¿La risa y el aprendizaje se excluyen mutuamente? El humor desde el punto de vista didáctico

licenciate
dc.abstract.enThis thesis aims to analyse humour from a didactic perspective. In the first chapter we explain the very concept of humour, its complexity and some of its peculiarities. We emphasize that humour can be one of the ways to improve the educational situation. We present the advantages of bringing humour into the classroom from a number of perspectives. We also reflect on the difficulties and risks of using humour and on what type of humorous materials can be introduced in the classroom. In the second chapter we focus on applying humour in language teaching and, above all, on its use to teach Spanish as a foreign language. We also examine how humour is mentioned in the Common European Framework of Reference for Languages and in the Plan Curricular del Instituto Cervantes. The third chapter is rather practical. In this part we carry out an analysis of some specific examples of the use of humour in teaching Spanish as a foreign language.pl
dc.abstract.otherEl presente trabajo pretende analizar el humor desde la perspectiva didáctica. En el primer capítulo, explicamos el propio concepto del humor, su complejidad y algunas de sus peculiaridades. Subrayamos que el humor puede ser una de las formas de mejorar la situación educativa. Mostramos las ventajas del empleo del humor en clase desde varios puntos de vista. Reflexionamos también sobre las dificultades y los peligros del uso del humor y sobre qué tipo de materiales humorísticos se pueden introducir en el aula. En el segundo capítulo, nos enfocamos en el empleo del humor en la enseñanza de idiomas y, sobre todo, en su aprovechamiento para enseñar español como lengua extranjera. Vemos también cómo se menciona el humor en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y en el Plan Curricular del Instituto Cervantes. El tercer capítulo es más bien práctico. En esta parte se realiza un análisis de algunos ejemplos concretos del uso del humor en el aula de ELE.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu analizę humoru z perspektywy dydaktycznej. W pierwszym rozdziale wyjaśniamy pojęcie humoru, jego złożoność i niektóre z jego osobliwości. Podkreślamy, że humor może być jednym ze sposobów poprawy sytuacji edukacyjnej. Prezentujemy zalety stosowania humoru na zajęciach z kilku punktów widzenia. Rozpatrujemy również trudności i zagrożenia związane z używaniem humoru oraz to, jaki rodzaj materiałów humorystycznych można wprowadzać do nauczania. W drugim rozdziale skupiamy się na wykorzystaniu humoru w nauczaniu języków, a przede wszystkim na jego zastosowaniu w nauczaniu hiszpańskiego jako języka obcego. Sprawdzamy także, w jaki sposób wspomina się o humorze w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego oraz w Plan Curricular del Instituto Cervantes. Trzeci rozdział jest raczej praktyczny. W tej części przeprowadzamy analizę konkretnych przykładów użycia humoru w nauczaniu hiszpańskiego jako języka obcego.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorJędrusiak, Małgorzata - 128526 pl
dc.contributor.authorDyrek, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerJędrusiak, Małgorzata - 128526 pl
dc.contributor.reviewerStala, Ewa - 132050 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:47:52Z
dc.date.available2020-07-28T07:47:52Z
dc.date.submitted2020-07-09pl
dc.fieldofstudyfilologia hiszpańskapl
dc.identifier.apddiploma-142946-246319pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242153
dc.languagespapl
dc.subject.enhumour, laughter, teaching and learning process, humorous material, Spanish as a foreign languagepl
dc.subject.otherhumor, risa, proceso de enseñanza-aprendizaje, material humorístico, ELEpl
dc.subject.plhumor, śmiech, proces kształcenia, materiał humorystyczny, hiszpański jako język obcypl
dc.title¿La risa y el aprendizaje se excluyen mutuamente? El humor desde el punto de vista didácticopl
dc.title.alternativeCzy śmiech i nauka wzajemnie się wykluczają? Humor z dydaktycznego punktu widzeniapl
