ROLA POLSKIEJ POLICJI W PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM TERRORYSTYCZNYM

master
dc.abstract.enThis work was created in order to move the issue of the terrorism closer and fights against this phenomenon, in particular for presenting the role and objectives which are standing in this respect before Polish Police. Bringing the most serious recipient closer is a purpose of this work of global threat a terrorism, and what's more presenting Polish lines are which of Police in the fight against this phenomenon in the Republic of Poland. These issues were entered into in next sections of the work, starting from very phenomenon of the terrorism, through the genesis of police, regulations of for her functioning and the organizational structure but most importantly the tasks associated with the elimination of the discussed threat. One should emphasize that put aims aren't exhausting the chosen subject matter.The work consists of four parts. Every of them contains information creating the integrity, with what threat and in what way police must struggle.The first chapter in one piece was devoted to the phenomenon a terrorism is which. It stayed explained genesis of the terrorism and how it is hard to make an attempt in defining him. What wake-ups are driving assassins for such terrifying acts and simultaneously how it is possible to divide them.The next chapter is describing the basic formation caring about the safety of the country and citizens. The history of Police is long and changeable, however always intended for the service for you. Main tasks and a structure of the formation were entered into.The next chapter is focusing on action associated with the terrorist counteraction with individuals prepared for such events. Exchanged and described entities which in the different degree are contributing to action stayed in the threat. Moreover the described legal aspect was associated with the terrorism.The connected chapter is lastpl
dc.abstract.plPraca ta została stworzona w celu przybliżenia zagadnienia terroryzmuoraz walki z tym zjawiskiem, a w szczególności przedstawieniu roli i zadań jakie stojąw tym zakresie przed polską Policją. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie odbiorcy najpoważniejszego globalnego zagrożenia jakim jest terroryzm, a co więcej przedstawienie roli polskiej Policji w walce z tym zjawiskiem w Rzeczypospolitej Polskiej. Problematyka ta zawarta została w kolejnych częściach pracy, począwszy od samego zjawiska terroryzmu, poprzez genezę policji, uregulowania prawne jej funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną a co najważniejsze zadania związane z eliminacją omawianego zagrożenia. Należy zaznaczyć, że postawione zamierzenia nie wyczerpują obranej tematyki.Praca składa się z czterech części. Każda z nich zawiera informacje tworzące całość, z jakim zagrożeniem i w jaki sposób policja musi się zmagać. Pierwszy rozdział został w całości poświęcony zjawisku, jakim jest terroryzm. Zostało wyjaśniona geneza terroryzmu oraz jak ciężko jest podjąć próbę w jego zdefiniowaniu. Jakie pobudki kierują zamachowcami do tak przerażających czynów i jednocześnie jak można je podzielić.Kolejny rozdział opisuje podstawową formację dbającą o bezpieczeństwo kraju i obywateli. Historia Policji jest długa i zmienna, jednakże zawsze przeznaczona dla służby państwu. Zostały zawarte główne zadania oraz struktura formacji.Następny rozdział skupia się na działaniach związanych z przeciwdziałaniem terrorystycznym za pomocą jednostek przygotowanych do takich zdarzeń. Zostały wymienione i opisane podmioty które w różnym stopniu przyczyniają się do działań w zagrożeniu. Ponadto został przedstawiony aspekt prawny związany z terroryzmem.Ostatni rozdział związany jest wyłącznie z działaniami Policji, ukierunkowanymi na walkę z wszelkimi przejawami terroryzmu. Określone zostały służby i ich zadania stricte przeznaczone do przeciwdziałania aktom terroryzmu oraz prawne uregulowania dotyczące relacji policji z działaniami związanymi z terroryzmem.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzlachta, Bogdan - 132239 pl
dc.contributor.authorSobolewska, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerSzlachta, Bogdan - 132239 pl
dc.contributor.reviewerCzajkowski, Marek - 101092 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:54:00Z
dc.date.available2020-07-27T11:54:00Z
dc.date.submitted2017-10-10pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-119347-216100pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224355
dc.languagepolpl
dc.subject.enterrorism, police, safety, role, tasks, terrorist, assault, terrorist attack, counter-terrorists, counteraction, fight, Poland,pl
dc.subject.plterroryzm, policja, bezpieczeństwo, rola, zadania, terrorysta, zamach, atak terrorystyczny, antyterroryści, przeciwdziałanie, walka, Polska,pl
dc.titleROLA POLSKIEJ POLICJI W PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM TERRORYSTYCZNYMpl
