an element of persuasion in television advertisement
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
2
Krakow
2
Szczecin
2
Lublin
1
Pietrzykowice
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available