Opracowanie pakietu oprogramowania analizatora kształtu impulsów dla detektorów promieniowania

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis was to prepare a software bundle used for data acquisition during physical experiments based on detection of ionizing radiation. The most common solutions estimate the energy of a given impulse and store that information in the form of a histogram. If the signal from the ADC converter is not refined, the final quality of the result may be too low to be used in further analysis. The basis of operation is the fact that during the measurement process, the digitalized signal is available. An appropriate data model can be created and used during impulse classification in order to distinguish valuable data from background noise.This project introduces several new abstraction layers in addition to existing software. For instance, it was necessary to create a special algorithm in order to communicate with and control the newly created measuring device. Another module is focused on the determination of impulse energy with supplementary analysis process in order to obtain the parameters used in model creation and classification. The secondary objective was to improve and expand the capabilities of actual software such as providing real-time statistics and data visualisation.The document has been divided into several chapters. The first one explains the theoretical background related to the project. Then, the most relevant software development techniques are presented, especially topics connected to the modern technologies and design patterns. The main part of the document concentrates on the graphical user interface and discusses the most important issues encountered during the implementation. The end contains a short summary along with a reference to the objectives set.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy było przygotowanie pakietu oprogramowania umożliwiającego akwizycję danych podczas eksperymentów fizycznych opierających się na detekcji promieniowania jonizującego. Podstawowe rozwiązania tego typu polegają na estymacji energii danego impulsu, a następnie utworzeniu stosownego histogramu. Przy braku filtracji sygnału z przetwornika ADC, ostateczny wynik może okazać się zbyt niskiej jakości, aby mógł być wykorzystywany w dalszej analizie. Biorąc pod uwagę, że w trakcie pomiaru dostępny jest tylko zdigitalizowany przebieg czasowy każdego zmierzonego impulsu, warto skorzystać z dodatkowych informacji. Cechą charakterystyczną tego projektu jest dodanie nowej warstwy filtracji, której zadaniem jest przeanalizować dany impuls oraz opisać go zdefiniowanymi parametrami. Są one następnie używane do rozróżnienia impulsów poprawnych od szumu.Niniejszy projekt, oprócz wprowadzenia wspomnianej warstwy abstrakcji, zakłada utworzenie dodatkowych modułów pomocniczych, np. modułu związanego z obsługą urządzenia pomiarowego, wyznaczeniem energii impulsu, czy też podglądem statystyk pomiaru w czasie rzeczywistym. Celem pobocznym był również rozwój funkcjonalności oferowanych przez istniejące już oprogramowanie, na przykład obsługę wyliczania statystyk w czasie rzeczywistym, czy wizualizację danych.Niniejsza praca została podzielona na kilka sekcji. Pierwsza z nich omawia tło teoretyczne związane z projektem. Następnie przedstawiono tematykę tworzenia oprogramowania z użyciem najnowszych technologii oraz wzorców projektowych. Skupiono się również na warstwie interfejsu użytkownika, a także omówiono najistotniejsze kwestie implementacyjne. Ostatecznie, zaprezentowano budowę i działanie aplikacji wraz z przykładem zastosowania.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorZuzel, Grzegorz - 186344 pl
dc.contributor.authorZiąbek, Marcinpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerZuzel, Grzegorz - 186344 pl
dc.contributor.reviewerCieśla, Michał - 101020 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T18:45:02Z
dc.date.available2020-07-27T18:45:02Z
dc.date.submitted2018-07-20pl
dc.fieldofstudyinformatyka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-126161-175351pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230283
dc.languagepolpl
dc.subject.enC#, .NET Framework ,WPF, MVVM, Prism, MCA ,ADC, software, gamma spectroscopy, impulse analysis, classification algorithmpl
dc.subject.plC#, .NET Framework, WPF, MVVM, Prism, MCA, ADC, oprogramowanie, spektrometria gamma, analiza impulsu, algorytm klasyfikacjipl
dc.titleOpracowanie pakietu oprogramowania analizatora kształtu impulsów dla detektorów promieniowaniapl
