Łysienie - etiologia, terapia i metody postępowania wspomagającego

master
dc.abstract.enAlopecia is a temporary or permanent hair loss on the restricted or the entire surface of the scalp. This disease affects mostly men and is a problem both aesthetic and psychological nature. Among the varieties of this disease stands out alopecia without scarring, in which there is a chance for hair regrowth, and hair loss with scarring resulting in permanent hair loss. In the type of alopecia without scarring, the most popular is male androgenic alopecia, caused by excessive sensitivity of hair follicles on the level of dihydrotestosterone. Less common is androgenic alopecia in women and alopecia areata. Alopecia with scarring occurs the most often in the course of systemic autoimmune diseases. In the pharmacotherapy of alopecia are used drugs with different mechanisms of action, administered both locally and systemic. As adjunctive therapy dietary supplements containing vitamins, especially from B group, minerals (i.e. zinc, iron, copper, silicon) and substances of plant origin (i.e. saw palmetto extract, ginko biloba extract) are also used. Drug treatment is often assisted by photochemotherapy using psolarens and UVA. In the therapy of alopecia, many physical treatments are also used in beauty salons and aesthetic medicine. These include mesotherapy with injections of drugs such as: minoxidil, biotin, dexpanthenol or nicotinamide. Subsequent treatments used in alopecia therapy are carboxytherapy and cryotherapy, effective for alopecia areata and spilled. Micropigmentation is also used for masking baldness, where the pigment is introduced through a needle into the epidermis and remains there for approximately 5 years. Sometimes the only effective method to maintain a scalp is hair transplantation performed in both sexes. The grafts may be performed in patients with hair deficiences as a result of androgenic alopecia, congenital defects, as well as traumatic scars. Currently, there are several techniques of hair transplantation. The most popular technic is STRIP, FUE (Follicular Unit Extraction) oraz SAFER (Suction Assisted Follicular Extraction and Reimplantation). The present dissertation describes the variety of possibilities and complexity of alopecia and its treatment. Pharmaceutical companies are constantly looking for new, safer, yet effective drugs for the treatment of hair loss, while aesthetic medicine and cosmetology intensively expand the range of treatments, supportive pharmacotherapy of alopecia.pl
dc.abstract.plŁysienie to czasowe lub trwałe, wzmożone wypadanie włosów na ograniczonej lub całej powierzchni owłosionej skóry głowy. Dotyczy głównie mężczyzn i stanowi problem zarówno natury estetycznej, jak i psychologicznej. Wśród odmian tego schorzenia wyróżnia się łysienie bez bliznowacenia, w którym istnieje szansa na odrost włosów oraz łysienie z bliznowaceniem, powodujące trwałą utratę włosów. W typie łysienia niebliznowaciejącego najczęściej występuje łysienie androgenowe męskie, spowodowane nadmierną wrażliwością mieszków włosowych na poziom dihydrotestosteronu. Natomiast rzadziej spotykane jest łysienie androgenowe kobiet czy łysienie plackowate. Łysienie bliznowaciejące występuje najczęściej w przebiegu autoimmunologicznych chorób układowych. W farmakoterapii łysienia wykorzystywane są leki o różnych mechanizmach działania, stosowane zarówno miejscowo jak ogólnie. Jako leczenie uzupełniające farmakoterapii znajdują zastosowanie suplementy diety zawierające w swoim składzie witaminy, głównie z grupy B, minerały (cynk, żelazo, miedź, krzem) i substancje pochodzenia roślinnego (np. wyciąg z palmy sabalowej i miłorzębu dwuklapowego). Farmakoterapia wspomagana jest często fotochemioterapią z wykorzystaniem psoralenów i promieniowania UVA. W terapii łysienia stosowanych jest także wiele zabiegów, wykonywanych w gabinetach kosmetycznych oraz medycyny estetycznej. Zalicza się do nich zabieg mezoterapii igłowej z iniekcją leków takich jak np. minoksidil, biotyna, dekspantenol czy nikotynamid. Kolejne zabiegi wykorzystywane w leczeniu łysienia to krioterapia i karboksyterapia, skuteczne w przypadku leczenia łysienia plackowatego i rozlanego. Metodą maskowania łysienia jest zabieg mikropigmentacji skóry głowy, gdzie pigment wprowadzany jest za pomocą igły do naskórka i tam pozostaje na okres około 5 lat. Czasami jedyną skuteczną metodą pozwalającą na utrzymanie owłosienia skóry głowy jest transplantacja włosów, która jest wykonywana u obu płci. Przeszczepy można przeprowadzać u pacjentów, u których braki włosów są następstwem łysienia androgenowego, wad wrodzonych, a także blizn, zarówno pourazowych, jak i pooparzeniowych. Obecnie istnieje kilka technik przeszczepiania włosów. Najbardziej popularną jest technika STRIP, czyli tzw. "paska", natomiast mniej popularnymi technikami są: FUE (Follicular Unit Extraction) oraz SAFER (Suction Assisted Follicular Extraction and Reimplantation). Przedstawione w niniejszej pracy metody terapii łysienia pokazują zarówno różnorodność możliwości terapeutycznych tego schorzenia jak również jego złożoność. Koncerny farmaceutyczne stale poszukują nowych, bezpieczniejszych, a jednocześnie skutecznych leków w terapii łysienia, natomiast w gabinetach medycyny estetycznej oraz kosmetycznych intensywnie poszerza się zakres zabiegów wspomagająco-leczniczych w tym schorzeniu.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorJastrzębska-Więsek, Magdalena - 129871 pl
dc.contributor.authorWoźniak, Marlenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerWesołowska, Anna - 161589 pl
dc.contributor.reviewerJastrzębska-Więsek, Magdalena - 129871 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:23:24Z
dc.date.available2020-07-27T01:23:24Z
dc.date.submitted2016-09-27pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-108701-167852pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214822
dc.languagepolpl
dc.subject.enhair, alopecia, suplementation, finasteride, dutasteride, cyproterone acetate, spironolactone, minoxidil, aminexil, glucocorticosteroids, cyclosporine A, sulfasalazin, metotrexate, azathioprine, PUVA, mesotherapy, platlet rich plasma, PRP, carboxytherapy, cryotherapy, micropigmentation, hair care, hair transplantationpl
dc.subject.plwłos, łysienie, farmakoterapia, suplementacja, finasteryd, dutasteryd, octan cyproteronu, spironolakton, minoksidil, amineksyl, glikokortykosteroidy, cyklosporyna A, sulfasalazyna, metotreksat, azatiopryna, PUVA, mezoterapia, osocze bogatopłytkowe, PRP, karboksyterapia, krioterapia, mikropigmentacja, pielęgnacja włosów, przeszczepy włosówpl
dc.titleŁysienie - etiologia, terapia i metody postępowania wspomagającegopl
dc.title.alternativeAlopecia - ethiology, therapy and supportive methodspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Alopecia is a temporary or permanent hair loss on the restricted or the entire surface of the scalp. This disease affects mostly men and is a problem both aesthetic and psychological nature. Among the varieties of this disease stands out alopecia without scarring, in which there is a chance for hair regrowth, and hair loss with scarring resulting in permanent hair loss. In the type of alopecia without scarring, the most popular is male androgenic alopecia, caused by excessive sensitivity of hair follicles on the level of dihydrotestosterone. Less common is androgenic alopecia in women and alopecia areata. Alopecia with scarring occurs the most often in the course of systemic autoimmune diseases. In the pharmacotherapy of alopecia are used drugs with different mechanisms of action, administered both locally and systemic. As adjunctive therapy dietary supplements containing vitamins, especially from B group, minerals (i.e. zinc, iron, copper, silicon) and substances of plant origin (i.e. saw palmetto extract, ginko biloba extract) are also used. Drug treatment is often assisted by photochemotherapy using psolarens and UVA. In the therapy of alopecia, many physical treatments are also used in beauty salons and aesthetic medicine. These include mesotherapy with injections of drugs such as: minoxidil, biotin, dexpanthenol or nicotinamide. Subsequent treatments used in alopecia therapy are carboxytherapy and cryotherapy, effective for alopecia areata and spilled. Micropigmentation is also used for masking baldness, where the pigment is introduced through a needle into the epidermis and remains there for approximately 5 years. Sometimes the only effective method to maintain a scalp is hair transplantation performed in both sexes. The grafts may be performed in patients with hair deficiences as a result of androgenic alopecia, congenital defects, as well as traumatic scars. Currently, there are several techniques of hair transplantation. The most popular technic is STRIP, FUE (Follicular Unit Extraction) oraz SAFER (Suction Assisted Follicular Extraction and Reimplantation). The present dissertation describes the variety of possibilities and complexity of alopecia and its treatment. Pharmaceutical companies are constantly looking for new, safer, yet effective drugs for the treatment of hair loss, while aesthetic medicine and cosmetology intensively expand the range of treatments, supportive pharmacotherapy of alopecia.
