Model opieki pielęgniarskiej nad niemowlęciem z mukowiscydozą

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Cystic fibrosis is deadly disease, which starts on child after birth. First, characteristic signs are: meconium ileus and pathological icterus neonatorum, appear in the first days of life. Since 2009 in Poland, every child in the 3-6 day after birth has had a screening test to detect this disease. Early diagnosis allow fast and more targeted treatment. This illness causes disorders in the respiratory and digestive system. Prognosis are different for each patient, depending on complications and evolution disorder in child body.Second part of this work shows model of nursing care over a infant with cystic fibrosis, nursing diagnoses, purposes of care and nursing interventions. Also explain the pathomechanism of disorder in CF and the most important definitions. The aim: The aim of this study is established model of nursing care over a infant with cystic fibrosis, when the child is in bad health condition, during hospitalization. Material & Methods: The study is based on analysis of literature.Results: Diagnoses, care goals and nursing interventions for cystic fibrosis were formulated.Conclusion: Child treatment with CF reguire cooperation between therapeutic team and parents or carers. Nursing care of paediatric patient with cystic fibrosis depends of health condition, course of this disease and complication.pl
dc.abstract.plWstęp: Mukowiscydoza (cystic fibrosis) to choroba śmiertelna, uwarunkowana genetycznie. Początkowo charakterystyczne objawy, tj. niedrożność smółkowa, przedłużona żółtaczka noworodkowa pojawiają się w pierwszych dobach życia. Od 2009 roku w Polsce u każdego dziecka w 3-6 dobie po urodzeniu przeprowadzane jest badanie przesiewowe w kierunku występowaniu tego schorzenia. Wczesna diagnoza umożliwia szybsze i ukierunkowane leczenie objawowe. W mukowiscydozie dochodzi do zaburzeń szczególnie w układzie oddechowym i pokarmowym. Rokowanie u każdego pacjenta jest indywidualne, zależy od progresji zmian i występowania powikłań w organizmie. W drugiej części pracy przedstawiono model opieki pielęgniarskiej nad niemowlęciem z cystic fibrosis oraz diagnozy, cele i interwencje postępowania. Wyjaśniono patomechanizm zaburzeń w CF oraz najważniejsze definicje.Cel: Celem pracy jest opracowanie modelu opieki nad niemowlęciem z mukowiscydozą, w okresie zaostrzenia choroby i w trakcie hospitalizacji. Materiał i metody: Wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa naukowego.Wyniki: Sformułowano diagnozy, cel opieki i interwencje pielęgniarskie związane z opieką nad niemowlęciem z mukowiscydozą. Wnioski: Leczenie dziecka z CF wymaga współpracy całego zespołu terapeutycznego z rodzicami lub opiekunami. Zakres działań pielęgniarskich zależy od stanu dziecka, przebiegu choroby oraz występowania powikłań.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorTwarduś, Krystyna - 133699 pl
dc.contributor.authorWójtowicz, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerTwarduś, Krystyna - 133699 pl
dc.contributor.reviewerDziubak, Małgorzata - 129334 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:25:44Z
dc.date.available2020-07-27T05:25:44Z
dc.date.submitted2017-07-07pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-112974-194560pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218487
dc.languagepolpl
dc.subject.encystic fibrosis, infant, screening test, model of nursing care.pl
dc.subject.plcystic fibrosis, okres niemowlęcy, badanie przesiewowe, model opieki pielęgniarskiej.pl
dc.titleModel opieki pielęgniarskiej nad niemowlęciem z mukowiscydoząpl
dc.title.alternativeModel of nursing care over an infant with cystic fibrosis.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Cystic fibrosis is deadly disease, which starts on child after birth. First, characteristic signs are: meconium ileus and pathological icterus neonatorum, appear in the first days of life. Since 2009 in Poland, every child in the 3-6 day after birth has had a screening test to detect this disease. Early diagnosis allow fast and more targeted treatment. This illness causes disorders in the respiratory and digestive system. Prognosis are different for each patient, depending on complications and evolution disorder in child body.Second part of this work shows model of nursing care over a infant with cystic fibrosis, nursing diagnoses, purposes of care and nursing interventions. Also explain the pathomechanism of disorder in CF and the most important definitions. The aim: The aim of this study is established model of nursing care over a infant with cystic fibrosis, when the child is in bad health condition, during hospitalization. Material & Methods: The study is based on analysis of literature.Results: Diagnoses, care goals and nursing interventions for cystic fibrosis were formulated.Conclusion: Child treatment with CF reguire cooperation between therapeutic team and parents or carers. Nursing care of paediatric patient with cystic fibrosis depends of health condition, course of this disease and complication.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Mukowiscydoza (cystic fibrosis) to choroba śmiertelna, uwarunkowana genetycznie. Początkowo charakterystyczne objawy, tj. niedrożność smółkowa, przedłużona żółtaczka noworodkowa pojawiają się w pierwszych dobach życia. Od 2009 roku w Polsce u każdego dziecka w 3-6 dobie po urodzeniu przeprowadzane jest badanie przesiewowe w kierunku występowaniu tego schorzenia. Wczesna diagnoza umożliwia szybsze i ukierunkowane leczenie objawowe. W mukowiscydozie dochodzi do zaburzeń szczególnie w układzie oddechowym i pokarmowym. Rokowanie u każdego pacjenta jest indywidualne, zależy od progresji zmian i występowania powikłań w organizmie. W drugiej części pracy przedstawiono model opieki pielęgniarskiej nad niemowlęciem z cystic fibrosis oraz diagnozy, cele i interwencje postępowania. Wyjaśniono patomechanizm zaburzeń w CF oraz najważniejsze definicje.Cel: Celem pracy jest opracowanie modelu opieki nad niemowlęciem z mukowiscydozą, w okresie zaostrzenia choroby i w trakcie hospitalizacji. Materiał i metody: Wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa naukowego.Wyniki: Sformułowano diagnozy, cel opieki i interwencje pielęgniarskie związane z opieką nad niemowlęciem z mukowiscydozą. Wnioski: Leczenie dziecka z CF wymaga współpracy całego zespołu terapeutycznego z rodzicami lub opiekunami. Zakres działań pielęgniarskich zależy od stanu dziecka, przebiegu choroby oraz występowania powikłań.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Twarduś, Krystyna - 133699
dc.contributor.authorpl
Wójtowicz, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Twarduś, Krystyna - 133699
dc.contributor.reviewerpl
Dziubak, Małgorzata - 129334
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:25:44Z
dc.date.available
2020-07-27T05:25:44Z
dc.date.submittedpl
2017-07-07
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-112974-194560
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218487
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cystic fibrosis, infant, screening test, model of nursing care.
dc.subject.plpl
cystic fibrosis, okres niemowlęcy, badanie przesiewowe, model opieki pielęgniarskiej.
dc.titlepl
Model opieki pielęgniarskiej nad niemowlęciem z mukowiscydozą
dc.title.alternativepl
Model of nursing care over an infant with cystic fibrosis.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
296
Views per month
Views per city
Warsaw
38
Krakow
22
Poznan
22
Katowice
16
Wroclaw
16
Kietrz
14
Lodz
10
Bialystok
7
Lublin
7
Gdynia
5

No access

No Thumbnail Available