Rodzaje i częstość występowania urazów okołoporodowych u noworodka w latach 2011-2013

master
dc.abstract.enEach abnormal symptom of the newborn that is the result of birth, occurring by the mechanical forces is called perinatal injury. Optimal responce and appropriate treatment, directly after birth, has a significant impact on the formation of birth injuries, therefore it is important to detect these injuries early and treat them already during pregnancy. Perinatal injuries occur in 1,5-3% of all births regardless of the method of pregnancy termination, maturity and birth weight of the newborn.The aim of this research was to show types, ways of treatment and frequency of occurrence of perinatal injuries of newborn staying in Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny in Kielce.Retrospective studies was conducted in Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny in Kielce, where 117 newborns with perinatal injury were studied. The study was conducted between 2011-2013.Due to greater amount of ceasarean sections and by improving obstetric techniques in recent years the amount of perinatal injuries decreased, but still they're a serious clinical problem.pl
dc.abstract.plKażdy nieprawidłowy objaw u noworodka będący wynikiem porodu, występujący poprzez oddziaływanie sił mechanicznych jest nazywany urazem okołoporodowym. Optymalne reagowanie oraz właściwe postępowanie bezpośrednio po porodzie ma znaczący wpływ na powstawanie urazu, dlatego ważne jest wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń już w czasie ciąży. Urazy okołoporodowe występują w 1,5-3% wszystkich porodów niezależnie od sposobu ukończenia ciąży, dojrzałości i urodzeniowej masy ciała noworodka.Celem niniejszej pracy było przedstawienie rodzajów, metod leczenia oraz częstości występowania urazów okołoporodowych u noworodków przebywających w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach.Badania retrospektywne przeprowadzono w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka-Szpital Specjalistyczny w Kielcach, gdzie badano 117 noworodków u których rozpoznano uraz okołoporodowy. Badanie przeprowadzono w latach 2011 2013.W związku z większą ilością porodów rozwiązywanych przez cięcie cesarskie oraz poprzez poprawę technik położniczych w ostatnich latach zmniejszyła się liczba urazów okołoporodowych, lecz nadal stanowią one poważny problem kliniczny.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.authorStajniak, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKlimek, Marek - 130145 pl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:25:42Z
dc.date.available2020-07-24T23:25:42Z
dc.date.submitted2014-07-15pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-85629-168243pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194412
dc.languagepolpl
dc.subject.enperinatal injuries, types, incidence, newbornpl
dc.subject.pluraz okołoporodowy, rodzaje, częstość, noworodek.pl
dc.titleRodzaje i częstość występowania urazów okołoporodowych u noworodka w latach 2011-2013pl
dc.title.alternativeTypes and incidence of neonatal perinatal injuries.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Each abnormal symptom of the newborn that is the result of birth, occurring by the mechanical forces is called perinatal injury. Optimal responce and appropriate treatment, directly after birth, has a significant impact on the formation of birth injuries, therefore it is important to detect these injuries early and treat them already during pregnancy. Perinatal injuries occur in 1,5-3% of all births regardless of the method of pregnancy termination, maturity and birth weight of the newborn.The aim of this research was to show types, ways of treatment and frequency of occurrence of perinatal injuries of newborn staying in Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny in Kielce.Retrospective studies was conducted in Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny in Kielce, where 117 newborns with perinatal injury were studied. The study was conducted between 2011-2013.Due to greater amount of ceasarean sections and by improving obstetric techniques in recent years the amount of perinatal injuries decreased, but still they're a serious clinical problem.
dc.abstract.plpl
Każdy nieprawidłowy objaw u noworodka będący wynikiem porodu, występujący poprzez oddziaływanie sił mechanicznych jest nazywany urazem okołoporodowym. Optymalne reagowanie oraz właściwe postępowanie bezpośrednio po porodzie ma znaczący wpływ na powstawanie urazu, dlatego ważne jest wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń już w czasie ciąży. Urazy okołoporodowe występują w 1,5-3% wszystkich porodów niezależnie od sposobu ukończenia ciąży, dojrzałości i urodzeniowej masy ciała noworodka.Celem niniejszej pracy było przedstawienie rodzajów, metod leczenia oraz częstości występowania urazów okołoporodowych u noworodków przebywających w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach.Badania retrospektywne przeprowadzono w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka-Szpital Specjalistyczny w Kielcach, gdzie badano 117 noworodków u których rozpoznano uraz okołoporodowy. Badanie przeprowadzono w latach 2011 2013.W związku z większą ilością porodów rozwiązywanych przez cięcie cesarskie oraz poprzez poprawę technik położniczych w ostatnich latach zmniejszyła się liczba urazów okołoporodowych, lecz nadal stanowią one poważny problem kliniczny.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.authorpl
Stajniak, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Klimek, Marek - 130145
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:25:42Z
dc.date.available
2020-07-24T23:25:42Z
dc.date.submittedpl
2014-07-15
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-85629-168243
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194412
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
perinatal injuries, types, incidence, newborn
dc.subject.plpl
uraz okołoporodowy, rodzaje, częstość, noworodek.
dc.titlepl
Rodzaje i częstość występowania urazów okołoporodowych u noworodka w latach 2011-2013
dc.title.alternativepl
Types and incidence of neonatal perinatal injuries.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Poznan
3
Częstochowa
1
Gmina Sokolniki
1
Krakow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available