dc.title.alternativeROLE OF POLISH POLICE IN THE COUNTERACTION FOR TERRORIST THREATSpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work was created in order to move the issue of the terrorism closer and fights against this phenomenon, in particular for presenting the role and objectives which are standing in this respect before Polish Police. Bringing the most serious recipient closer is a purpose of this work of global threat a terrorism, and what's more presenting Polish lines are which of Police in the fight against this phenomenon in the Republic of Poland. These issues were entered into in next sections of the work, starting from very phenomenon of the terrorism, through the genesis of police, regulations of for her functioning and the organizational structure but most importantly the tasks associated with the elimination of the discussed threat. One should emphasize that put aims aren't exhausting the chosen subject matter.The work consists of four parts. Every of them contains information creating the integrity, with what threat and in what way police must struggle.The first chapter in one piece was devoted to the phenomenon a terrorism is which. It stayed explained genesis of the terrorism and how it is hard to make an attempt in defining him. What wake-ups are driving assassins for such terrifying acts and simultaneously how it is possible to divide them.The next chapter is describing the basic formation caring about the safety of the country and citizens. The history of Police is long and changeable, however always intended for the service for you. Main tasks and a structure of the formation were entered into.The next chapter is focusing on action associated with the terrorist counteraction with individuals prepared for such events. Exchanged and described entities which in the different degree are contributing to action stayed in the threat. Moreover the described legal aspect was associated with the terrorism.The connected chapter is last
dc.abstract.plpl
Praca ta została stworzona w celu przybliżenia zagadnienia terroryzmuoraz walki z tym zjawiskiem, a w szczególności przedstawieniu roli i zadań jakie stojąw tym zakresie przed polską Policją. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie odbiorcy najpoważniejszego globalnego zagrożenia jakim jest terroryzm, a co więcej przedstawienie roli polskiej Policji w walce z tym zjawiskiem w Rzeczypospolitej Polskiej. Problematyka ta zawarta została w kolejnych częściach pracy, począwszy od samego zjawiska terroryzmu, poprzez genezę policji, uregulowania prawne jej funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną a co najważniejsze zadania związane z eliminacją omawianego zagrożenia. Należy zaznaczyć, że postawione zamierzenia nie wyczerpują obranej tematyki.Praca składa się z czterech części. Każda z nich zawiera informacje tworzące całość, z jakim zagrożeniem i w jaki sposób policja musi się zmagać. Pierwszy rozdział został w całości poświęcony zjawisku, jakim jest terroryzm. Zostało wyjaśniona geneza terroryzmu oraz jak ciężko jest podjąć próbę w jego zdefiniowaniu. Jakie pobudki kierują zamachowcami do tak przerażających czynów i jednocześnie jak można je podzielić.Kolejny rozdział opisuje podstawową formację dbającą o bezpieczeństwo kraju i obywateli. Historia Policji jest długa i zmienna, jednakże zawsze przeznaczona dla służby państwu. Zostały zawarte główne zadania oraz struktura formacji.Następny rozdział skupia się na działaniach związanych z przeciwdziałaniem terrorystycznym za pomocą jednostek przygotowanych do takich zdarzeń. Zostały wymienione i opisane podmioty które w różnym stopniu przyczyniają się do działań w zagrożeniu. Ponadto został przedstawiony aspekt prawny związany z terroryzmem.Ostatni rozdział związany jest wyłącznie z działaniami Policji, ukierunkowanymi na walkę z wszelkimi przejawami terroryzmu. Określone zostały służby i ich zadania stricte przeznaczone do przeciwdziałania aktom terroryzmu oraz prawne uregulowania dotyczące relacji policji z działaniami związanymi z terroryzmem.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szlachta, Bogdan - 132239
dc.contributor.authorpl
Sobolewska, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Szlachta, Bogdan - 132239
dc.contributor.reviewerpl
Czajkowski, Marek - 101092
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:54:00Z
dc.date.available
2020-07-27T11:54:00Z
dc.date.submittedpl
2017-10-10
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-119347-216100
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224355
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
terrorism, police, safety, role, tasks, terrorist, assault, terrorist attack, counter-terrorists, counteraction, fight, Poland,
dc.subject.plpl
terroryzm, policja, bezpieczeństwo, rola, zadania, terrorysta, zamach, atak terrorystyczny, antyterroryści, przeciwdziałanie, walka, Polska,
dc.titlepl
ROLA POLSKIEJ POLICJI W PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM TERRORYSTYCZNYM
dc.title.alternativepl
ROLE OF POLISH POLICE IN THE COUNTERACTION FOR TERRORIST THREATS
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Sucha Beskidzka
6
Rzeszów
2
Czeladz
1
Gora Kalwaria
1
Lelów
1
Nidzica
1
Pawlowice
1
Sosnowiec
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available