Ocena możliwości zastosowania zmienności w regionie genu receptora androgenowego do analizy predykcyjnej podatności mężczyzn na wczesne łysienie androgenetyczne.

master
dc.abstract.enAndrogenetic alopecia is hereditary loss of scalp hair which affects 50% of European origin males by age 50. It has been suggested that the most significant polymorphic positions for determining this trait lie within a region of androgen receptor gene (AR) containing also ectodysplasin A2 receptor gene (EDA2R). Recently the issue of determination of male alopecia has become the subject of forensic genetics due to its potential role in reduction the pool of suspects in criminal cases and identification of untraced human remains. The aim of this study was to evaluate the possibility of application of polymorphism in AR region for predictive analysis of susceptibility of man to early androgenetic alopecia. To gain this aim genetic test containing 6 SNP-type polymorphic positions within AR region was worked out and optimised. The association study was performed with adoption of two different systems to define the control and research sample of smaller (176 men) and higher phenotypic and age contrast (49 men). Performed studies allowed selection of rs6625163 (OR = 6,875) (upstream AR), rs6152 (OR = 5,882) (AR) (group containing 49 males) and rs1385699/rs1352015 (OR = 2,873) (EDA2R) (group including 176 males) positions as significantly associated with susceptibility of man to early alopecia. Such result indicates that the polymorphic positions within AR region should be regarded as a promising predictors of early male androgenetic alopecia.pl
dc.abstract.plŁysienie androgenetyczne jest dziedziczną utratą włosów ze skóry głowy występującą u 50% mężczyzn pochodzenia europejskiego do 50 roku życia. Sugeruje się, że najistotniejsze dla determinacji tej cechy są pozycje polimorficzne w regionie genu dla receptora androgenowego (AR), obejmującego również gen kodujący receptor dla ektodysplazyny A2 (EDA2R). Ostatnio zagadnienie determinacji łysienia mężczyzn stało się przedmiotem badań w genetyce sądowej, ze względu na potencjalne zastosowanie genetycznej predykcji w celu zawężenia kręgu podejrzanych w sprawach kryminalnych, a także identyfikacji szczątków ludzkich o nieustalonej tożsamości. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę możliwości zastosowania zmienności w rejonie AR do predykcji podatności mężczyzn na wczesne łysienie androgenetyczne. W tym celu opracowano i zoptymalizowano test genetyczny zawierający 6 pozycji polimorficznych typu SNP z regionu genu dla receptora androgenowego, następnie przeprowadzono analizę asocjacyjną przyjmując dwa różne systemy definiowania próby kontrolnej i badawczej o mniejszym (176 mężczyzn) i większym kontraście fenotypowym oraz wiekowym (49 mężczyzn). Niniejsza analiza umożliwiła wyselekcjonowanie pozycji rs6625163 (OR = 6,875) (upstream AR), rs6152 (OR = 5,882) (AR) (grupa 49 mężczyzn) oraz rs1385699/rs1352015 (OR = 2,873) (EDA2R) (grupa 176 mężczyzn) jako istotnie statystycznie związanych z podatnością na wczesne łysienie mężczyzn. Wynika z tego, że pozycje polimorficzne w regionie AR należy zaklasyfikować jako obiecujące predyktory wczesnego łysienia androgenetycznego mężczyzn.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorBranicki, Wojciech - 185426 pl
dc.contributor.authorMarczakiewicz-Lustig, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerBranicki, Wojciech - 185426 pl
dc.contributor.reviewerStyrna, Józefa - 132138 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:15:27Z
dc.date.available2020-07-23T22:15:27Z
dc.date.submitted2012-06-22pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.fieldofstudybiologia sądowapl
dc.identifier.apddiploma-63973-79007pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177567
dc.languagepolpl
dc.subject.enearly male androgenetic alopecia, association studies, the region of the androgen receptor gene, polymorphism in AR and EDA2Rpl
dc.subject.plwczesne łysienie androgenetyczne mężczyzn, badania asocjacyjne, region genu receptora androgenowego, polimorfizm genów AR oraz EDA2Rpl
dc.titleOcena możliwości zastosowania zmienności w regionie genu receptora androgenowego do analizy predykcyjnej podatności mężczyzn na wczesne łysienie androgenetyczne.pl
dc.title.alternativeEvaluation of the possibility of application of polymorphism in the region of the androgen receptor gene for predictive analysis of susceptibility of men to the early androgenetic alopecia.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Androgenetic alopecia is hereditary loss of scalp hair which affects 50% of European origin males by age 50. It has been suggested that the most significant polymorphic positions for determining this trait lie within a region of androgen receptor gene (AR) containing also ectodysplasin A2 receptor gene (EDA2R). Recently the issue of determination of male alopecia has become the subject of forensic genetics due to its potential role in reduction the pool of suspects in criminal cases and identification of untraced human remains. The aim of this study was to evaluate the possibility of application of polymorphism in AR region for predictive analysis of susceptibility of man to early androgenetic alopecia. To gain this aim genetic test containing 6 SNP-type polymorphic positions within AR region was worked out and optimised. The association study was performed with adoption of two different systems to define the control and research sample of smaller (176 men) and higher phenotypic and age contrast (49 men). Performed studies allowed selection of rs6625163 (OR = 6,875) (upstream AR), rs6152 (OR = 5,882) (AR) (group containing 49 males) and rs1385699/rs1352015 (OR = 2,873) (EDA2R) (group including 176 males) positions as significantly associated with susceptibility of man to early alopecia. Such result indicates that the polymorphic positions within AR region should be regarded as a promising predictors of early male androgenetic alopecia.
