Sukcesja i niszczenie siedlisk jako zagrożenia dla populacji modraszka alkona

master
dc.abstract.enFor metapopulations of sedentary species, habitat quality, size, and isolation are primarily important. The patches of meadow habitats studied in this work in the south-western part of Krakow are threatened by human activities such as afforestation, nearby building sites, and succession caused by abandonment of mowing. The present study investigated factors determining the presence and abundance of the endangered Alcon large blue butterfly (Phengaris alcon), including the impacts of the aforementioned habitat disturbances. The analyses were based upon data on local population sizes of the Alcon large blue and its host plant, the marsh gentian (G. pneumonanthe) over a 20-year period (2003–2022).Over the two decades of investigation, the abundance of the Alcon large blue decreased by > 80%, whereas the total habitat area declined by > 25%. The presence of Alcon large blue within a habitat patch was most influenced by patch area, while the combined effect of patch area and marsh gentian density was even greater. Afforestation caused the greatest loss in the abundance of the Alcon large blue as well as the number and areas of habitat patches. Succession (vegetation overgrowth) turned out to be the second most important cause of the decrease in Alcon large blue abundance. In contrast, nearby building sites caused the fastest decline in local populations of the Alcon large blue, but this impact affected only a few relatively small patches of habitat. The Alcon large blue metapopulation and the studied habitat patches experience severe habitat degradation. Unless large-scale active protection is applied, both Alcon large blue and the marsh gentian will become extinct in the study area.pl
dc.abstract.plDla metapopulacji osiadłych gatunków istotne są głównie jakość, wielkość oraz izolacja siedlisk. Badane w niniejszej pracy płaty siedlisk łąkowych w pd.-zach. części Krakowa są zagrożone przez działalność człowieka, taką jak zalesianie i pobliskie budowy oraz przez zarastanie na skutek zaniechania koszenia. W badaniu analizowano czynniki determinujące obecność i liczebność zagrożonego motyla modraszka alkona (Phengaris alcon), w tym również wpływ wymienionych wyżej zaburzeń siedlisk. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane dotyczące liczebności lokalnych populacji modraszka alkona i jego rośliny żywicielskiej, tj. goryczki wąskolistnej (G. pneumonanthe), z okresu 20 lat (2003–2022).Przez badane dwie dekady liczebność modraszka alkona zmniejszyła się o > 80%, a całkowita powierzchnia siedlisk o > 25%. Na obecność modraszka alkona na płacie siedliska najbardziej wpływała powierzchnia płatu, natomiast łączny wpływ powierzchni płatu i zagęszczenia goryczki wąskolistnej był jeszcze większy. Zalesianie spowodowało największą stratę w liczebności modraszka alkona oraz liczbie i powierzchni płatów. Sukcesja (zarastanie) okazało się drugą najważniejszą przyczyną utraty liczebności modraszka alkona. Natomiast pobliskie budowy powodowały najszybszy spadek lokalnych populacji modraszka alkona, ale wpływ ten dotyczył jedynie kilku stosunkowo niewielkich płatów siedlisk.Metapopulacja modraszka alkona oraz badane płaty siedlisk wykazują bardzo wysoki stopień degradacji. Jeśli nie zostanie zastosowana ochrona czynna na szeroką skalę, zarówno modraszek alkon jak i goryczka wąskolistna wyginą na tym terenie.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorNowicki, Piotr - 131063 pl
dc.contributor.authorKrzosek, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerNowicki, Piotr - 131063 pl
dc.contributor.reviewerNiklińska, Maria - 130966 pl
dc.date.accessioned2023-10-09T21:37:07Z
dc.date.available2023-10-09T21:37:07Z
dc.date.submitted2023-10-03pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-163799-226288pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320744
dc.languagepolpl
dc.subject.enGentiana pneumonanthe, habitat disturbance, habitat loss, metapopulation, Molinion caeruleae, Phengaris alconpl
dc.subject.plGentiana pneumonanthe, metapopulacja, Molinion caeruleae, Phengaris alcon, zaburzenia siedlisk, zanikanie siedliskpl
dc.titleSukcesja i niszczenie siedlisk jako zagrożenia dla populacji modraszka alkonapl
dc.title.alternativeSuccession and habitat destruction as threats for the populations of Alcon large blue butterflypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
