Analiza porównawcza oferty gabinetów pedicure i gabinetów podologicznych

master
dc.abstract.enAim: The aim of this thesis was to compare the offers of pedicure and podiatric parlours. The specific objective was to determine the extent to which the analyzed centers offer different terms of treatments, as well as the education and qualifications of the staff.Materials and methods: 100 pedicure parlours and 100 podological parlours have been analysed on the basis of websites, phone interviews on the offered treatments, education and qualifications of the staff. As podiatric parlours were considered those which in their names used the key words podiatric parlour or podiatric services. As pedicure parlours were cosidered the following: parlour, beauty salon, cosmetic salon, pedicure salon, beauty institute, beauty clinic, beauty studio. The results of the research have been presented in the form of charts and grahps. The results were supplemented with statistical analysis. Results: In the studied podiatric parlours the most common treatments on offer were: in 98% therapeutic pedicure, in 97% removing corns, in 95% setting metal clams on nails. Classical pedicure was on offer in 93% of the beauty salons. Podiatric parlours in 83% hire staff with podiatric qualifications and in 40% cosmetologists. While beauty salons hire in 100% beauticians in 99% cosmetologists with Bachelor’s degree and in 58% cosmetologists with Master’s degree.Conclusions: Podiatric parlours more often perform therapeutic pedicure (in order to improve the function and health of feet) and treatments correcting ingrowing nails while beauty salons more often offer classic pedicure (in order to improve the appearance of the feet) as well as care treatments. The staff in podiatric parlours is in most cases referred to as podiatrist (people who finished specialized podiatric courses), while in beauty parlours most often work beauticians with bachelor’s degree.pl
dc.abstract.plCel: Celem pracy była analiza porównawcza oferty gabinetów pedicure i gabinetów podologicznych. Celem szczegółowym było określenie, w jakim stopniu oferta analizowanych ośrodków różni się pod względem wykonywanych zabiegów, a także wykształcenia i kwalifikacji zatrudnionego personelu.Materiały i metody: Przeanalizowano 100 gabinetów podologicznych i 100 gabinetów pedicure na postawie stron internetowych i wywiadu telefonicznego, wyróżniając oferowane zabiegi, wykształcenie i kwalifikacje personelu. Za gabinet podologiczny uznawano gabinet, w którego nazwie lub na stronie tytułowej występowały słowa kluczowe: „gabinet podologiczny” lub „usługi podologiczne”. Natomiast za gabinet kosmetyczny z pedicure uznawano: „gabinet kosmetyczny”, „salon kosmetyczny”, „gabinet kosmetologiczny”, „gabinet pedicure”, „instytut piękna”, „instytut urody”, „klinika urody” i „studio urody”. Wyniki badań przedstawiono w formie tabel i wykresów. Wyniki uzupełniono o analizę statystyczną.Wyniki: W badanych gabinetach podologicznych najczęściej były oferowane zabiegi: w 98% pedicure leczniczy, w 97% usuwanie odcisków, w 95% zakładanie klamry metalowej na paznokcie. Pedicure klasyczny widniał w ofercie 93% gabinetów kosmetycznych. Gabinety podologiczne w 83% zatrudniały personel z kwalifikacjami podologicznymi i w 40% kosmetologów, natomiast gabinety pedicure zatrudniały w 100% kosmetyczki, w 99% kosmetologów z dyplomem licencjata i w 58% kosmetologów z dyplomem magistra.Wnioski: Gabinety podologiczne częściej wykonują pedicure leczniczy (służący poprawie funkcji i zdrowia stóp) i zabiegi korygujące wrastające paznokcie, natomiast gabinety kosmetyczne częściej oferują pedicure klasyczny (służący poprawie wyglądu stóp) oraz zabiegi pielęgnacyjne na stopy. Personel w gabinetach podologicznych w większości przypadków określa się jako „podolodzy” (osoby po ukończeniu specjalistycznych kursów podologicznych), natomiast w gabinetach kosmetycznych najczęściej pracują kosmetyczki i kosmetolodzy z tytułem licencjata.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŚpiewak, Radosław - 133637 pl
dc.contributor.authorŁupaczewska, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerNiewęgłowska, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerŚpiewak, Radosław - 133637 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:01:52Z
dc.date.available2020-07-27T04:01:52Z
dc.date.submitted2016-10-17pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-111250-200411pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217185
dc.languagepolpl
dc.subject.enpedicure, foot treatment, foot diseases, foot care, podiatrist, cosmetologist, beautician, staff qualificationspl
dc.subject.plpedicure, leczenie stóp, choroby stóp, pielęgnacja stóp, podolog, kosmetolog, kosmetyczka, kwalifikacje personelupl
dc.titleAnaliza porównawcza oferty gabinetów pedicure i gabinetów podologicznychpl
