Lichwa i formy prawne działalności gospodarczej w cywilizacjach zachodniej i islamskiej jako czynniki akumulacji kapitału

master
dc.abstract.enThe paper analyzes the subject of capital accumulation in Western and Islamic civilizations. The comparison was narrowed down to limitations in the use of interest on loans and constructing legal forms of economic activity.The first chapter formulates assumptions and methodological problems.The second chapter on Islamic civilization presents the arguments formulated against the admissibility of the interest rate on the loan, the restrictions applied and the ways of circumventing them. Legal possibilities of combining the capital of many entities and unused paths of their development were also analyzed. The considerations were enriched with the background of the influence of the Koranic system of inheritance.In the third chapter, an analogous analysis of Western civilization is made. The legal forms available there are presented in more detail. Emerging banking was shown as a vehicle of change in both areas of the subject of work.In the fourth chapter, the development and availability of legal forms as well as their ability to accumulate capital against the background of the outlined imbalance between civilizations is presented by the case of the English East India Company (EIC). The chapter outlines the evolution of Kompania as a joint-stock company, considered to be the progenitor of its contemporary form.pl
dc.abstract.plW pracy poddano analizie temat akumulacji kapitału w cywilizacjach zachodniej i islamskiej. Porównanie zawężono do ograniczeń w stosowaniu oprocentowania kredytu i konstruowania form prawnych działalności gospodarczej. W rozdziale pierwszym sformułowano założenia i problemy metodologiczne. W rozdziale drugim dotyczącym cywilizacji islamskiej przedstawiono argumenty formułowane przeciwko dopuszczalności oprocentowania pożyczki, stosowane ograniczenia a także drogi ich omijania. Poddano również analizie możliwości prawne łączenia kapitału wielu podmiotów i niewykorzystane ścieżki ich rozwoju. Rozważania wzbogacono o tło wpływu koranicznego systemu dziedziczenia.W rozdziale trzecim dokonano analogicznej analizy dotyczącej cywilizacji zachodniej. Szerzej przedstawiono dostępne tam formy prawne. Pokazano tworzącą się bankowość jako wehikuł zmian dotyczących obu dziedzin tematu pracy. W rozdziale czwartym temat rozwoju i dostępności form prawnych jak i ich zdolności do kumulowania kapitału na tle zarysowanego braku równowagi między cywilizacjami przedstawiono przez przypadek angielskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej (EIC). W rozdziale zarysowano ewolucję Kompanii jako spółki akcyjnej, uznawanej za protoplastę współcześnie ukształtowanej jej formy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStępień, Mateusz - 132100 pl
dc.contributor.authorNocoń, Przemysławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStępień, Mateusz - 132100 pl
dc.contributor.reviewerDudek, Michałpl
dc.date.accessioned2023-09-11T21:46:20Z
dc.date.available2023-09-11T21:46:20Z
dc.date.submitted2023-09-08pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-169694-263890pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318660
dc.languagepolpl
dc.subject.enusury, riba, waqf, East India Company, EIC, history of companies, Mudharabah, comparison of civilizations, path dependence, sociology of law, interest rate, legal forms of economic activity, first joint-stock company, Timur Kuranpl
dc.subject.pllichwa, riba, waqf, Kompania Wschodnioindyjska, KWI, historia spółek, Mudharabah, porównywanie cywilizacji, path dependence, socjologia prawa, oprocentowanie, formy prawne działalności gospodarczej, pierwsza spółka akcyjna, Timur Kuranpl
dc.titleLichwa i formy prawne działalności gospodarczej w cywilizacjach zachodniej i islamskiej jako czynniki akumulacji kapitałupl
dc.title.alternativeUsury and legal forms of economic activity in Western and Islamic civilizations as factors of capital accumulationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper analyzes the subject of capital accumulation in Western and Islamic civilizations. The comparison was narrowed down to limitations in the use of interest on loans and constructing legal forms of economic activity.The first chapter formulates assumptions and methodological problems.The second chapter on Islamic civilization presents the arguments formulated against the admissibility of the interest rate on the loan, the restrictions applied and the ways of circumventing them. Legal possibilities of combining the capital of many entities and unused paths of their development were also analyzed. The considerations were enriched with the background of the influence of the Koranic system of inheritance.In the third chapter, an analogous analysis of Western civilization is made. The legal forms available there are presented in more detail. Emerging banking was shown as a vehicle of change in both areas of the subject of work.In the fourth chapter, the development and availability of legal forms as well as their ability to accumulate capital against the background of the outlined imbalance between civilizations is presented by the case of the English East India Company (EIC). The chapter outlines the evolution of Kompania as a joint-stock company, considered to be the progenitor of its contemporary form.
dc.abstract.plpl
W pracy poddano analizie temat akumulacji kapitału w cywilizacjach zachodniej i islamskiej. Porównanie zawężono do ograniczeń w stosowaniu oprocentowania kredytu i konstruowania form prawnych działalności gospodarczej. W rozdziale pierwszym sformułowano założenia i problemy metodologiczne. W rozdziale drugim dotyczącym cywilizacji islamskiej przedstawiono argumenty formułowane przeciwko dopuszczalności oprocentowania pożyczki, stosowane ograniczenia a także drogi ich omijania. Poddano również analizie możliwości prawne łączenia kapitału wielu podmiotów i niewykorzystane ścieżki ich rozwoju. Rozważania wzbogacono o tło wpływu koranicznego systemu dziedziczenia.W rozdziale trzecim dokonano analogicznej analizy dotyczącej cywilizacji zachodniej. Szerzej przedstawiono dostępne tam formy prawne. Pokazano tworzącą się bankowość jako wehikuł zmian dotyczących obu dziedzin tematu pracy. W rozdziale czwartym temat rozwoju i dostępności form prawnych jak i ich zdolności do kumulowania kapitału na tle zarysowanego braku równowagi między cywilizacjami przedstawiono przez przypadek angielskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej (EIC). W rozdziale zarysowano ewolucję Kompanii jako spółki akcyjnej, uznawanej za protoplastę współcześnie ukształtowanej jej formy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stępień, Mateusz - 132100
dc.contributor.authorpl
Nocoń, Przemysław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stępień, Mateusz - 132100
dc.contributor.reviewerpl
Dudek, Michał
dc.date.accessioned
2023-09-11T21:46:20Z
dc.date.available
2023-09-11T21:46:20Z
dc.date.submittedpl
2023-09-08
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-169694-263890
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318660
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
usury, riba, waqf, East India Company, EIC, history of companies, Mudharabah, comparison of civilizations, path dependence, sociology of law, interest rate, legal forms of economic activity, first joint-stock company, Timur Kuran
dc.subject.plpl
lichwa, riba, waqf, Kompania Wschodnioindyjska, KWI, historia spółek, Mudharabah, porównywanie cywilizacji, path dependence, socjologia prawa, oprocentowanie, formy prawne działalności gospodarczej, pierwsza spółka akcyjna, Timur Kuran
dc.titlepl
Lichwa i formy prawne działalności gospodarczej w cywilizacjach zachodniej i islamskiej jako czynniki akumulacji kapitału
dc.title.alternativepl
Usury and legal forms of economic activity in Western and Islamic civilizations as factors of capital accumulation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections