Perspektywa mikrologiczna w prozie na przykładzie Hanemanna Stefana Chwina

master
dc.abstract.enThis thesis pertains to a micro-logical perspective in prose. It attempts to analyze Stefan Chwin's novel Hanemann through the details of his writing. Through a series of short analyses I conclude that the majority of those details were placed deliberately by the author to create a more complex picture of a german doctor and the city of Gdańsk. The images of Friedrich paintings are inscribed in the novel, the mysterious death of a woman reminiscent of The Unknown Woman of the Seine, the ornate items left by former Gdańsk tenants, all compose a metaphysical story and a romantic journey into the unknown.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy perspektywy mikrologicznej w prozie. Postarałem się zanalizować „Hanemanna” Stefana Chwina przez detale pozostawione w tekście. W serii krótkich analiz doszedłem do wniosku, że większość detali zostało pozostawiona celowo przez autora, aby stworzyć głębszy obraz Gdańska i osobowości niemieckiego lekarza. Dzieła Friedricha są wpisane w opisy, tajemnicza śmierć młodej kobiety przypominająca Nieznajomą z Sekwany, misterne przedmioty pozostawione przez byłych lokatorów gdańskich kamienic. To wszystko układa się w metafizyczny obraz i romantyczną wędrówkę ku nieznanemu.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorFazan, Jarosław - 127886 pl
dc.contributor.authorSobol, Karolpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerZajas, Krzysztof - 132833 pl
dc.contributor.reviewerFazan, Jarosław - 127886 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:58:58Z
dc.date.available2020-07-24T19:58:58Z
dc.date.submitted2013-09-25pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-81601-84034pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191198
dc.languagepolpl
dc.subject.enChwin, Hanemann, detail, micrology, Gdańskpl
dc.subject.plChwin, Hanemann, szczegół, mikrologia, Gdańskpl
dc.titlePerspektywa mikrologiczna w prozie na przykładzie Hanemanna Stefana Chwinapl
dc.title.alternativeMicrological perspective in prose based on "Hanemann" by Stefan Chwinpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis pertains to a micro-logical perspective in prose. It attempts to analyze Stefan Chwin's novel Hanemann through the details of his writing. Through a series of short analyses I conclude that the majority of those details were placed deliberately by the author to create a more complex picture of a german doctor and the city of Gdańsk. The images of Friedrich paintings are inscribed in the novel, the mysterious death of a woman reminiscent of The Unknown Woman of the Seine, the ornate items left by former Gdańsk tenants, all compose a metaphysical story and a romantic journey into the unknown.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy perspektywy mikrologicznej w prozie. Postarałem się zanalizować „Hanemanna” Stefana Chwina przez detale pozostawione w tekście. W serii krótkich analiz doszedłem do wniosku, że większość detali zostało pozostawiona celowo przez autora, aby stworzyć głębszy obraz Gdańska i osobowości niemieckiego lekarza. Dzieła Friedricha są wpisane w opisy, tajemnicza śmierć młodej kobiety przypominająca Nieznajomą z Sekwany, misterne przedmioty pozostawione przez byłych lokatorów gdańskich kamienic. To wszystko układa się w metafizyczny obraz i romantyczną wędrówkę ku nieznanemu.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Fazan, Jarosław - 127886
dc.contributor.authorpl
Sobol, Karol
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Zajas, Krzysztof - 132833
dc.contributor.reviewerpl
Fazan, Jarosław - 127886
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:58:58Z
dc.date.available
2020-07-24T19:58:58Z
dc.date.submittedpl
2013-09-25
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-81601-84034
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191198
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Chwin, Hanemann, detail, micrology, Gdańsk
dc.subject.plpl
Chwin, Hanemann, szczegół, mikrologia, Gdańsk
dc.titlepl
Perspektywa mikrologiczna w prozie na przykładzie Hanemanna Stefana Chwina
dc.title.alternativepl
Micrological perspective in prose based on "Hanemann" by Stefan Chwin
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Krakow
6
Warsaw
4
Dublin
2
Lodz
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Korzenna
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available