For metapopulations of sedentary species, habitat quality, size, and isolation are primarily important. The patches of meadow habitats studied in this work in the south-western part of Krakow are threatened by human activities such as afforestation, nearby building sites, and succession caused by abandonment of mowing. The present study investigated factors determining the presence and abundance of the endangered Alcon large blue butterfly (Phengaris alcon), including the impacts of the aforementioned habitat disturbances. The analyses were based upon data on local population sizes of the Alcon large blue and its host plant, the marsh gentian (G. pneumonanthe) over a 20-year period (2003–2022).Over the two decades of investigation, the abundance of the Alcon large blue decreased by > 80%, whereas the total habitat area declined by > 25%. The presence of Alcon large blue within a habitat patch was most influenced by patch area, while the combined effect of patch area and marsh gentian density was even greater. Afforestation caused the greatest loss in the abundance of the Alcon large blue as well as the number and areas of habitat patches. Succession (vegetation overgrowth) turned out to be the second most important cause of the decrease in Alcon large blue abundance. In contrast, nearby building sites caused the fastest decline in local populations of the Alcon large blue, but this impact affected only a few relatively small patches of habitat. The Alcon large blue metapopulation and the studied habitat patches experience severe habitat degradation. Unless large-scale active protection is applied, both Alcon large blue and the marsh gentian will become extinct in the study area.
dc.abstract.plpl
Dla metapopulacji osiadłych gatunków istotne są głównie jakość, wielkość oraz izolacja siedlisk. Badane w niniejszej pracy płaty siedlisk łąkowych w pd.-zach. części Krakowa są zagrożone przez działalność człowieka, taką jak zalesianie i pobliskie budowy oraz przez zarastanie na skutek zaniechania koszenia. W badaniu analizowano czynniki determinujące obecność i liczebność zagrożonego motyla modraszka alkona (Phengaris alcon), w tym również wpływ wymienionych wyżej zaburzeń siedlisk. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane dotyczące liczebności lokalnych populacji modraszka alkona i jego rośliny żywicielskiej, tj. goryczki wąskolistnej (G. pneumonanthe), z okresu 20 lat (2003–2022).Przez badane dwie dekady liczebność modraszka alkona zmniejszyła się o > 80%, a całkowita powierzchnia siedlisk o > 25%. Na obecność modraszka alkona na płacie siedliska najbardziej wpływała powierzchnia płatu, natomiast łączny wpływ powierzchni płatu i zagęszczenia goryczki wąskolistnej był jeszcze większy. Zalesianie spowodowało największą stratę w liczebności modraszka alkona oraz liczbie i powierzchni płatów. Sukcesja (zarastanie) okazało się drugą najważniejszą przyczyną utraty liczebności modraszka alkona. Natomiast pobliskie budowy powodowały najszybszy spadek lokalnych populacji modraszka alkona, ale wpływ ten dotyczył jedynie kilku stosunkowo niewielkich płatów siedlisk.Metapopulacja modraszka alkona oraz badane płaty siedlisk wykazują bardzo wysoki stopień degradacji. Jeśli nie zostanie zastosowana ochrona czynna na szeroką skalę, zarówno modraszek alkon jak i goryczka wąskolistna wyginą na tym terenie.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Nowicki, Piotr - 131063
dc.contributor.authorpl
Krzosek, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Nowicki, Piotr - 131063
dc.contributor.reviewerpl
Niklińska, Maria - 130966
dc.date.accessioned
2023-10-09T21:37:07Z
dc.date.available
2023-10-09T21:37:07Z
dc.date.submittedpl
2023-10-03
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-163799-226288
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320744
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Gentiana pneumonanthe, habitat disturbance, habitat loss, metapopulation, Molinion caeruleae, Phengaris alcon
dc.subject.plpl
Gentiana pneumonanthe, metapopulacja, Molinion caeruleae, Phengaris alcon, zaburzenia siedlisk, zanikanie siedlisk
dc.titlepl
Sukcesja i niszczenie siedlisk jako zagrożenia dla populacji modraszka alkona
dc.title.alternativepl
Succession and habitat destruction as threats for the populations of Alcon large blue butterfly
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Kolbuszowa
1

No access

No Thumbnail Available
Collections