dc.title.alternativeDevelopment and implementation of an impulse shape analysis software bundle for radiation detectorspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis was to prepare a software bundle used for data acquisition during physical experiments based on detection of ionizing radiation. The most common solutions estimate the energy of a given impulse and store that information in the form of a histogram. If the signal from the ADC converter is not refined, the final quality of the result may be too low to be used in further analysis. The basis of operation is the fact that during the measurement process, the digitalized signal is available. An appropriate data model can be created and used during impulse classification in order to distinguish valuable data from background noise.This project introduces several new abstraction layers in addition to existing software. For instance, it was necessary to create a special algorithm in order to communicate with and control the newly created measuring device. Another module is focused on the determination of impulse energy with supplementary analysis process in order to obtain the parameters used in model creation and classification. The secondary objective was to improve and expand the capabilities of actual software such as providing real-time statistics and data visualisation.The document has been divided into several chapters. The first one explains the theoretical background related to the project. Then, the most relevant software development techniques are presented, especially topics connected to the modern technologies and design patterns. The main part of the document concentrates on the graphical user interface and discusses the most important issues encountered during the implementation. The end contains a short summary along with a reference to the objectives set.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy było przygotowanie pakietu oprogramowania umożliwiającego akwizycję danych podczas eksperymentów fizycznych opierających się na detekcji promieniowania jonizującego. Podstawowe rozwiązania tego typu polegają na estymacji energii danego impulsu, a następnie utworzeniu stosownego histogramu. Przy braku filtracji sygnału z przetwornika ADC, ostateczny wynik może okazać się zbyt niskiej jakości, aby mógł być wykorzystywany w dalszej analizie. Biorąc pod uwagę, że w trakcie pomiaru dostępny jest tylko zdigitalizowany przebieg czasowy każdego zmierzonego impulsu, warto skorzystać z dodatkowych informacji. Cechą charakterystyczną tego projektu jest dodanie nowej warstwy filtracji, której zadaniem jest przeanalizować dany impuls oraz opisać go zdefiniowanymi parametrami. Są one następnie używane do rozróżnienia impulsów poprawnych od szumu.Niniejszy projekt, oprócz wprowadzenia wspomnianej warstwy abstrakcji, zakłada utworzenie dodatkowych modułów pomocniczych, np. modułu związanego z obsługą urządzenia pomiarowego, wyznaczeniem energii impulsu, czy też podglądem statystyk pomiaru w czasie rzeczywistym. Celem pobocznym był również rozwój funkcjonalności oferowanych przez istniejące już oprogramowanie, na przykład obsługę wyliczania statystyk w czasie rzeczywistym, czy wizualizację danych.Niniejsza praca została podzielona na kilka sekcji. Pierwsza z nich omawia tło teoretyczne związane z projektem. Następnie przedstawiono tematykę tworzenia oprogramowania z użyciem najnowszych technologii oraz wzorców projektowych. Skupiono się również na warstwie interfejsu użytkownika, a także omówiono najistotniejsze kwestie implementacyjne. Ostatecznie, zaprezentowano budowę i działanie aplikacji wraz z przykładem zastosowania.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Zuzel, Grzegorz - 186344
dc.contributor.authorpl
Ziąbek, Marcin
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Zuzel, Grzegorz - 186344
dc.contributor.reviewerpl
Cieśla, Michał - 101020
dc.date.accessioned
2020-07-27T18:45:02Z
dc.date.available
2020-07-27T18:45:02Z
dc.date.submittedpl
2018-07-20
dc.fieldofstudypl
informatyka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-126161-175351
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230283
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
C#, .NET Framework ,WPF, MVVM, Prism, MCA ,ADC, software, gamma spectroscopy, impulse analysis, classification algorithm
dc.subject.plpl
C#, .NET Framework, WPF, MVVM, Prism, MCA, ADC, oprogramowanie, spektrometria gamma, analiza impulsu, algorytm klasyfikacji
dc.titlepl
Opracowanie pakietu oprogramowania analizatora kształtu impulsów dla detektorów promieniowania
dc.title.alternativepl
Development and implementation of an impulse shape analysis software bundle for radiation detectors
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Gdynia
1
Libiaz
1

No access

No Thumbnail Available