Analiza składu barwników fotosyntetycznych podczas deetiolacji siewek pszenicy (Triticum aestivum L.) przy różnym natężeniu światła

master
dc.abstract.enIn this work, 4-day-old etiolated seedlings of wheat (Triticum aestivum L.) were used to study the influence of light intensity on the dynamic of deetiolation (greening) process and the changes of photosynthetic pigments’ contents. Seedlings were greened for 1 or 4 hours, using white light at the intensity of 100 or 500 µmoles of photons · m^(-2) · s^(-1) or remained etiolated. Next, seedlings were subjected to the intense illumination with the white light at the intensity of 1500 µmoles of photons · m^(-2) · s^(-1) for 40 minutes, after which they were incubated in the dark for 6 hours. At given time-points of the experiment, the contents of photosynthetic pigments, including the pigments involved in the violaxanthin cycle, were analysed. Moreover, at the same time-points, fluorescence emission and excitation spectra were measured. It was shown, that the time of the deetiolation process has the greatest impact on the intensity of violaxanthin cycle pigments’ content changes, whereas the different light intensities used in this process had lower influence on the plant development and the changes of the content of the violaxanthin pigments contents. Similar conclusions were drawn when the chlorophylls content was analysed. Utilised experimental model requires further improvements in order to obtain data of higher quality and statistical significance.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy wykorzystano 4-dniowe etiolowane siewki pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) do zbadania wpływu natężenia światła na przebieg procesu deetiolacji (zielenienia) i zmiany zawartości barwników fotosyntetycznych. Siewki zostały poddane zielenieniu przez 1 lub 4 godziny z wykorzystaniem światła białego o natężeniu 100 lub 500 µmoli fotonów · m^(-2) · s^(-1) bądź pozostały etiolowane. Następnie siewki wystawiono na działanie światła białego o natężeniu 1500 µmoli fotonów · m^(-2) · s^(-1) przez 40 minut, po czym inkubowano je w ciemności przez 6 godzin. W określonym czasie trwania doświadczenia analizowano skład i zawartość barwników fotosyntetycznych, w tym ksantofili zaangażowanych w cykl wiolaksantynowy. Ponadto mierzono widma emisji i wzbudzenia fluorescencji na tych samych etapach doświadczenia. Wykazano, że największy wpływ na intensywność przemian barwników cyklu wiolaksantynowego ma czas prowadzenia procesu deetiolacji, natomiast różnica w natężeniu światła wykorzystanego w tym procesie ma mniejszy wpływ na rozwój roślin i wzajemne przemiany barwników tego cyklu. Podobne wnioski wyciągnięto analizując zawartość chlorofili. Wykorzystany model badawczy wymaga dalszego udoskonalenia, celem uzyskania wyników o wyższej jakości i istotności statystycznej.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorMyśliwa-Kurdziel, Beata - 130851 pl
dc.contributor.authorTokarek, Wiktorpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerMyśliwa-Kurdziel, Beata - 130851 pl
dc.contributor.reviewerLatowski, Dariusz - 186402 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:11:51Z
dc.date.available2020-07-27T19:11:51Z
dc.date.submitted2018-09-04pl
dc.fieldofstudybiochemiapl
dc.identifier.apddiploma-126740-163682pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230693
dc.languagepolpl
dc.subject.engreening; photosystem; Triticum aestivum; violaxanthin cyclepl
dc.subject.plcykl wiolaksantynowy; fotosystem; Triticum aestivum; zielenieniepl
dc.titleAnaliza składu barwników fotosyntetycznych podczas deetiolacji siewek pszenicy (Triticum aestivum L.) przy różnym natężeniu światłapl
dc.title.alternativeAnalysis of photosynthetic pigments’ composition during deetiolation of wheat (Triticum aestivum L.) seedlings at different light intensitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this work, 4-day-old etiolated seedlings of wheat (Triticum aestivum L.) were used to study the influence of light intensity on the dynamic of deetiolation (greening) process and the changes of photosynthetic pigments’ contents. Seedlings were greened for 1 or 4 hours, using white light at the intensity of 100 or 500 µmoles of photons · m^(-2) · s^(-1) or remained etiolated. Next, seedlings were subjected to the intense illumination with the white light at the intensity of 1500 µmoles of photons · m^(-2) · s^(-1) for 40 minutes, after which they were incubated in the dark for 6 hours. At given time-points of the experiment, the contents of photosynthetic pigments, including the pigments involved in the violaxanthin cycle, were analysed. Moreover, at the same time-points, fluorescence emission and excitation spectra were measured. It was shown, that the time of the deetiolation process has the greatest impact on the intensity of violaxanthin cycle pigments’ content changes, whereas the different light intensities used in this process had lower influence on the plant development and the changes of the content of the violaxanthin pigments contents. Similar conclusions were drawn when the chlorophylls content was analysed. Utilised experimental model requires further improvements in order to obtain data of higher quality and statistical significance.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy wykorzystano 4-dniowe etiolowane siewki pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) do zbadania wpływu natężenia światła na przebieg procesu deetiolacji (zielenienia) i zmiany zawartości barwników fotosyntetycznych. Siewki zostały poddane zielenieniu przez 1 lub 4 godziny z wykorzystaniem światła białego o natężeniu 100 lub 500 µmoli fotonów · m^(-2) · s^(-1) bądź pozostały etiolowane. Następnie siewki wystawiono na działanie światła białego o natężeniu 1500 µmoli fotonów · m^(-2) · s^(-1) przez 40 minut, po czym inkubowano je w ciemności przez 6 godzin. W określonym czasie trwania doświadczenia analizowano skład i zawartość barwników fotosyntetycznych, w tym ksantofili zaangażowanych w cykl wiolaksantynowy. Ponadto mierzono widma emisji i wzbudzenia fluorescencji na tych samych etapach doświadczenia. Wykazano, że największy wpływ na intensywność przemian barwników cyklu wiolaksantynowego ma czas prowadzenia procesu deetiolacji, natomiast różnica w natężeniu światła wykorzystanego w tym procesie ma mniejszy wpływ na rozwój roślin i wzajemne przemiany barwników tego cyklu. Podobne wnioski wyciągnięto analizując zawartość chlorofili. Wykorzystany model badawczy wymaga dalszego udoskonalenia, celem uzyskania wyników o wyższej jakości i istotności statystycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Myśliwa-Kurdziel, Beata - 130851
dc.contributor.authorpl
Tokarek, Wiktor
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Myśliwa-Kurdziel, Beata - 130851
dc.contributor.reviewerpl
Latowski, Dariusz - 186402
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:11:51Z
dc.date.available
2020-07-27T19:11:51Z
dc.date.submittedpl
2018-09-04
dc.fieldofstudypl
biochemia
dc.identifier.apdpl
diploma-126740-163682
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230693
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
greening; photosystem; Triticum aestivum; violaxanthin cycle
dc.subject.plpl
cykl wiolaksantynowy; fotosystem; Triticum aestivum; zielenienie
dc.titlepl
Analiza składu barwników fotosyntetycznych podczas deetiolacji siewek pszenicy (Triticum aestivum L.) przy różnym natężeniu światła
dc.title.alternativepl
Analysis of photosynthetic pigments’ composition during deetiolation of wheat (Triticum aestivum L.) seedlings at different light intensity
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Krakow
6
Katowice
3
Zabrze
3
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Gdynia
1
Helsinki
1
Myszkow
1

No access

No Thumbnail Available