O malarskości w filmach Wilhelma Sasnala w kontekście filozofii Gillesa Deleuze

master
dc.abstract.enThe aim of this work is to demonstrate the commonalities between the movies and paintings which were made by Wilhelm Sasnal, one of the greatest painters of the young generation in Poland. The analysis of the problem was possible by the use of words, which have been created by Gilles Deleuze and appeared in his book "Cinema. 1. Picture-movement. 2. Picture-time." Deleuze understood cinema as a method of exploring the world and the only possibility to communicate with it. This allows him to create such words as picture-movement, picture-perception, picture-action, picture-emotion. All this categories can be find in Wilhelm Sasnal's movies. In the second part of the work, there is an analysis of the human consciousness. Understanding what time and duration are, helps to find appropriate way to explore Deleuze's philosophy and the way in which he interpreted movies. Problem of understanding universe and human being in the context if Deleuze's philosophy is taken into account in Wilhelm Sasnal's art.pl
dc.abstract.otherCelem pracy jest próba wykazania cech wspólnych pomiędzy twórczością filmową i malarską Wilhelma Sasnala, jednego z najwybitniejszych malarzy młodego pokolenia w Polsce. Narzędziem badawczym jest aparatura pojęciowa zaczerpnięta z filozofii Gillesa Deleuze, a usystematyzowana na podstawie analizy dwutomowego traktatu francuskiego myśliciela pod tytułem „Kino 1. Obraz-ruch. Kino 2. Obraz-czas”. Deleuze, w swojej rozprawie, rozwija myśl Bergsona i na tej podstawie dochodzi do wniosku, że kino może być metodą umożliwiającą poznanie świata i bezpośrednią komunikację podmiotu z bytem i bytu ze światem. Tym samym filozof udowadnia, że dzięki kolejno omawianym przez niego kategoriom, takim jak obraz-ruch, obraz-percepcja, obraz-działanie czy obraz-afekt, kino należy utożsamiać z wszechświatem. Twórczość filmowa Wilhelma Sasnala realizuje ten postulat, a artysta poprzez sztukę umożliwia widzowi całkowite zagłębienie się w nowym realizmie. Druga część pracy to analiza filmów Wilhelma Sasnala dokonana przy użyciu pojęć autorstwa Gillesa Deleuze, które wywodzą się z drugiego tomu jego rozprawy filozoficznej na temat kina. Celem filozofa było w tym wypadku udowodnienie, że kino może być drogą do poznania świadomości człowieka. Poprzez dokładne omówienie czym jest czas i trwanie, a także wywiedzenie tych założeń z koncepcji swojego filozoficznego nauczyciela, którym był Bergson, Deleuze stara się kolejny raz pokazać możliwości płynące z komunikacji bytu ze światem. . Twórczość Wilhelma Sasnala interpretowana może być tylko i wyłącznie dzięki wykorzystaniu tego klucza, ponieważ większość jego prac osadzona jest w kontekście doświadczeń i wspomnień własnych artysty lub w doskonale umotywowanym kontekście o charakterze historycznym, geograficznym lub społecznym. Odwoływanie się do pamięci własnej i zbiorowej umożliwia zrozumienie jego sztuki i poprzez tego rodzaju eksploracje własnej egzystencji odnalezienie centrum własnej świadomości - Ja głębokiego. Wydaje się, że twórczość filmowa i malarska Wilhelma Sasnala wykazuje niezwykle dużo cech wspólnych, a to podobieństwo umożliwia częściowe lub całkowite utożsamienie różnych form wypowiedzi artystycznej. Zastosowanie takich samych kryteriów analizy obu rodzajów prac pozwala na wyciągnięcie wniosku, iż sztukę artysty można rozpatrywać w kategoriach zarówno wszechświata, jak i świadomości.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorHussakowska-Szyszko, Maria - 102571 pl
dc.contributor.authorWiśniewska, Bogumiłapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerSzczerski, Andrzej - 132215 pl
dc.contributor.reviewerHussakowska-Szyszko, Maria - 102571 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:28:53Z
dc.date.available2020-07-14T21:28:53Z
dc.date.submitted2011-07-04pl
dc.fieldofstudyhistoria sztukipl
dc.identifier.apddiploma-57078-62810pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171477
dc.subject.enGilles Deleuze, Wilhelm Sasnal, movie, picture-movement, picture-timepl
dc.subject.otherGilles Deleuze, Wilhelm Sasnal, film, obraz-ruch, obraz-czas.pl
dc.titleO malarskości w filmach Wilhelma Sasnala w kontekście filozofii Gillesa Deleuzepl
dc.title.alternativeAbout pictorial aspects od Wilhelm Sasnal's movies in the context of Gilles Deleuze's philosophy.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work is to demonstrate the commonalities between the movies and paintings which were made by Wilhelm Sasnal, one of the greatest painters of the young generation in Poland. The analysis of the problem was possible by the use of words, which have been created by Gilles Deleuze and appeared in his book "Cinema. 1. Picture-movement. 2. Picture-time." Deleuze understood cinema as a method of exploring the world and the only possibility to communicate with it. This allows him to create such words as picture-movement, picture-perception, picture-action, picture-emotion. All this categories can be find in Wilhelm Sasnal's movies. In the second part of the work, there is an analysis of the human consciousness. Understanding what time and duration are, helps to find appropriate way to explore Deleuze's philosophy and the way in which he interpreted movies. Problem of understanding universe and human being in the context if Deleuze's philosophy is taken into account in Wilhelm Sasnal's art.