dc.title.alternativeA comparative analysis of offers of pedicure and podiatric parlourspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Aim: The aim of this thesis was to compare the offers of pedicure and podiatric parlours. The specific objective was to determine the extent to which the analyzed centers offer different terms of treatments, as well as the education and qualifications of the staff.Materials and methods: 100 pedicure parlours and 100 podological parlours have been analysed on the basis of websites, phone interviews on the offered treatments, education and qualifications of the staff. As podiatric parlours were considered those which in their names used the key words podiatric parlour or podiatric services. As pedicure parlours were cosidered the following: parlour, beauty salon, cosmetic salon, pedicure salon, beauty institute, beauty clinic, beauty studio. The results of the research have been presented in the form of charts and grahps. The results were supplemented with statistical analysis. Results: In the studied podiatric parlours the most common treatments on offer were: in 98% therapeutic pedicure, in 97% removing corns, in 95% setting metal clams on nails. Classical pedicure was on offer in 93% of the beauty salons. Podiatric parlours in 83% hire staff with podiatric qualifications and in 40% cosmetologists. While beauty salons hire in 100% beauticians in 99% cosmetologists with Bachelor’s degree and in 58% cosmetologists with Master’s degree.Conclusions: Podiatric parlours more often perform therapeutic pedicure (in order to improve the function and health of feet) and treatments correcting ingrowing nails while beauty salons more often offer classic pedicure (in order to improve the appearance of the feet) as well as care treatments. The staff in podiatric parlours is in most cases referred to as podiatrist (people who finished specialized podiatric courses), while in beauty parlours most often work beauticians with bachelor’s degree.
dc.abstract.plpl
Cel: Celem pracy była analiza porównawcza oferty gabinetów pedicure i gabinetów podologicznych. Celem szczegółowym było określenie, w jakim stopniu oferta analizowanych ośrodków różni się pod względem wykonywanych zabiegów, a także wykształcenia i kwalifikacji zatrudnionego personelu.Materiały i metody: Przeanalizowano 100 gabinetów podologicznych i 100 gabinetów pedicure na postawie stron internetowych i wywiadu telefonicznego, wyróżniając oferowane zabiegi, wykształcenie i kwalifikacje personelu. Za gabinet podologiczny uznawano gabinet, w którego nazwie lub na stronie tytułowej występowały słowa kluczowe: „gabinet podologiczny” lub „usługi podologiczne”. Natomiast za gabinet kosmetyczny z pedicure uznawano: „gabinet kosmetyczny”, „salon kosmetyczny”, „gabinet kosmetologiczny”, „gabinet pedicure”, „instytut piękna”, „instytut urody”, „klinika urody” i „studio urody”. Wyniki badań przedstawiono w formie tabel i wykresów. Wyniki uzupełniono o analizę statystyczną.Wyniki: W badanych gabinetach podologicznych najczęściej były oferowane zabiegi: w 98% pedicure leczniczy, w 97% usuwanie odcisków, w 95% zakładanie klamry metalowej na paznokcie. Pedicure klasyczny widniał w ofercie 93% gabinetów kosmetycznych. Gabinety podologiczne w 83% zatrudniały personel z kwalifikacjami podologicznymi i w 40% kosmetologów, natomiast gabinety pedicure zatrudniały w 100% kosmetyczki, w 99% kosmetologów z dyplomem licencjata i w 58% kosmetologów z dyplomem magistra.Wnioski: Gabinety podologiczne częściej wykonują pedicure leczniczy (służący poprawie funkcji i zdrowia stóp) i zabiegi korygujące wrastające paznokcie, natomiast gabinety kosmetyczne częściej oferują pedicure klasyczny (służący poprawie wyglądu stóp) oraz zabiegi pielęgnacyjne na stopy. Personel w gabinetach podologicznych w większości przypadków określa się jako „podolodzy” (osoby po ukończeniu specjalistycznych kursów podologicznych), natomiast w gabinetach kosmetycznych najczęściej pracują kosmetyczki i kosmetolodzy z tytułem licencjata.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Śpiewak, Radosław - 133637
dc.contributor.authorpl
Łupaczewska, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Niewęgłowska, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Śpiewak, Radosław - 133637
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:01:52Z
dc.date.available
2020-07-27T04:01:52Z
dc.date.submittedpl
2016-10-17
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-111250-200411
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217185
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pedicure, foot treatment, foot diseases, foot care, podiatrist, cosmetologist, beautician, staff qualifications
dc.subject.plpl
pedicure, leczenie stóp, choroby stóp, pielęgnacja stóp, podolog, kosmetolog, kosmetyczka, kwalifikacje personelu
dc.titlepl
Analiza porównawcza oferty gabinetów pedicure i gabinetów podologicznych
dc.title.alternativepl
A comparative analysis of offers of pedicure and podiatric parlours
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
120
Views per month
Views per city
Warsaw
29
Wroclaw
10
Riga
9
Poznan
8
Gdansk
5
Pionki
5
Ashburn
4
Lodz
4
Dublin
3
Katowice
3

No access

No Thumbnail Available