dc.title.alternativeAre Laughter and Learning Mutually Exclusive? Humour from a Didactic Point of Viewpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis aims to analyse humour from a didactic perspective. In the first chapter we explain the very concept of humour, its complexity and some of its peculiarities. We emphasize that humour can be one of the ways to improve the educational situation. We present the advantages of bringing humour into the classroom from a number of perspectives. We also reflect on the difficulties and risks of using humour and on what type of humorous materials can be introduced in the classroom. In the second chapter we focus on applying humour in language teaching and, above all, on its use to teach Spanish as a foreign language. We also examine how humour is mentioned in the Common European Framework of Reference for Languages and in the Plan Curricular del Instituto Cervantes. The third chapter is rather practical. In this part we carry out an analysis of some specific examples of the use of humour in teaching Spanish as a foreign language.
dc.abstract.otherpl
El presente trabajo pretende analizar el humor desde la perspectiva didáctica. En el primer capítulo, explicamos el propio concepto del humor, su complejidad y algunas de sus peculiaridades. Subrayamos que el humor puede ser una de las formas de mejorar la situación educativa. Mostramos las ventajas del empleo del humor en clase desde varios puntos de vista. Reflexionamos también sobre las dificultades y los peligros del uso del humor y sobre qué tipo de materiales humorísticos se pueden introducir en el aula. En el segundo capítulo, nos enfocamos en el empleo del humor en la enseñanza de idiomas y, sobre todo, en su aprovechamiento para enseñar español como lengua extranjera. Vemos también cómo se menciona el humor en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y en el Plan Curricular del Instituto Cervantes. El tercer capítulo es más bien práctico. En esta parte se realiza un análisis de algunos ejemplos concretos del uso del humor en el aula de ELE.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu analizę humoru z perspektywy dydaktycznej. W pierwszym rozdziale wyjaśniamy pojęcie humoru, jego złożoność i niektóre z jego osobliwości. Podkreślamy, że humor może być jednym ze sposobów poprawy sytuacji edukacyjnej. Prezentujemy zalety stosowania humoru na zajęciach z kilku punktów widzenia. Rozpatrujemy również trudności i zagrożenia związane z używaniem humoru oraz to, jaki rodzaj materiałów humorystycznych można wprowadzać do nauczania. W drugim rozdziale skupiamy się na wykorzystaniu humoru w nauczaniu języków, a przede wszystkim na jego zastosowaniu w nauczaniu hiszpańskiego jako języka obcego. Sprawdzamy także, w jaki sposób wspomina się o humorze w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego oraz w Plan Curricular del Instituto Cervantes. Trzeci rozdział jest raczej praktyczny. W tej części przeprowadzamy analizę konkretnych przykładów użycia humoru w nauczaniu hiszpańskiego jako języka obcego.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Jędrusiak, Małgorzata - 128526
dc.contributor.authorpl
Dyrek, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Jędrusiak, Małgorzata - 128526
dc.contributor.reviewerpl
Stala, Ewa - 132050
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:47:52Z
dc.date.available
2020-07-28T07:47:52Z
dc.date.submittedpl
2020-07-09
dc.fieldofstudypl
filologia hiszpańska
dc.identifier.apdpl
diploma-142946-246319
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242153
dc.languagepl
spa
dc.subject.enpl
humour, laughter, teaching and learning process, humorous material, Spanish as a foreign language
dc.subject.otherpl
humor, risa, proceso de enseñanza-aprendizaje, material humorístico, ELE
dc.subject.plpl
humor, śmiech, proces kształcenia, materiał humorystyczny, hiszpański jako język obcy
dc.titlepl
¿La risa y el aprendizaje se excluyen mutuamente? El humor desde el punto de vista didáctico
dc.title.alternativepl
Czy śmiech i nauka wzajemnie się wykluczają? Humor z dydaktycznego punktu widzenia
dc.title.alternativepl
Are Laughter and Learning Mutually Exclusive? Humour from a Didactic Point of View
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Bilbao
2
Dublin
2
Wroclaw
2
Alicante
1

No access

No Thumbnail Available