dc.abstract.otherpl
Celem pracy jest próba wykazania cech wspólnych pomiędzy twórczością filmową i malarską Wilhelma Sasnala, jednego z najwybitniejszych malarzy młodego pokolenia w Polsce. Narzędziem badawczym jest aparatura pojęciowa zaczerpnięta z filozofii Gillesa Deleuze, a usystematyzowana na podstawie analizy dwutomowego traktatu francuskiego myśliciela pod tytułem „Kino 1. Obraz-ruch. Kino 2. Obraz-czas”. Deleuze, w swojej rozprawie, rozwija myśl Bergsona i na tej podstawie dochodzi do wniosku, że kino może być metodą umożliwiającą poznanie świata i bezpośrednią komunikację podmiotu z bytem i bytu ze światem. Tym samym filozof udowadnia, że dzięki kolejno omawianym przez niego kategoriom, takim jak obraz-ruch, obraz-percepcja, obraz-działanie czy obraz-afekt, kino należy utożsamiać z wszechświatem. Twórczość filmowa Wilhelma Sasnala realizuje ten postulat, a artysta poprzez sztukę umożliwia widzowi całkowite zagłębienie się w nowym realizmie. Druga część pracy to analiza filmów Wilhelma Sasnala dokonana przy użyciu pojęć autorstwa Gillesa Deleuze, które wywodzą się z drugiego tomu jego rozprawy filozoficznej na temat kina. Celem filozofa było w tym wypadku udowodnienie, że kino może być drogą do poznania świadomości człowieka. Poprzez dokładne omówienie czym jest czas i trwanie, a także wywiedzenie tych założeń z koncepcji swojego filozoficznego nauczyciela, którym był Bergson, Deleuze stara się kolejny raz pokazać możliwości płynące z komunikacji bytu ze światem. . Twórczość Wilhelma Sasnala interpretowana może być tylko i wyłącznie dzięki wykorzystaniu tego klucza, ponieważ większość jego prac osadzona jest w kontekście doświadczeń i wspomnień własnych artysty lub w doskonale umotywowanym kontekście o charakterze historycznym, geograficznym lub społecznym. Odwoływanie się do pamięci własnej i zbiorowej umożliwia zrozumienie jego sztuki i poprzez tego rodzaju eksploracje własnej egzystencji odnalezienie centrum własnej świadomości - Ja głębokiego. Wydaje się, że twórczość filmowa i malarska Wilhelma Sasnala wykazuje niezwykle dużo cech wspólnych, a to podobieństwo umożliwia częściowe lub całkowite utożsamienie różnych form wypowiedzi artystycznej. Zastosowanie takich samych kryteriów analizy obu rodzajów prac pozwala na wyciągnięcie wniosku, iż sztukę artysty można rozpatrywać w kategoriach zarówno wszechświata, jak i świadomości.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Hussakowska-Szyszko, Maria - 102571
dc.contributor.authorpl
Wiśniewska, Bogumiła
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Szczerski, Andrzej - 132215
dc.contributor.reviewerpl
Hussakowska-Szyszko, Maria - 102571
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:28:53Z
dc.date.available
2020-07-14T21:28:53Z
dc.date.submittedpl
2011-07-04
dc.fieldofstudypl
historia sztuki
dc.identifier.apdpl
diploma-57078-62810
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171477
dc.subject.enpl
Gilles Deleuze, Wilhelm Sasnal, movie, picture-movement, picture-time
dc.subject.otherpl
Gilles Deleuze, Wilhelm Sasnal, film, obraz-ruch, obraz-czas.
dc.titlepl
O malarskości w filmach Wilhelma Sasnala w kontekście filozofii Gillesa Deleuze
dc.title.alternativepl
About pictorial aspects od Wilhelm Sasnal's movies in the context of Gilles Deleuze's philosophy.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Des Moines
1
Dublin
1
Gliwice
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available