dc.abstract.plpl
Łysienie to czasowe lub trwałe, wzmożone wypadanie włosów na ograniczonej lub całej powierzchni owłosionej skóry głowy. Dotyczy głównie mężczyzn i stanowi problem zarówno natury estetycznej, jak i psychologicznej. Wśród odmian tego schorzenia wyróżnia się łysienie bez bliznowacenia, w którym istnieje szansa na odrost włosów oraz łysienie z bliznowaceniem, powodujące trwałą utratę włosów. W typie łysienia niebliznowaciejącego najczęściej występuje łysienie androgenowe męskie, spowodowane nadmierną wrażliwością mieszków włosowych na poziom dihydrotestosteronu. Natomiast rzadziej spotykane jest łysienie androgenowe kobiet czy łysienie plackowate. Łysienie bliznowaciejące występuje najczęściej w przebiegu autoimmunologicznych chorób układowych. W farmakoterapii łysienia wykorzystywane są leki o różnych mechanizmach działania, stosowane zarówno miejscowo jak ogólnie. Jako leczenie uzupełniające farmakoterapii znajdują zastosowanie suplementy diety zawierające w swoim składzie witaminy, głównie z grupy B, minerały (cynk, żelazo, miedź, krzem) i substancje pochodzenia roślinnego (np. wyciąg z palmy sabalowej i miłorzębu dwuklapowego). Farmakoterapia wspomagana jest często fotochemioterapią z wykorzystaniem psoralenów i promieniowania UVA. W terapii łysienia stosowanych jest także wiele zabiegów, wykonywanych w gabinetach kosmetycznych oraz medycyny estetycznej. Zalicza się do nich zabieg mezoterapii igłowej z iniekcją leków takich jak np. minoksidil, biotyna, dekspantenol czy nikotynamid. Kolejne zabiegi wykorzystywane w leczeniu łysienia to krioterapia i karboksyterapia, skuteczne w przypadku leczenia łysienia plackowatego i rozlanego. Metodą maskowania łysienia jest zabieg mikropigmentacji skóry głowy, gdzie pigment wprowadzany jest za pomocą igły do naskórka i tam pozostaje na okres około 5 lat. Czasami jedyną skuteczną metodą pozwalającą na utrzymanie owłosienia skóry głowy jest transplantacja włosów, która jest wykonywana u obu płci. Przeszczepy można przeprowadzać u pacjentów, u których braki włosów są następstwem łysienia androgenowego, wad wrodzonych, a także blizn, zarówno pourazowych, jak i pooparzeniowych. Obecnie istnieje kilka technik przeszczepiania włosów. Najbardziej popularną jest technika STRIP, czyli tzw. "paska", natomiast mniej popularnymi technikami są: FUE (Follicular Unit Extraction) oraz SAFER (Suction Assisted Follicular Extraction and Reimplantation). Przedstawione w niniejszej pracy metody terapii łysienia pokazują zarówno różnorodność możliwości terapeutycznych tego schorzenia jak również jego złożoność. Koncerny farmaceutyczne stale poszukują nowych, bezpieczniejszych, a jednocześnie skutecznych leków w terapii łysienia, natomiast w gabinetach medycyny estetycznej oraz kosmetycznych intensywnie poszerza się zakres zabiegów wspomagająco-leczniczych w tym schorzeniu.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Jastrzębska-Więsek, Magdalena - 129871
dc.contributor.authorpl
Woźniak, Marlena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Wesołowska, Anna - 161589
dc.contributor.reviewerpl
Jastrzębska-Więsek, Magdalena - 129871
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:23:24Z
dc.date.available
2020-07-27T01:23:24Z
dc.date.submittedpl
2016-09-27
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-108701-167852
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214822
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
hair, alopecia, suplementation, finasteride, dutasteride, cyproterone acetate, spironolactone, minoxidil, aminexil, glucocorticosteroids, cyclosporine A, sulfasalazin, metotrexate, azathioprine, PUVA, mesotherapy, platlet rich plasma, PRP, carboxytherapy, cryotherapy, micropigmentation, hair care, hair transplantation
dc.subject.plpl
włos, łysienie, farmakoterapia, suplementacja, finasteryd, dutasteryd, octan cyproteronu, spironolakton, minoksidil, amineksyl, glikokortykosteroidy, cyklosporyna A, sulfasalazyna, metotreksat, azatiopryna, PUVA, mezoterapia, osocze bogatopłytkowe, PRP, karboksyterapia, krioterapia, mikropigmentacja, pielęgnacja włosów, przeszczepy włosów
dc.titlepl
Łysienie - etiologia, terapia i metody postępowania wspomagającego
dc.title.alternativepl
Alopecia - ethiology, therapy and supportive methods
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
664
Views per month
Views per city
Warsaw
97
Krakow
66
Poznan
48
Wroclaw
47
Katowice
34
Gdansk
20
Lodz
15
Lublin
15
Sosnowiec
14
Nysa
12

No access

No Thumbnail Available