Zmienność w składzie trwałych izotopów węgla i tlenu a zmiany klimatyczne we wczesnej kredzie

licenciate
dc.abstract.enEarly Cretaceous climate climate oscillated between dry and wet. Climate change was affected by the Pangea disintegration. It caused the creation of new water reservoirs on the continents and the rise and fall of the sea level. Cracking of the earth's crust and considerable volcanic activity also affected the environment and the possibility of oxygen deficiency conditions in deeper ocean waters. Dry conditions were prevailed by the Late Jurassic, early Berriasian, late Barrem and partialy in late Aptian. They favored evaporation on continents and in coastal reservoirs. The level of biochemical ventilation and the flow of organic matter to the oceans was low. Humid conditions were more intense during shorter episodes of lack of oxygen. Humid climate led to an increased flow of organic matter to the ocean. Discharges of water from land caused the creation of sweet coastal zones. This climate was conducive to upwelling, phosphogenesis and had an impact on the formation of black shales. Changes in the composition of the carbon isotopes were influenced by increased volcanic activity. The more volcanic ash these carbon isotopes are high, the lower volcanic activity these values are low. Changes in the value of isotopes of oxygen are caused by the flow of water ocean-land. When the sea level is high, the δ¹⁸O results are positive, while at the sea level is low they are negative. The warm and humid conditions, increased water cycle on land, the inflow of fresh water into the ocean conditions are characteristic for negative values δ¹⁸O as was the case in Berriasian, at the end of the Aptian and Barremian. No influx of the fresh water into the ocean, the dry climate, the decline in sea level has a positive value δ¹⁸O eg. a breakthrough Hauterivian / Valanginian.pl
dc.abstract.plKlimat wczesnej kredy oscylował pomiędzy klimatem suchym, a wilgotnym. Na zmiany klimatu miał wpływ rozpad Pangei. Spowodował on utworzenie się nowych zbiorników wodnych na kontynentach oraz wzrost i spadek poziomu mórz. Pękanie skorupy ziemskiej oraz spora aktywność wulkaniczna, także wpłynęła na środowisko i możliwość powstania warunków deficytu tlenowego w głębszych wodach oceanicznych. Suche warunki panowały przez późną jurę, wczesny berrias, późny barrem i częściowo w późnym aptcie. Sprzyjały parowaniu na kontynentach i w przybrzeżnych zbiornikach. Stopień wietrzenia biochemicznego oraz dopływ materii organicznej do oceanów był niski. Wilgotne warunki były bardziej intensywne w okresie krótszych epizodów braku tlenu. Wilgotny klimat prowadził do zwiększonego przepływu materii organicznej do oceanów. Spory dopływ wód z lądu spowodował powstanie słodkawych stref przybrzeżnych. Klimat ten, sprzyjał powstaniu upwellingu, fosfogenezie oraz miał wypływ na postawanie czarnych łupków. Na zmiany w składzie izotopu węgla miały wpływ wzmożona aktywność wulkaniczna. Im więcej gazów wulkanicznych tym wartości izotopów węgla są dodatnie, im mniejsza aktywność wulkaniczna wartości te spadają. Zmiany wartości izotopów tlenu spowodowane są przepływem wód ocean-ląd. Gdy dochodzi do podniesienia poziomu morza wyniki δ¹⁸O są pozytywne, natomiast podczas jego obniżenia są one ujemne. Ciepłe i wilgotne warunki, wzmożony obieg wody na lądzie, napływ wód słodkich do oceanu są warunkami charakterystycznymi dla ujemnych wartości δ¹⁸O tak jak miało to miejsce w berriasie lub na przełomie barremu i aptu. Brak napływu słodkich wód do oceanu, suchy klimat, spadek poziomu morza charakteryzuje dodatnie wartości δ¹⁸O np. przełom hoteryw/ walanżyn.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorWójcik-Tabol, Patrycja - 132766 pl
dc.contributor.authorHuczek, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerWójcik-Tabol, Patrycja - 132766 pl
dc.contributor.reviewerSalata, Dorota - 102812 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:03:08Z
dc.date.available2020-07-27T05:03:08Z
dc.date.submitted2017-07-12pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.identifier.apddiploma-112580-203051pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218138
dc.languagepolpl
dc.subject.enMesozoic, Early Cretaceous, the environment, climate, anoxia, oxygen isotopes, carbon isotopespl
dc.subject.plmezozoik, wczesna kreda, środowisko, klimat, anoksja, izotopy tlenu, izotopy węglapl
dc.titleZmienność w składzie trwałych izotopów węgla i tlenu a zmiany klimatyczne we wczesnej kredziepl