dc.abstract.plpl
Łysienie androgenetyczne jest dziedziczną utratą włosów ze skóry głowy występującą u 50% mężczyzn pochodzenia europejskiego do 50 roku życia. Sugeruje się, że najistotniejsze dla determinacji tej cechy są pozycje polimorficzne w regionie genu dla receptora androgenowego (AR), obejmującego również gen kodujący receptor dla ektodysplazyny A2 (EDA2R). Ostatnio zagadnienie determinacji łysienia mężczyzn stało się przedmiotem badań w genetyce sądowej, ze względu na potencjalne zastosowanie genetycznej predykcji w celu zawężenia kręgu podejrzanych w sprawach kryminalnych, a także identyfikacji szczątków ludzkich o nieustalonej tożsamości. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę możliwości zastosowania zmienności w rejonie AR do predykcji podatności mężczyzn na wczesne łysienie androgenetyczne. W tym celu opracowano i zoptymalizowano test genetyczny zawierający 6 pozycji polimorficznych typu SNP z regionu genu dla receptora androgenowego, następnie przeprowadzono analizę asocjacyjną przyjmując dwa różne systemy definiowania próby kontrolnej i badawczej o mniejszym (176 mężczyzn) i większym kontraście fenotypowym oraz wiekowym (49 mężczyzn). Niniejsza analiza umożliwiła wyselekcjonowanie pozycji rs6625163 (OR = 6,875) (upstream AR), rs6152 (OR = 5,882) (AR) (grupa 49 mężczyzn) oraz rs1385699/rs1352015 (OR = 2,873) (EDA2R) (grupa 176 mężczyzn) jako istotnie statystycznie związanych z podatnością na wczesne łysienie mężczyzn. Wynika z tego, że pozycje polimorficzne w regionie AR należy zaklasyfikować jako obiecujące predyktory wczesnego łysienia androgenetycznego mężczyzn.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Branicki, Wojciech - 185426
dc.contributor.authorpl
Marczakiewicz-Lustig, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Branicki, Wojciech - 185426
dc.contributor.reviewerpl
Styrna, Józefa - 132138
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:15:27Z
dc.date.available
2020-07-23T22:15:27Z
dc.date.submittedpl
2012-06-22
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.fieldofstudypl
biologia sądowa
dc.identifier.apdpl
diploma-63973-79007
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177567
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
early male androgenetic alopecia, association studies, the region of the androgen receptor gene, polymorphism in AR and EDA2R
dc.subject.plpl
wczesne łysienie androgenetyczne mężczyzn, badania asocjacyjne, region genu receptora androgenowego, polimorfizm genów AR oraz EDA2R
dc.titlepl
Ocena możliwości zastosowania zmienności w regionie genu receptora androgenowego do analizy predykcyjnej podatności mężczyzn na wczesne łysienie androgenetyczne.
dc.title.alternativepl
Evaluation of the possibility of application of polymorphism in the region of the androgen receptor gene for predictive analysis of susceptibility of men to the early androgenetic alopecia.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Poznan
4
Dublin
2
Wroclaw
2
Inowrocław
1
Kartal
1
Katowice
1
Olsztyn
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available