Doskonalenie strategii zarządzania w oparciu o System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 na przykładzie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

licenciate
dc.abstract.enQuality plays a key role today in most areas of our lives. We pay attention to the highest standards of work, the appropriate treatment of customers and employees. The Quality Management System has also been introduced into the health service.Aim of this study is to analyze the Quality Management System of the Emergency Rescue in Krakow.The first section explains the concept of quality of work and its application in health care, and then brought closer to the functioning of the Quality Management System, the obligations arising from the Polish Quality Standard BS EN ISO 9001:2009 for organizations wishing to implement it in practice.The third chapter describes the use of qualitative procedures in Emergency Rescue Krakow, the characteristics of the system, the identification process, an inspection and supervision of non-conformances.The last point is the analysis of the work of the Quality Management System implemented the Emergency Rescue in Krakow for the overall management strategies implemented in the organization, which revealed a number of benefits to streamline it and functioning of the healthcare facility.pl
dc.abstract.plJakość odgrywa w obecnych czasach kluczową rolę w większości dziedzin naszego życia. Zwracamy uwagę na jak najwyższe standardy pracy, na odpowiednie traktowanie klientów i pracowników. System Zarządzania Jakością został również wprowadzony do służby zdrowia.Celem pracy jest przeprowadzenie analizy Systemu Zarządzania Jakością w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym.W pierwszym punkcie pracy wyjaśniono pojęcie jakości oraz jego zastosowanie w zakładach opieki zdrowotnej, a następnie przybliżono funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością , obowiązki wynikające z polskiej normy jakościowej PN-EN ISO 9001:2009 dla organizacji chcącej ją wdrożyć do praktyki.W rozdziale trzecim opisano zastosowanie procedur jakościowych na przykładzie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, charakterystykę systemu, identyfikację procesów, przeprowadzenie kontroli oraz nadzór nad niezgodnościami. Ostatnim punktem pracy jest analiza Systemu Zarządzania Jakością wprowadzonego w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym w stosunku do ogólnie wprowadzonych strategii zarządzania w Zakładzie, która ujawniła wiele korzyści w usprawnieniu organizacji i funkcjonowania tego zakładu opieki zdrowotnej.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGaweł, Genowefa - 129458 pl
dc.contributor.authorBorchólska, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGawor, Anna - 129472 pl
dc.contributor.reviewerGaweł, Genowefa - 129458 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:45:53Z
dc.date.available2020-07-24T13:45:53Z
dc.date.submitted2013-02-08pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-72396-145082pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185385
dc.languagepolpl
dc.subject.enambulance, health care facility, quality, ISO, quality managementpl
dc.subject.plpogotowie ratunkowe, zakład opieki zdrowotnej, jakość, norma ISO, zarządzanie jakościąpl
dc.titleDoskonalenie strategii zarządzania w oparciu o System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 na przykładzie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowegopl
dc.title.alternativeImprovement management strategy based on the Quality Management System ISO 9001:2009 for example of Emergency Krakow Rescuepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Quality plays a key role today in most areas of our lives. We pay attention to the highest standards of work, the appropriate treatment of customers and employees. The Quality Management System has also been introduced into the health service.Aim of this study is to analyze the Quality Management System of the Emergency Rescue in Krakow.The first section explains the concept of quality of work and its application in health care, and then brought closer to the functioning of the Quality Management System, the obligations arising from the Polish Quality Standard BS EN ISO 9001:2009 for organizations wishing to implement it in practice.The third chapter describes the use of qualitative procedures in Emergency Rescue Krakow, the characteristics of the system, the identification process, an inspection and supervision of non-conformances.The last point is the analysis of the work of the Quality Management System implemented the Emergency Rescue in Krakow for the overall management strategies implemented in the organization, which revealed a number of benefits to streamline it and functioning of the healthcare facility.
dc.abstract.plpl
Jakość odgrywa w obecnych czasach kluczową rolę w większości dziedzin naszego życia. Zwracamy uwagę na jak najwyższe standardy pracy, na odpowiednie traktowanie klientów i pracowników. System Zarządzania Jakością został również wprowadzony do służby zdrowia.Celem pracy jest przeprowadzenie analizy Systemu Zarządzania Jakością w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym.W pierwszym punkcie pracy wyjaśniono pojęcie jakości oraz jego zastosowanie w zakładach opieki zdrowotnej, a następnie przybliżono funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością , obowiązki wynikające z polskiej normy jakościowej PN-EN ISO 9001:2009 dla organizacji chcącej ją wdrożyć do praktyki.W rozdziale trzecim opisano zastosowanie procedur jakościowych na przykładzie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, charakterystykę systemu, identyfikację procesów, przeprowadzenie kontroli oraz nadzór nad niezgodnościami. Ostatnim punktem pracy jest analiza Systemu Zarządzania Jakością wprowadzonego w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym w stosunku do ogólnie wprowadzonych strategii zarządzania w Zakładzie, która ujawniła wiele korzyści w usprawnieniu organizacji i funkcjonowania tego zakładu opieki zdrowotnej.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gaweł, Genowefa - 129458
dc.contributor.authorpl
Borchólska, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gawor, Anna - 129472
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Genowefa - 129458
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:45:53Z
dc.date.available
2020-07-24T13:45:53Z
dc.date.submittedpl
2013-02-08
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-72396-145082
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185385
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ambulance, health care facility, quality, ISO, quality management
dc.subject.plpl
pogotowie ratunkowe, zakład opieki zdrowotnej, jakość, norma ISO, zarządzanie jakością
dc.titlepl
Doskonalenie strategii zarządzania w oparciu o System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 na przykładzie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
dc.title.alternativepl
Improvement management strategy based on the Quality Management System ISO 9001:2009 for example of Emergency Krakow Rescue
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Krakow
3
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Legnica
1

No access

No Thumbnail Available