Archeologia jako narzędzie do badań Holokaustu.

master
dc.abstract.enThe aim of that paper is to analyze the role of Holocaust archaeology in examining the Shoah. Through decades the use of archaeology was limited, due to its destructive character, contradicting with Jewish halakha law almost completely prohibiting exhumation or disturbance of human remains. Thanks to development of modern, noninvasive methods of archaeological prospection, like GPR, it is possible to conduct studies without endangerment of buried bodies. Archeology has risen to be one of the leading disciplines allowing researchers to study the crime of the Holocaust, proven especially useful on sites where traces has been covered up by the Nazis or in places which are abandoned and forgotten. This paper focuces on possibilities and limitations of Holocaust archaeology as well as on the most significant research projects conducted through last decades.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza roli jaką w badaniu zbrodni Holokaustu odgrywa archeologia. Przez dziesięciolecia jej zastosowanie było dyskusyjne, ze względu na destrukcyjny charakter tej dziedziny badawczej. Żydowskie prawo halachiczne prawie całkowicie zakazuje ekshumacji i naruszania ciała ludzkiego, w związku z czym zakładanie wykopów w miejscach związanych z Szoa było niezwykle utrudnione. Zmianę przyniósł rozwój nowoczesnych, nieinwazyjnych form prospekcji takich jak georadar czy metoda elektromagnetyczna. Dzięki temu archeologia stała się jedną z wiodących dziedzin dających możliwość analizy miejsc, w których ślady zbrodni próbowano zacierać lub o których przez lata zapomniano. W niniejszej rozprawie poruszono kwestie możliwości i ograniczeń badawczych archeologii Holokaustu a także przybliżono najważniejsze projekty badawcze ostatnich dziesięcioleci.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKaźmierczyk, Adam - 100783 pl
dc.contributor.authorPłoszaj, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerKaźmierczyk, Adam - 100783 pl
dc.contributor.reviewerGawron, Edyta - 128033 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:20:25Z
dc.date.available2020-07-27T19:20:25Z
dc.date.submitted2018-09-06pl
dc.fieldofstudyjudaistykapl
dc.identifier.apddiploma-126893-142167pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230826
dc.languagepolpl
dc.subject.enarchaeology, Holocaust, mass graves, death camp, excavationspl
dc.subject.plarcheologia, Holokaust, groby masowe, obóz zagłady, wykopaliskapl
dc.titleArcheologia jako narzędzie do badań Holokaustu.pl
dc.title.alternativeArchaeology as a tool to investigate Holocaustpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of that paper is to analyze the role of Holocaust archaeology in examining the Shoah. Through decades the use of archaeology was limited, due to its destructive character, contradicting with Jewish halakha law almost completely prohibiting exhumation or disturbance of human remains. Thanks to development of modern, noninvasive methods of archaeological prospection, like GPR, it is possible to conduct studies without endangerment of buried bodies. Archeology has risen to be one of the leading disciplines allowing researchers to study the crime of the Holocaust, proven especially useful on sites where traces has been covered up by the Nazis or in places which are abandoned and forgotten. This paper focuces on possibilities and limitations of Holocaust archaeology as well as on the most significant research projects conducted through last decades.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza roli jaką w badaniu zbrodni Holokaustu odgrywa archeologia. Przez dziesięciolecia jej zastosowanie było dyskusyjne, ze względu na destrukcyjny charakter tej dziedziny badawczej. Żydowskie prawo halachiczne prawie całkowicie zakazuje ekshumacji i naruszania ciała ludzkiego, w związku z czym zakładanie wykopów w miejscach związanych z Szoa było niezwykle utrudnione. Zmianę przyniósł rozwój nowoczesnych, nieinwazyjnych form prospekcji takich jak georadar czy metoda elektromagnetyczna. Dzięki temu archeologia stała się jedną z wiodących dziedzin dających możliwość analizy miejsc, w których ślady zbrodni próbowano zacierać lub o których przez lata zapomniano. W niniejszej rozprawie poruszono kwestie możliwości i ograniczeń badawczych archeologii Holokaustu a także przybliżono najważniejsze projekty badawcze ostatnich dziesięcioleci.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kaźmierczyk, Adam - 100783
dc.contributor.authorpl
Płoszaj, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Kaźmierczyk, Adam - 100783
dc.contributor.reviewerpl
Gawron, Edyta - 128033
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:20:25Z
dc.date.available
2020-07-27T19:20:25Z
dc.date.submittedpl
2018-09-06
dc.fieldofstudypl
judaistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-126893-142167
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230826
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
archaeology, Holocaust, mass graves, death camp, excavations
dc.subject.plpl
archeologia, Holokaust, groby masowe, obóz zagłady, wykopaliska
dc.titlepl
Archeologia jako narzędzie do badań Holokaustu.
dc.title.alternativepl
Archaeology as a tool to investigate Holocaust
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Tel Aviv
5
Warsaw
4
Zabrze
4
Krakow
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Essen
1
Ozarow Mazowiecki
1

No access

No Thumbnail Available