Ocena systemu motywacji w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie

master
dc.abstract.enThis thesis is devoted to the issue of efficient way of motivating employees in Polish enterprises. A properly chosen motivation system results in the fact that the employees become the driving force of the whole organization. The aim of this work is the evaluation of the motivation system in Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. This work discusses the importance and the aim of motivating as well as contemporary elements of motivation systems. During the realization of this work, the research survey was designed. Within the scope of this work, the analysis of the motivation system in RPWiK was carried out. This analysis proves that the financial incentives are of the greatest importance. Over 80% of the respondents indicated the financial aspect that matters and only 15% take pleasure in non-material factors. The most important assumption coming to the focus is the confirmation that the perfect motivation system does not exist. However, there is a number of motivation techniques, which when properly combined, may bring about the increase in the performance of Polish enterprises. The issue, which is the focus of this thesis, is of great importance for building suitable motivation systems, which support the operation of enterprises. They are reflected in the quality of the goods and services on offer.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem pracy jest problematyka skutecznego motywowania pracowników w polskich przedsiębiorstwach. Odpowiednio dobrany system motywacyjny powoduje, że pracownicy stają się siłą napędową całej organizacji. Celem pracy jest ocena systemu motywacji w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. W pracy omówiono istotę i cel motywowania, przedstawiono główne teorie motywacji. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki motywacji oraz na współczesne elementy systemów motywacyjnych. W trakcie realizacji pracy zaprojektowano ankietę badawczą. W ramach pracy przeprowadzono badanie systemu motywacyjnego w RPWiK Sp. z o.o. Przeprowadzone badania pokazuje, że w dzisiejszych czasach największe znaczenie mają bodźce finansowe.Ponad 80% ankietowanych wskazało na wymiar finansowy, tylko ponad 15% czerpie zadowolenie z czynników niematerialnych. Najważniejszą tezą wysuwającą się na pierwszy plan jest stwierdzenie, że idealny system motywacyjny nie istnieje. Istnieje natomiast bardzo wiele technik motywacyjnych, które w odpowiednio dobranych proporcjach zapewnią wzrost motywacji oraz podniosą wydajność polskich przedsiębiorstw. Problematyka będąca przedmiotem pracy ma znaczenie w budowaniu odpowiednich systemów motywacyjnych, które wspomagają działalność przedsiębiorstw i mają odzwierciedlenie w jakości oferowanych usług czy produktów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorSasak, Janusz - 131804 pl
dc.contributor.authorKumala, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPrzygodzka, Renata - 174458 pl
dc.contributor.reviewerSasak, Janusz - 131804 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:03:48Z
dc.date.available2020-07-14T18:03:48Z
dc.date.submitted2011-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-54608-119552pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169597
dc.subject.enANALYSIS – MOTIVATION – WORK – ENTERPRISE - REMUNERATIONpl
dc.subject.otherANALIZA – MOTYWACJA – PRACA – PRZEDSIĘBIORSTWO – WYNAGRODZENIEpl
dc.titleOcena systemu motywacji w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowiepl
dc.title.alternativeThe evaluation of the motivation system in Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (Regional Water Supply and Sewage Works Ltd) in Chrzanów.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is devoted to the issue of efficient way of motivating employees in Polish enterprises. A properly chosen motivation system results in the fact that the employees become the driving force of the whole organization. The aim of this work is the evaluation of the motivation system in Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. This work discusses the importance and the aim of motivating as well as contemporary elements of motivation systems. During the realization of this work, the research survey was designed. Within the scope of this work, the analysis of the motivation system in RPWiK was carried out. This analysis proves that the financial incentives are of the greatest importance. Over 80% of the respondents indicated the financial aspect that matters and only 15% take pleasure in non-material factors. The most important assumption coming to the focus is the confirmation that the perfect motivation system does not exist. However, there is a number of motivation techniques, which when properly combined, may bring about the increase in the performance of Polish enterprises. The issue, which is the focus of this thesis, is of great importance for building suitable motivation systems, which support the operation of enterprises. They are reflected in the quality of the goods and services on offer.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem pracy jest problematyka skutecznego motywowania pracowników w polskich przedsiębiorstwach. Odpowiednio dobrany system motywacyjny powoduje, że pracownicy stają się siłą napędową całej organizacji. Celem pracy jest ocena systemu motywacji w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. W pracy omówiono istotę i cel motywowania, przedstawiono główne teorie motywacji. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki motywacji oraz na współczesne elementy systemów motywacyjnych. W trakcie realizacji pracy zaprojektowano ankietę badawczą. W ramach pracy przeprowadzono badanie systemu motywacyjnego w RPWiK Sp. z o.o. Przeprowadzone badania pokazuje, że w dzisiejszych czasach największe znaczenie mają bodźce finansowe.Ponad 80% ankietowanych wskazało na wymiar finansowy, tylko ponad 15% czerpie zadowolenie z czynników niematerialnych. Najważniejszą tezą wysuwającą się na pierwszy plan jest stwierdzenie, że idealny system motywacyjny nie istnieje. Istnieje natomiast bardzo wiele technik motywacyjnych, które w odpowiednio dobranych proporcjach zapewnią wzrost motywacji oraz podniosą wydajność polskich przedsiębiorstw. Problematyka będąca przedmiotem pracy ma znaczenie w budowaniu odpowiednich systemów motywacyjnych, które wspomagają działalność przedsiębiorstw i mają odzwierciedlenie w jakości oferowanych usług czy produktów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Sasak, Janusz - 131804
dc.contributor.authorpl
Kumala, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Przygodzka, Renata - 174458
dc.contributor.reviewerpl
Sasak, Janusz - 131804
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:03:48Z
dc.date.available
2020-07-14T18:03:48Z
dc.date.submittedpl
2011-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-54608-119552
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169597
dc.subject.enpl
ANALYSIS – MOTIVATION – WORK – ENTERPRISE - REMUNERATION
dc.subject.otherpl
ANALIZA – MOTYWACJA – PRACA – PRZEDSIĘBIORSTWO – WYNAGRODZENIE
dc.titlepl
Ocena systemu motywacji w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie
dc.title.alternativepl
The evaluation of the motivation system in Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (Regional Water Supply and Sewage Works Ltd) in Chrzanów.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Boardman
1
Dublin
1
Gdynia
1
Mikołajki
1

No access

No Thumbnail Available