dc.title.alternativeThe variability in the composition of stable isotopes of carbon and oxygen and climate change in the Early Cretaceouspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Early Cretaceous climate climate oscillated between dry and wet. Climate change was affected by the Pangea disintegration. It caused the creation of new water reservoirs on the continents and the rise and fall of the sea level. Cracking of the earth's crust and considerable volcanic activity also affected the environment and the possibility of oxygen deficiency conditions in deeper ocean waters. Dry conditions were prevailed by the Late Jurassic, early Berriasian, late Barrem and partialy in late Aptian. They favored evaporation on continents and in coastal reservoirs. The level of biochemical ventilation and the flow of organic matter to the oceans was low. Humid conditions were more intense during shorter episodes of lack of oxygen. Humid climate led to an increased flow of organic matter to the ocean. Discharges of water from land caused the creation of sweet coastal zones. This climate was conducive to upwelling, phosphogenesis and had an impact on the formation of black shales. Changes in the composition of the carbon isotopes were influenced by increased volcanic activity. The more volcanic ash these carbon isotopes are high, the lower volcanic activity these values are low. Changes in the value of isotopes of oxygen are caused by the flow of water ocean-land. When the sea level is high, the δ¹⁸O results are positive, while at the sea level is low they are negative. The warm and humid conditions, increased water cycle on land, the inflow of fresh water into the ocean conditions are characteristic for negative values δ¹⁸O as was the case in Berriasian, at the end of the Aptian and Barremian. No influx of the fresh water into the ocean, the dry climate, the decline in sea level has a positive value δ¹⁸O eg. a breakthrough Hauterivian / Valanginian.
dc.abstract.plpl
Klimat wczesnej kredy oscylował pomiędzy klimatem suchym, a wilgotnym. Na zmiany klimatu miał wpływ rozpad Pangei. Spowodował on utworzenie się nowych zbiorników wodnych na kontynentach oraz wzrost i spadek poziomu mórz. Pękanie skorupy ziemskiej oraz spora aktywność wulkaniczna, także wpłynęła na środowisko i możliwość powstania warunków deficytu tlenowego w głębszych wodach oceanicznych. Suche warunki panowały przez późną jurę, wczesny berrias, późny barrem i częściowo w późnym aptcie. Sprzyjały parowaniu na kontynentach i w przybrzeżnych zbiornikach. Stopień wietrzenia biochemicznego oraz dopływ materii organicznej do oceanów był niski. Wilgotne warunki były bardziej intensywne w okresie krótszych epizodów braku tlenu. Wilgotny klimat prowadził do zwiększonego przepływu materii organicznej do oceanów. Spory dopływ wód z lądu spowodował powstanie słodkawych stref przybrzeżnych. Klimat ten, sprzyjał powstaniu upwellingu, fosfogenezie oraz miał wypływ na postawanie czarnych łupków. Na zmiany w składzie izotopu węgla miały wpływ wzmożona aktywność wulkaniczna. Im więcej gazów wulkanicznych tym wartości izotopów węgla są dodatnie, im mniejsza aktywność wulkaniczna wartości te spadają. Zmiany wartości izotopów tlenu spowodowane są przepływem wód ocean-ląd. Gdy dochodzi do podniesienia poziomu morza wyniki δ¹⁸O są pozytywne, natomiast podczas jego obniżenia są one ujemne. Ciepłe i wilgotne warunki, wzmożony obieg wody na lądzie, napływ wód słodkich do oceanu są warunkami charakterystycznymi dla ujemnych wartości δ¹⁸O tak jak miało to miejsce w berriasie lub na przełomie barremu i aptu. Brak napływu słodkich wód do oceanu, suchy klimat, spadek poziomu morza charakteryzuje dodatnie wartości δ¹⁸O np. przełom hoteryw/ walanżyn.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Wójcik-Tabol, Patrycja - 132766
dc.contributor.authorpl
Huczek, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Wójcik-Tabol, Patrycja - 132766
dc.contributor.reviewerpl
Salata, Dorota - 102812
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:03:08Z
dc.date.available
2020-07-27T05:03:08Z
dc.date.submittedpl
2017-07-12
dc.fieldofstudypl
geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-112580-203051
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218138
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Mesozoic, Early Cretaceous, the environment, climate, anoxia, oxygen isotopes, carbon isotopes
dc.subject.plpl
mezozoik, wczesna kreda, środowisko, klimat, anoksja, izotopy tlenu, izotopy węgla
dc.titlepl
Zmienność w składzie trwałych izotopów węgla i tlenu a zmiany klimatyczne we wczesnej kredzie
dc.title.alternativepl
The variability in the composition of stable isotopes of carbon and oxygen and climate change in the Early Cretaceous
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Yongin-si
1

No access

No Thumbnail Available