Poczucie satysfakcji pacjentów w starszym wieku z opieki środowiskowej świadczonej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

master
dc.abstract.enPublic health nurses provide care for families basing on the scope of competences. Their patients include people at any age, also elderly patients. The public health care comprises hygienic, nursing and treatment, diagnostic activities but also educational, organizational and health - promoting ones.The objective of this work was to determine the satisfaction level of elderly patients with the public health care offered within the Primary Healthcare.The research was carried out from July to August 2013 among 100 elderly patients, that is people above 60, benefitting from the services offered by the Healthcare Facility (Ośrodek Zdrowia) in Uszew.The research was organised basing on the diagnostic surveys. The technique used was surveys and the tool – proprietary survey questionnaire consisting of 27 questions, including 4 open-ended ones, 8 semi-open-ended and 15 closed-ended ones.The results of the research indicate that the satisfaction level of elderly patients with the public health care services is very high which is supported by nearly half of the respondents (47%). It was estimated that 44% of respondents use the public health care services on a daily basis.pl
dc.abstract.plPielęgniarki środowiskowe sprawują opiekę nad rodzinami na podstawie zakresu kompetencji. Wśród ich pacjentów znajdują się osoby w każdym wieku, również w wieku starszym. W ramach opieki środowiskowej świadczone są działania higieniczne, pielęgnacyjno – lecznicze, diagnostyczne, a także edukacyjne, organizacyjne i z zakresu promocji zdrowia.Celem pracy było określenie poziomu satysfakcji osób starszych z opiekiśrodowiskowej świadczonej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).Badania były prowadzone od lipca do sierpnia 2013 roku, wśród 100 osóbw starszym wieku tj. osób powyżej 60. roku życia, korzystających ze świadczeń Ośrodka Zdrowia w Uszwi.W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Techniką badawczą była ankieta, narzędziem; autorski kwestionariusz ankiety składający się z 27 pytań, w tym 4 otwartych, 8 półotwartych i 15 zamkniętych.Wyniki badań wskazują, że poziom satysfakcji osób starszych z usług opiekiśrodowiskowej jest bardzo wysoki i dotyczy blisko połowy badanych (47%).Oszacowano, że codziennie ze świadczeń opieki środowiskowej korzystaaż 44% badanych osób starszych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorOskędra, Iwona - 133050 pl
dc.contributor.authorPuzia, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerOskędra, Iwona - 133050 pl
dc.contributor.reviewerPucko, Zygmunt - 133241 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:08:12Z
dc.date.available2020-07-24T15:08:12Z
dc.date.submitted2013-09-30pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-73812-150242pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186668
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: elderly patient, nurse, public health care, satisfactionpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: człowiek starszy, pielęgniarka, opieka środowiskowa, satysfakcja.pl
dc.titlePoczucie satysfakcji pacjentów w starszym wieku z opieki środowiskowej świadczonej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnejpl
dc.title.alternativeThe satisfaction level of elderly patients with the public health care offered within the Primary Healthcarepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Public health nurses provide care for families basing on the scope of competences. Their patients include people at any age, also elderly patients. The public health care comprises hygienic, nursing and treatment, diagnostic activities but also educational, organizational and health - promoting ones.The objective of this work was to determine the satisfaction level of elderly patients with the public health care offered within the Primary Healthcare.The research was carried out from July to August 2013 among 100 elderly patients, that is people above 60, benefitting from the services offered by the Healthcare Facility (Ośrodek Zdrowia) in Uszew.The research was organised basing on the diagnostic surveys. The technique used was surveys and the tool – proprietary survey questionnaire consisting of 27 questions, including 4 open-ended ones, 8 semi-open-ended and 15 closed-ended ones.The results of the research indicate that the satisfaction level of elderly patients with the public health care services is very high which is supported by nearly half of the respondents (47%). It was estimated that 44% of respondents use the public health care services on a daily basis.
dc.abstract.plpl
Pielęgniarki środowiskowe sprawują opiekę nad rodzinami na podstawie zakresu kompetencji. Wśród ich pacjentów znajdują się osoby w każdym wieku, również w wieku starszym. W ramach opieki środowiskowej świadczone są działania higieniczne, pielęgnacyjno – lecznicze, diagnostyczne, a także edukacyjne, organizacyjne i z zakresu promocji zdrowia.Celem pracy było określenie poziomu satysfakcji osób starszych z opiekiśrodowiskowej świadczonej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).Badania były prowadzone od lipca do sierpnia 2013 roku, wśród 100 osóbw starszym wieku tj. osób powyżej 60. roku życia, korzystających ze świadczeń Ośrodka Zdrowia w Uszwi.W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Techniką badawczą była ankieta, narzędziem; autorski kwestionariusz ankiety składający się z 27 pytań, w tym 4 otwartych, 8 półotwartych i 15 zamkniętych.Wyniki badań wskazują, że poziom satysfakcji osób starszych z usług opiekiśrodowiskowej jest bardzo wysoki i dotyczy blisko połowy badanych (47%).Oszacowano, że codziennie ze świadczeń opieki środowiskowej korzystaaż 44% badanych osób starszych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Oskędra, Iwona - 133050
dc.contributor.authorpl
Puzia, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Oskędra, Iwona - 133050
dc.contributor.reviewerpl
Pucko, Zygmunt - 133241
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:08:12Z
dc.date.available
2020-07-24T15:08:12Z
dc.date.submittedpl
2013-09-30
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-73812-150242
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186668
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: elderly patient, nurse, public health care, satisfaction
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: człowiek starszy, pielęgniarka, opieka środowiskowa, satysfakcja.
dc.titlepl
Poczucie satysfakcji pacjentów w starszym wieku z opieki środowiskowej świadczonej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej
dc.title.alternativepl
The satisfaction level of elderly patients with the public health care offered within the Primary Healthcare
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Szczecin
4
Warsaw
3
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Gdynia
1
Katowice
1
Krosno
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available