Wiedza położnych na temat profilaktyki i diagnostyki raka piersi

master
dc.abstract.enThe aim of the study was to show level of knowledge of Brest cancer’ prophylaxis and diagnostics among midwifes. The study was based on self-made questionnaire of 36 questions, consist of open, closed, alternative, disjunctive and conjunctive questions. Questionnaire was voluntary and anonymous. The study was conducted among 101 professionally active midwifes, on I and II degree in Faculty of Health Sciences, and in University Hospital in Cracow.Breast cancer is the most common malignancy in women, and its incidence increase with age. Breast cancer in men is extremely rare – it constitutes below 1% of all cases of the disease. Thus, it is very important to detect early lesions and to eliminate them, not to allow advanced disease to developed.Midwifes as a women are exposed to go down with disease. Breast cancer can occur in various age, however knowledge of the nature of the disease could be helpful in its early detection and prompt treatment. Questioned midwifes had, regardless age, education, place of living, and professional experience, high knowledge of prophylaxis and diagnostic of breast cancer (72%). Possessed knowledge of midwifes reflected their level of responsibility and awareness for their health.pl
dc.abstract.otherGłównym celem pracy było ukazanie wiedzy położnych na temat profilaktyki i diagnostyki raka piersi. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiet wersji autorskiej składających się z 36 pytań, w skład których wchodziły pytania otwarte, zamknięte, jak również pytania alternatywne, dysjunktywne i koniunktywne. Ankieta była przeprowadzona w sposób anonimowy i dobrowolny. Natomiast badania zostały przeprowadzone wśród aktywnych zawodowo 101 położnych na studiach pomostowych I i II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz w Szpitalu Uniwersyteckim CMUJ w Krakowie. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet, a częstość zachorowań wzrasta wraz z wiekiem. U mężczyzn występuje bardzo rzadko - stanowi poniżej 1% wszystkich zachorowań na ten nowotwór. Dlatego bardzo ważne jest wykrycie wczesnych zmian i ich leczenie, aby nie dopuścić do rozwoju zaawansowanego procesu nowotworowego. Położne, jako kobiety, narażone są na zachorowanie. Choroba nowotworowa może wystąpić w różnym wieku, natomiast wiedza na jej temat pomaga we wczesnym wykrywaniu zmian i ich leczeniu. Badane położne posiadały bardzo dużą wiedzę merytoryczną na temat profilaktyki i diagnostyki raka piersi (72%), bez względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz staż pracy w zawodzie. Posiadana wiedza była jednoznaczna z poziomem świadomości i odpowiedzialności położnych za własne zdrowie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorHuras, Hubert - 129736 pl
dc.contributor.authorPolanko, Zofiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKarolewski, Kazimierzpl
dc.contributor.reviewerHuras, Hubert - 129736 pl
dc.date.accessioned2020-07-13T21:05:01Z
dc.date.available2020-07-13T21:05:01Z
dc.date.submitted2011-07-15pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-54060-94496pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169313
dc.subject.enbreast cancer, prophylaxis, diagnostic, midwifespl
dc.subject.otherrak piersi, profilaktyka, diagnostyka, położnepl
dc.titleWiedza położnych na temat profilaktyki i diagnostyki raka piersipl
dc.title.alternativeKnowledge of Brest cancer’ prophylaxis and diagnostics among midwifespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study was to show level of knowledge of Brest cancer’ prophylaxis and diagnostics among midwifes. The study was based on self-made questionnaire of 36 questions, consist of open, closed, alternative, disjunctive and conjunctive questions. Questionnaire was voluntary and anonymous. The study was conducted among 101 professionally active midwifes, on I and II degree in Faculty of Health Sciences, and in University Hospital in Cracow.Breast cancer is the most common malignancy in women, and its incidence increase with age. Breast cancer in men is extremely rare – it constitutes below 1% of all cases of the disease. Thus, it is very important to detect early lesions and to eliminate them, not to allow advanced disease to developed.Midwifes as a women are exposed to go down with disease. Breast cancer can occur in various age, however knowledge of the nature of the disease could be helpful in its early detection and prompt treatment. Questioned midwifes had, regardless age, education, place of living, and professional experience, high knowledge of prophylaxis and diagnostic of breast cancer (72%). Possessed knowledge of midwifes reflected their level of responsibility and awareness for their health.
dc.abstract.otherpl
Głównym celem pracy było ukazanie wiedzy położnych na temat profilaktyki i diagnostyki raka piersi. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiet wersji autorskiej składających się z 36 pytań, w skład których wchodziły pytania otwarte, zamknięte, jak również pytania alternatywne, dysjunktywne i koniunktywne. Ankieta była przeprowadzona w sposób anonimowy i dobrowolny. Natomiast badania zostały przeprowadzone wśród aktywnych zawodowo 101 położnych na studiach pomostowych I i II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz w Szpitalu Uniwersyteckim CMUJ w Krakowie. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet, a częstość zachorowań wzrasta wraz z wiekiem. U mężczyzn występuje bardzo rzadko - stanowi poniżej 1% wszystkich zachorowań na ten nowotwór. Dlatego bardzo ważne jest wykrycie wczesnych zmian i ich leczenie, aby nie dopuścić do rozwoju zaawansowanego procesu nowotworowego. Położne, jako kobiety, narażone są na zachorowanie. Choroba nowotworowa może wystąpić w różnym wieku, natomiast wiedza na jej temat pomaga we wczesnym wykrywaniu zmian i ich leczeniu. Badane położne posiadały bardzo dużą wiedzę merytoryczną na temat profilaktyki i diagnostyki raka piersi (72%), bez względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz staż pracy w zawodzie. Posiadana wiedza była jednoznaczna z poziomem świadomości i odpowiedzialności położnych za własne zdrowie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Huras, Hubert - 129736
dc.contributor.authorpl
Polanko, Zofia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Karolewski, Kazimierz
dc.contributor.reviewerpl
Huras, Hubert - 129736
dc.date.accessioned
2020-07-13T21:05:01Z
dc.date.available
2020-07-13T21:05:01Z
dc.date.submittedpl
2011-07-15
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-54060-94496
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169313
dc.subject.enpl
breast cancer, prophylaxis, diagnostic, midwifes
dc.subject.otherpl
rak piersi, profilaktyka, diagnostyka, położne
dc.titlepl
Wiedza położnych na temat profilaktyki i diagnostyki raka piersi
dc.title.alternativepl
Knowledge of Brest cancer’ prophylaxis and diagnostics among midwifes
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
50
Views per month
Views per city
Krakow
7
Warsaw
6
Wolsztyn
6
Reggio Calabria
5
Bialystok
3
Wroclaw
3
Kalisz
2
Maszewo Duze
2
Blazowa
1
Bratkowice
1

No access

No Thumbnail Available